Izjava o zaupnosti


Izjava o zaupnosti


V podjetju Marles hiše Maribor d.o.o. se zavedamo pomena vaše zasebnosti in varovanja vaših osebnih podatkov, zato skrbimo za njihovo varovanje in njihovo omejeno ter namensko obdelavo. 

V tej izjavi vas želimo obvestiti o tem, katere podatke v podjetju zbiramo in v katere namene jih uporabljamo.

1. Obdelava vaših osebnih podatkov pri podjetju Marles hiše
Če se naročite na prejemanje naših elektronskih novic, informativnega materiala ali prijavite na našo spletno stran oz. pošljete na naši spletni strani povpraševanje, bomo v podjetju Marles Hiše Maribor d.o.o. shranili določene informacije, ki ste nam jih posredovali in sicer: vaše ime, priimek, e-mail, telefonsko številko ter vaša morebitna interesna področja pri gradnji naših objektov. 

2. Namen obdelave vaših osebnih podatkov
Vaše osebne podatke bomo pridobili in hranili zgolj na podlagi vašega soglasja in jih bomo uporabili pri izboljševanju naše ponudbe ter pri samem nudenju naših proizvodov in storitev na način, da vam bomo v prihodnje posredovali informativni material, elektronske novice ali prilagodili naše produkte in storitve vašim potrebam.
V kolikor v bodoče ne bi več želeli prejemati informativnega gradiva ali se z nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov ne bi strinjali, nam to svojo zahtevo kadarkoli pošljite na e-mail naslov   info@marles.com in vašo zahtevo bomo spoštovali, prav tako pa bomo na vašo zahtevo izbrisali vse vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, razen če bo njihova nadaljnja uporaba resnično nujna za izpolnjevanje morebitnih medsebojnih pogodbenih ali drugih obveznosti.  
V podjetju Marles hiše bomo obdelovali vaše osebne podatke za namene, določene v tej izjavi, do vašega pisnega preklica, vendar ne dlje kot 10 let.

3. Posredovanje osebnih podatkov
Dostop do sistemov z vašimi osebnimi podatki dovoljujemo le tistim uporabnikom oz. našim zaposlenim, ki jih izrecno potrebujejo za opravljanje svojih delovnih nalog in izpolnjevanje svojih dolžnosti na področju vašega seznanjanja z našimi produkti in storitvami ter v zvezi z izpolnjevanjem morebitnih medsebojnih pogodbenih in drugih pravic in obveznosti. 
Vaše osebne podatke razkrijemo samo na podlagi vašega dovoljenja ali če tako določa zakonodaja.  Naši pogodbeni obdelovalci, ki v našem imenu izvajajo t.i. »mailing« ter tako skrbijo za vaše obveščanje preko elektronskih sporočil o vseh naših aktivnostih in ugodnostih v zvezi z našimi produkti ter skrbijo za delovanje naše spletne strani, dostopajo zgolj do osebnih podatkov za oglaševalske in promocijske namene v okviru zgoraj navedenih aktivnosti in okviru izpolnjevanja pravic in obveznosti iz našega morebitnega pogodbenega razmerja. 
V nobenem primeru tretje osebe oz. pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo uporabiti v lastne namene oziroma jih komurkoli posredovati.

3. Tehnični podatki
Pri svojem delovanju uporabljamo tako oblikovane zaščite, da varujejo zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov. Ob obisku naše spletne strani je njeno pregledovanje anonimno, pri čemer naš web server zabeleži zgolj običajne tehnične podatke o vaši povezavi, ki pa so uporabljeni anonimno in bodo služili kot osnova za izdelavo statistik o uporabniškem vedenju, s čimer bomo lahko še naprej izboljševali prijaznost do uporabnikov na naši spletni strani in izboljševali ponudbo naših produktov in storitev.
 
4. Povezave in oglasi povezani z našim spletnim mestom
Podjetje Marles hiše občasno najame druga podjetja, da njene pasične ali drugačne oglase postavijo na druga spletna mesta ter pri tem izvajajo dejavnosti sledenja in poročanja (oglaševalski strežniki tretjih strank). Pri opravljanju svojega dela ta podjetja ne zbirajo osebnih podatkov za Marles in tudi Marles jim ne posreduje nobenih osebnih podatkov. Za oglaševalske strežnike tretjih strank veljajo njihovi lastni pogoji poslovanja na področju varovanja osebnih podatkov. 
Izjava o zaupnosti je veljavna le na spletni strani družbe Marles hiše, ne pa tudi na straneh podjetij, katerih povezave lahko najdete na naši spletni strani. 

