Residental settlements
Pekre 03
Settelment Pekrska gorca
Naselje Brezje 01 (1)
Settelment Brezje in Maribor
NASELJE KAMNICA
Settelment Kamnica near Mariboru
LJUB  BARJE NASELJE 1
Settelment Barje
KRŠKO NASELJE 2 (2)
Settelment Krško