Nov Hundeggerjev stroj SPM-2 v proizvodnji


DSC07216 1
V Marlesu želimo klasičen sistem nizkotemperaturnega ogrevanja nadgraditi s funkcijo podhlajevanja objektov. Z enovitim nizkotemperaturnim sistemom bomo zagotovili učinkovito ogrevanje in pohlajevanje objektov. Slednje lahko zagotovimo z izvedbo celotnega lesenega stropnega oziroma stenskega sistema. Za vgradnjo sistema za gretje in pohlajevanje smo potrebovali namenski lesno-obdelovalni stroj, ki ploskovno obdeluje površino in jo predpripravi za vgradnjo ogrevalno-pohlajevalnega sistema cevi. 


Ob podpori Slovenskega podjetniškega sklada smo investirali v stroj SPM-2. Stroj omogoča popolnoma avtomatiziran razrez in rezkanje, kar pomeni, da ga ni potrebno nastavljati ročno, saj stroj pridobiva potrebne podatke za delo preko računalniškega programskega orodja Cambium, ki omogoča neposredno povezavo z obstoječo programsko opremo, ki jo že uporabljajo naši projektanti, konstruktorji ter tehnologi. Prav tako je mogoče na stroj naložiti več plošč skupaj, ki jih nato stroj samostojno jemlje in obdeluje. Stroj omogoča poševne, ravne in zaobljene reze, kot tudi izreze odprtin v plošči in rezkanje utorov, kar pa je nujno potrebno za izdelavo našega novega proizvoda, torej industrijsko izdelanih lesenih stropnih in stenskih elementov z integriranim sistemom za stropno in stensko ogrevanje in pohlajevanje objekta. Na stroju bomo tako rezkali utore, ki so potrebni za izvedbo inštalacij oz. namestitev cevk v plošče. Po teh cevkah se nato pretaka tekočina, ki omogoča pohlajevanje oziroma gretje objekta. Tako razširjena zmogljivost obstoječe proizvodne enote nam bo omogočila hitro in učinkovito proizvodnjo novega izdelka. 

Ena izmed najnovejših pridobitev Marlesove proizvodnje
Stroj SPM-2 je ena izmed najnovejših pridobitev Marlesove proizvodnje, v kateri že nekaj let uporabljamo dva kakovostna stroja istega proizvajalca, K2i in Speed Cut. K2i je pet osni stroj, namenjen predvsem za prirez ostrešja. Na stroju je nameščenih vsaj pet različnih orodij, s katerimi lahko, poleg prireza in razreza lesa, tudi rezkamo, vrtamo, skratka naredimo vse lesne vezi. Ostrešje je narejeno do mm natančno in se, če je pravilno konstruirano in izvoženo na stroj, le-to zloži kot lego kocke. Stroj ima vgrajen tiskalnik, ki posebej označi vsak kos lesa, ki ga izdela. Seveda pa je stroj uporaben tudi za ostale elemente.

S takšnimi stroji so naši objekti izdelani z industrijsko natančnostjo 
Speed Cut je stroj, posebej namenjen za prirez stenskih elementov. Na tem stroju se izrežejo oziroma vrežejo vsi leseni deli, ki so vgrajeni v stenski element. Prav tako označi vse kose, ki jih izdela. Je dosti hitrejši kot K2i, saj se na njem ne izdeluje zahtevnejših lesnih vezi. Nameščena ima vsaj štiri orodja, ki zadostujejo za prirez pasnic in ostalih elementov. V Marlesu si dela brez omenjenih strojev enostavno ne znamo predstavljati. 

Naši objekti so z navedenimi stroji izdelani z industrijsko natančnostjo, hkrati pa nam omogočajo hitrejšo izvedbo in gradnjo naših objektov. Le tako lahko postavljamo nove smernice v gradnji montažnih objektov.

podj sklad          rep slo+evr