Trajnost


Marles smo podjetje, ki že desetletja izpolnjuje pričakovanja in ustvarja kakovostne bivalne prostore. Pri tem pa ne samo sledimo trendom trajnostnega razvoja, ampak jih postavljamo. Naše prizadevanje za trajnostno prihodnost se odraža v načinih gradnje, uporabljenih materialih in kakovosti življenja, ki jih ponujamo našim strankam.

S svojimi izvirnimi inženirskimi rešitvami že osem desetletij nastopamo s pionirsko vlogo pri razvoju gradnje z naravnimi in okolju prijaznimi materiali in prispevamo k temu, da je industrijska proizvodnja stavb iz naravnih in okolju prijaznih materialov z nizkim ogljičnim odtisom postala stalnica v proizvodnji sodobnih stavb.Marles, hiša Ptuj 12   manjsa Hiša Popov 13

 

Novi trendi v gradnji narekujejo visoko učinkovite in pasivne objekte z višjo dodano vrednostjo ob upoštevanju trajnostnih načel, povečuje pa se tudi delež montažne lesene gradnje na splošno.

 manjsa Marles VzorcniObjekt 0003 copy   manjsa Marles VzorcniObjekt 0000 copy

 

Poseben projekt, s katerim dokazujemo našo zavzetost za napredek in trajnost, je Hiša Dom24h. Govorimo o prvi neto nič energijski hiši, ki združuje tako funkcijo bivanja, kot tudi opravljanja dela od doma in aktivnega preživljanja prostega časa. Objekt je celovito energetsko in informacijsko oskrbovan, predstavlja osnovno celico mobilnosti ter omogoča neto nič energijsko bivanje njegovih uporabnikov. V celoti je zasnovan v BiM modelu, kjer je kreiran tudi njegov digitalni dvojček. 

Z LCA analizo (Life Cycle Assesment) smo prišli do ugotovitev in sicer, da je CO2 odtis merjen z indikatorjem GWP100 stavbnega tkiva, ki obsega stavbni ovoj in notranje konstrukcije, vključno s temeljno ploščo in tamponskim nasutjem -3,15 kg CO2ekv/m2a in je manjši od 0 kg CO2ekv/m2a. Se pravi, da lahko rečemo, da je ogljični odtis negativen.

 

Vsi gradbeni materiali Marles hiše delujejo na človeka pozitivno in nudijo izredno zdravo ter prijetno klimo, hkrati pa so neškodljivi za okolje. Zaradi energetske varčnosti zagotavljajo velik prihranek energije in nižje stroške udobnega bivanja.

V podjetju Marles hiše Maribor se zavedamo pomena trajnostnega delovanja in svoje odgovornosti do družbe. Družbeno odgovornost podjetja in trajnostno poslovanje razumemo kot širok koncept, ki zajema ekonomski, socialni in okoljski vidik ter vključuje zaposlene, strateške deležnike in okolje, pri čemer gre za vzajemen in soodvisen odnos med podjetjem in okoljem. Podjetje mora upravljati svoj vpliv v okolju, ohranjati ravnovesje in s tem ustvarjati ugled.

 

Ogljični odtis

V Marles hišah Maribor živimo in delamo z našim motom: „Odgovorni naravi in ljudem“. V letu 2022 smo začeli načrtno spremljati svoj ogljični odtis z analizo emisij po mednarodno priznanem standardu Greenhouse Gas Protocol, pridobili certifikat Družbeno odgovoren delodajalec ter pripravili Akcijski načrt okoljskega ravnanja.

     

V podjetju se zavedamo pomena podnebnih sprememb in njihovega vpliva na človeštvo. Izpusti toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti ljudi, negativno vplivajo na okolje, predvsem na podnebje. Seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzroča organizacija, je ogljični odtis organizacije. Določitev ogljičnega odtisa organizacije pa je le prvi korak k načrtovanju zmanjševanja njenih emisij.

 

Ozaveščanje

Pri snovanju idejne zasnove objekta z našimi kupci sodelujemo kot svetovalci in strokovnjaki za oblikovanje doma po individualnih željah in idejah ter v tej vlogi kupcem odgovorno predstavimo trajnostne izbire materialov, postopkov in izvedbo. Zavedamo se, da bo energijsko varčna in trajnostna gradnja v prihodnje pridobila na pomenu ter bo vse več kupcev ne le želelo temveč tudi zahtevalo nizkoenergijsko pasivno hišo, ki bo iz trajnostnih materialov in energijsko varčna. Skupaj z našimi kupci in dobavitelji ter poslovnimi partnerji iščemo in razvijamo pametne, energijsko varčne in trajnostne rešitve.

Podjetje Marles hiše Maribor je s svojo dejavnostjo vključeno tudi v gradnjo in obnovo pomembnih infrastrukturnih objektov za lokalno okolje, kot so vrtci, šole, športni objekti itn., s katerimi pomembno vpliva na razvoj lokalnega prebivalstva. V svoji zgodovini smo postavili že več kot 400 vrtcev in šol.

 

Marles strategija

Marlesova strategija na področju okoljskega ravnanja določa, 

  • da bomo nenehno iskali nove, okolju prijazne materiale in procese, razvijali nove rešitve in predstavljali njihove okoljske prednosti svojim kupcem.
  • Vlagali bomo v lasten razvoj in sodobno tehnologijo.
  • Poskrbeli bomo za notranje spremljanje okoljskih vplivov ter zagotovili orodja za lažje spremljanje, uvedbo ukrepov in učinkovito odzivanje za zmanjševanje ogljičnega odtisa.
  • Nadaljevali bomo modernizacijo in avtomatizacijo proizvodnje, ki bosta v prihodnje privedli do večje digitalizacije celotnega podjetja, vzpostaviti želimo sodobno proizvodnjo prefabriciranih montažnih objektov, ki bo konkurenčna tudi najsodobnejšim v Evropi.
  • Vsakega zaposlenega želimo spodbuditi k razmišljanju o krožnem gospodarstvu in koncept krožnega gospodarstva uvesti v vse oddelke.

 

Globalni cilji trajnostnega razvoja

V podjetju smo identificirali naslednja področja pomembnosti in jih povezali z globalnimi cilji trajnostnega razvoja:

          

GRI 201 Gospodarska uspešnost

GRI 419 Socioekonomska skladnost

GRI 307 Okoljska skladnost

GRI 418 Zasebnost strank

GRI 416 Zdravje in varnost strank

GRI 417 Trženje in označevanje

GRI 207 Davek

 

Materiali

Za izdelavo Marles hiš uporabljamo certificiran kakovostni les iz regionalnih gozdov in gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari. V volumnu Marlesovih hiš je skoraj 2/3 ponovno uporabnih materialov, primernih za recikliranje.

64% materiala iz Marles hiše se lahko reciklira

V Marlesovi montažni hiši z leseno nosilno konstrukcijo je volumenski delež materialov, ki se po izteku življenjske dobe lahko reciklirajo, kar 64 %.Sem spadajo: lesena konstrukcija, toplotna izolacija, mavčno vlaknene plošče, mavčno kartonske plošče in plošče OSB.Odpad:

Odpadni les uporabimo kot biomaso za ogrevanje proizvodnih prostorov

Odpadno kameno volno vrnemo dobavitelju, ki jo reciklira po postopku R5 v vlakna mineralne volne

Odpadne mavčno vlaknene plošče predamo pooblaščenemu podjetju, ki jih zmelje


Za pridobitev našega celovitega trajnostnega poročila, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec.