Gradimo trajnostno

Trajnostna gradnja je pojem, ki ga v današnji ekološko vse bolj osveščeni družbi ne moremo spregledati. Tovrstna gradnja temelji na nizkoenergijskih, ekoloških izdelkih iz naravnih materialov, z minimalnim vplivom na okolje.
Opazimo lahko, da se tudi v Sloveniji, prav tako kot v Avstriji, Nemčiji, Švici in drugih razvitih državah, dviguje okoljska ozaveščenost prebivalcev in vse večje povpraševanje po naravnih, okoljsko neoporečnih materialih.

Okna in vrata so bistven arhitekturni element zunanjega ovoja stavbe in hkrati eden najbolj kritičnih elementov z vidika energetske učinkovitosti stavbe. Na trgu zunanjega stavbnega pohištva so še vedno najbolj prodajani izdelki z nekoliko slabšimi toplotno izolativnimi karakteristikami, kljub računsko in merilno podprtimi podatki, da lahko z vgradnjo energijsko varčnih oken in vrat, samo pri energiji za ogrevanje, privarčujete do polovico finančnih sredstev, namenjenih za ogrevanje stavbe.

Na toplotno učinkovitost stavbnega pohištva vpliva veliko dejavnikov.

Najpomembnejši so: konstrukcijska izvedba okna, material, iz katerega je sestavljen okvirni del okna, način tesnjenja med okvirom in krilom, vrsta zasteklitve in detajl stika med okvirnim delom okna in steklom. V preteklosti je bilo glede izboljšav toplotne prehodnosti oken, v središču pozornosti steklo, skozi katero je, glede na toplotne karakteristike in prevladujoči delež steklene površine v izdelku, potekalo največ toplotnih izgub.

Stekla so bila deležna v zadnjem obdobju posebne pozornosti glede izboljšav toplotnih karakteristik in imajo danes dobre termične vrednosti. Že nekaj časa so na trgu troslojna stekla, s tankimi nizkoemisijskimi (low - e) nanosi in polnjena z žlahtnimi plini (Argon, Krypton), s katerimi dosegamo odlične toplotne karakteristike - tudi do 0,4 W/m2K. Skupaj z razvojem distančnikov iz umetnih mas (termix, tgi), so toplotne karakteristike stekla izboljšane do te meje, da je postal okvirni del stavbnega pohištva, se pravi površina okvirja in krila, z naskokom najšibkejši del zunanjega ovoja stavbe z vidika toplotnih izgub in je posledično glavni krivec za energijsko potratne stavbe.

Okvirni del okna, ki predstavlja le od 10 do 35 % celotne površine okna, ima v primerjavi s steklom toliko slabše toplotne karakteristike, da lahko skozenj prehaja tudi do 50 % celotnih toplotnih izgub izdelka. Velja pravilo, da imajo dimenzijsko manjša okna, pri katerih je večji procentualni delež površine okvirnega dela v primerjavi s steklenim delom, slabše toplotne vrednosti Uw.. Podobno velja tudi za dvo ali več krilna alu in lesena okna.

Leseni lepljeni okenski profil iz programa MARLES SOLUTION z vgrajeno izolativno trdo poliuretansko peno sledi trendom varčnejše nizkoenergijske gradnje.

MARLES Novica 2 Trajnostna gradnja Clanek