Maselčeva domačija - pomagali bomo zgraditi nov dom


IMG 3332
Na t. i. Maselčevi domačiji smo se v petek srečali vsi, ki sodelujemo v projektu obnove in predstavili načrt, po katerem bi obnovo končali še pred zimo. Domačija Antona Kravanje je namreč v januarskem požaru povsem pogorela in že kmalu zatem je stekla vseslovenska akcija zbiranja pomoči. Na srečanju smo pregledali dosedanje aktivnosti in naredili načrt za ponovno oživitev domačije. Na pobudo gospoda Bruna Komaca, direktorja Zadruge Soče-Trenta, se še vedno zbirajo denarna sredstva za postavitev nove hiše. Hiša bo imela značilne elemente trentarske domačije
V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki želi, da ima hiša značilne elemente trentarske domačije, smo v Marlesu izdelali popolnoma prilagojeno individualno idejno zasnovo. Trentarska hiša ima svojstveno oblikovanje, detajle, materiale. Vse bo usklajeno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Triglavskega narodnega parka, v katerem domačija tudi leži. Poleg popolne individualne prilagoditve so Marles hiše tudi zelo varčne ter visoko odporne na potres, kar je za potresno območje Posočja zelo pomembno. Del vrednosti hiše, ki jo bomo postavili, bo Marles prispeval kot donacijo. V kolikor se bodo aktivnosti še naprej odvijale tako intenzivno kot doslej, bi lahko bil objekt vseljiv do konca leta, kar je velika želja lastnika gospoda Antona Kravanje. Z opisanim dejanjem želimo v Marlesu pomagati človeku v stiski, ki je trenutno brez primernega domovanja, hkrati pa želimo prispevati tudi k ohranitvi avtohtone trentarske krajine.