Največja lesena stavba v Sloveniji bo stala v Izoli


novi stavbi InnoRenew CoE
Lansko leto je v Izoli stekel projekt izgradnje raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE. InnoRenew je eden od desetih centrov odličnosti, ki jih je Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 izbrala za sofinanciranje iz 169 prijavljenih projektov. Raziskovalni inštitut se bo raztezal na 8200 kvadratnih metrih, dela, ocenjena na 11 milijonov evrov, pa bosta izvedli podjetji Marles Hiše Maribor in VG5. 
Posebej se bodo posvečali inovacijskemu in interdisciplinarnemu pročevanju lesa in njegove uporabe
Posebnost inštituta InnoRenew CoE bo hibridna konstrukcija lesa, betona in jekla. Zgornja tri nadstropja glavne stavbe bodo v celoti lesena, zato bo to največja lesena zgradba v Sloveniji doslej. Kompleks bo namenjen zaposlenim in njihovim raziskavam, obenem pa bo tudi sam po sebi raziskovalni projekt, saj bo med gradnjo in po njej na njemu potekal intenzivni monitoring, ki bo omogočal vpogled v način staranja lesa v stavbah in lažje načrtovanje lesene gradnje v prihodnosti. Gradnja obeh objektov v izolskih Livadah bo zaključena septembra 2021, s tem pa bo Slovenija dobila edinstven objekt za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Marles bo izdelal lesena okna
Center odličnosti InnoRenew CoE se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe. Izbiri stavbnega pohištva so namenili veliko pozornosti. Vgrajena bodo Marles lesena okna, ki jih ob pomoči robotov izdelujemo v našem podjetju in bodo bodo pobarvana z lazurno barvo. Slednjo so izbrali na podlagi posebne raziskave, ki je temeljila na pospešenem umetnem staranju v laboratoriju. Merili so dve različni barvi, in sicer popolnoma pokrivno in svetlo pigmentirano lazurno barvo. Poleg tega so testirali tudi vzorce z brezbarvnim lazurnim premazom, ki so služili kot kontrolni vzorci. Barvo in sijaj površin so izmerili pred pospešenim staranjem in po njem. 

Projekt InnoRenew financirata Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 in Republika Slovenija (Financiranje naložb Republike Slovenije in Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj). Marles hiše Maribor so bile izbrane preko javnega razpisa.