Prestižna nemška nagrada DEUTSCHER HOLZBAU PREIS 2017


csm Holzbaupreis b709624f8c

Nemško združenje za gradnjo z lesom, je za objekte, ki jih je zgradilo naše podjejte, nagradilo s prestižno nagrado DEUTSCHER HOLZBAU PREIS 2017.

Nagrada, ki velja za eno najprestižnejših v lesnopredelovalni oziroma leseni montažni gradnji v Nemčiji, je bila podeljena v močni konkurenci med več kot 200 prijavljenimi projekti iz področja lesene gradnje, ki so jih prijavila podjetja s področja lesenih gradenj, ki s svojimi inovativnimi pristopi izražajo napredek in spreminjanje koncepta sodobne trajnostno naravnane gradnje iz lesa


Komisija, ki jo sestavljajo izbrani najboljši nemški inženirji lesne in gradbene stroke je objekte nagradila zaradi inovativnih komponent in kakovostnih detajlov pri čemer je Marles posebej izpostavljen kot izvajalec navedenih objektov. Ob podelitvi nagrade je komisija izpostavila pomembno vlogo pri dvigu gradbene kulture in tehničnih inovacijah z izjemnim integrativnim konceptom, ki zagotavlja prefinjeno minimalistično zasnovo in možnost prilagoditve objektov.

Marles je tako prvi in edini Slovenski proizvajalec lesenih montažnih objekotov, katerega objekti se ponašajo s tem pomembnim priznanjem s področja lesene gradnje. Kriteriji, po katerih je bila predmetna nagrada podeljena pa so skladni tudi s strategijo Nemške zvezne vlade, ki potrjuje nemško zavezanost Agendi 2030, ki je bila soglasno sprejeta leta 2015 na vrhu OZN. Agenda 2030 za trajnostni razvoj predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih vse podpisnice uresničujejo do leta 2030. Ena glavnih nalog okoljskega segmenta te zaveze je trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in učinkovita raba energije, čemur je zavezan tudi Marles, kar predmetna nagrada zgolj še enkrat potrjuje. 

170606 Holzbaupreis 2017 Scan
                      Mobilni leseni dom 1

Mobilni leseni dom 6

Avstrija