Pišite nam
Če imate iz področja varovanja osebnih podatkov še dodatna vprašanja ali želite imeti še več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov pa vas prosimo, da nas v zvezi z navedenim kontaktirate pismo ali po e-mailu. Prav tako vas prosimo, da se na identičen način na nas obrnete v kolikor bi imeli kakršnokoli pritožbo v zvezi varstvom vaših osebnih podatkov ali kakšnim drugim področjem poslovanja našega podjetja. 

Še naprej se bomo trudili za vaše zadovoljstvo in srečo pri bivanju v objektih MARLES. 
 
Marles Hiše Maribor d.o.o.


TBlogo2018 EN


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Pravila komuniciranja na družbenih omrežjih Marles hiše Maribor d.o.o..

Družbena omrežja so spletna orodja, ki jih ljudje uporabljajo za izmenjavo vsebin, profilov, mnenj, izkušenj, pogledov in samega omrežja, s čimer omogočajo pogovarjanje in spletno interakcijo med skupinami ljudi. V podjetju Marles hiše Maribor d.o.o., se zavedamo, da so družbena omrežja postala pomemben način obveščanja in sporazumevanja s širšo javnostjo. Pomembno nam je, da se z uporabo družbenega omrežja med uporabnike razširjajo vrednote, ki jih zasledujemo tudi v Marles hiše Maribor d.o.o..

Da bi dosegli navedeni cilj, vas v nadaljevanju seznanjamo s pravili komuniciranja na naših družbenih omrežjih ter pozdravljamo vsako delitev naših objav.

1. Splošno
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš z namenom predstavljanja produktov podjetja, objavljanja novic o dogodkih in projektih družbene odgovornosti, katerih pobudnik in promotor je Marles hiše Maribor d.o.o., ali z njim kapitalsko povezane ali nadrejene družbe, ter z informativnim objavljanjem informacij in obvestil, povezanih s ponudbo Marles hiše Maribor d.o.o.., uporablja naslednja družbena omrežja in upravlja z naslednje strani:

 • družbeno omrežje Facebook
  - Marles SI
 • družbeno omrežje Facebook
  - @marleshise
 • družbeno omrežje LinkedIn:
  - Marles
 • družbeno omrežje YouTube:
  - Marles hiše

Marles hiše Maribor d.o.o.. družbena omrežja uporablja izključno kot sredstvo za obveščanje o svojem delu in ne predstavlja nobene podlage za finančno odločitev niti ne predstavlja priporočil oz. investicijskih nasvetov (razen, če je to izrecno navedeno) ter ponudbe za nakup ali sklenitev pogodbe s podjetjem Marles hiše Maribor d.o.o..

Podrobnejše informacije in dokumenti o posameznih produktih Marles hiše Maribor d.o.o., so dostopni na spletni strani www.marles.si/hise. Z uporabo zgoraj navedenih družbenih omrežij oz. s sodelovanjem v komunikaciji na družbenih omrežjih soglašate in se zavezujete, da boste upoštevali pravila, pogoje in opozorila, ki se tičejo uporabe družbenih omrežij.

2. Administracija družbenih omrežij
Za primerno in ustrezno delovanje družbenih omrežij, zagotavljanje nemotenega delovanja ter za primernost objav in komentarjev skrbijo administratorji družbenih omrežij podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o.. ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do družbenih omrežij. Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o.. prav tako ni odgovorno za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja družbenih omrežij ali drugih motenj oz. iz načina vaše uporabe družbenih omrežij in nespoštovanja teh pravil oz. drugih pravil in postopkov posameznega družbenega omrežja.

Marles hiše Maribor d.o.o.. osebam, mlajšim od 18 let ne dovoljuje sodelovanja na družbenih omrežjih in glede na pravila in pogoje uporabe posameznega družbenega omrežja, upravičeno domneva, da so vsi uporabniki oziroma osebe, ki so všečkale, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, starejše od 18 let. Pravila ponudnika družbenega omrežja lahko določijo nižjo starost za sodelovanje.

Če se z navedenimi pogoji ne strinjate oziroma se jih ne nameravate držati, na družbenem omrežju lahko kadarkoli kliknete »Ni mi všeč« oz. na kakršen koli drug način družbenega omrežja ne spremljate več oz. mu ne sledite.


3. Pravila komuniciranja
Na družbenih omrežjih:
kulturno in konstruktivno izražajte mnenja in stališča,
spoštljivo izmenjujte mnenja,
ne razkrivajte osebnih in zaupnih podatkov,
ne razkrivajte podatkov, za katere nimate dovoljenja za objavo oz. podatkov o vašem pogodbenem razmerju z zavarovalnico,
ne uporabljajte logotipov, znakov, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, za katere nimate dovoljenja lastnika,
ne oddajajte sporočil in stvaritev, za katere nimate dovoljenja avtorja,
ne izrabljajte družbenega omrežja za pridobivanje finančnih koristi,
ne rešujte osebnih sporov,
ne objavljajte sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane družbenega omrežja ali tretje osebe,
ne grozite ali ustrahujete drugih uporabnikov,
ne poročajte o osebnih zadevah nekoga drugega, če za to nimate njegovega predhodnega, izrecnega in pisnega dovoljenja,
ne spodbujajte nestrpnosti, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini,
ne počnite ničesar, kar bi lahko ogrozilo vašo prisotnost na družbenem omrežju ali sodelovanje v nagradnih igrah oziroma natečajih na družbenem omrežju.

Družbena omrežja niso namenjena razkrivanju osebnih podatkov, niti jih od vas na družbenem omrežju ne zahtevamo. Zavedajte se, da je vaša objava na svetovnem spletu vidna širši javnosti in ste zanjo odgovorni. Vsebina družbenih omrežij, vključno z objavami in komentarji uporabnikov, bo lahko pregledana s strani administratorjev zavarovalnice in je tudi predmet nadzora posameznega družbenega omrežja oz. njegovih pogojev uporabe in razkritij, vključno z njihovo politiko zasebnosti.

Administratorji družbenih omrežij si pridržujejo pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, preprečijo dostop do družbenega omrežja in izločijo iz nagradnih iger na družbenih omrežjih. Strinjate se, da imajo administratorji družbenih omrežij pravico odstraniti katerokoli objavo, povezavo ali komentar, če se jim zdi to potrebno. Strinjate se in soglašate tudi, da ne boste škodovali podjetju, družbenim omrežjem in njihovim administratorjem ter tretjim osebam. Administratorji si pridržujejo pravico do presoje primernosti in ustreznosti vsebin. Kot neprimerne ali neustrezne se upoštevajo vsebine, katerih vsebina je omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična, ki bo spodbujala k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem oziroma blatila druge osebe. Administratorji lahko sporne vsebine odstranijo po lastni presoji in brez obrazložitve.

V nagradnih igrah, ki se objavljajo na družbenih omrežjih lahko sodelujejo le osebe, ki na posameznem družbenem omrežju nastopajo s svojim pravim imenom. Osebe s profili z vzdevki ali drugimi podobnimi izrazi bodo iz sodelovanja v nagradnih igrah na družbenih omrežjih izločene, sicer pa je uporaba vzdevkov ali drugih podobnih izrazov tudi proti pravilom posameznih družbenih omrežij, zato bodo te osebe lahko prijavljene upraviteljem posameznega družbenega omrežja.

Administratorji si pridržujejo pravico, da izločijo iz nagradnih iger osebo ali osebe, za katere obstaja sum zlorabe sistema. Takšnim osebam bo dostop do družbenega omrežja onemogočen. Morebitna vprašanja lahko naslovite na naslov info@marles.si.

4. Razkritja in omejitev odgovornosti za družbena omrežja Marles hiše Maribor d.o.o.
Vsebina družbenih omrežij, vključno s komentarji Marles hiše Maribor d.o.o.. in zaposlenih v podjetju Marles hiše Maribor d.o.o.., je informativne narave in namenjena objavljanju novic o dogodkih in projektih družbene odgovornosti, katerih pobudnik in promotor je podjetje ali s podjetjem kapitalsko povezane ali nadrejene družbe, ter z objavljanjem informacij in obvestil, povezanih s ponudbo podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. ni odgovorno in ni odobrilo kakršne koli vsebine, oglasa, nasveta, mnenja, priporočila oz. druge informacije, objavljene na družbenih omrežjih s strani tretje osebe, vključno s strani tretje strani posameznega družbenega omrežja.

Mnenja in komentarji, izraženi s strani oseb, ki so všečkale, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, pripadajo osebam, ki so jih objavile in ne predstavljajo mnenj oz. stališč podjetja Marles hiše Maribor d.o.o. oz. njihovih zaposlenih.

Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o., glede na navedeno ni odgovorno za škodo in druge posledice, ki bi jih lahko uporabniki družbenih omrežij lahko utrpeli na podlagi predmetnih objav tretjih oseb na družbenih omrežjih. Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. ne odgovarja za ravnanja, ki nasprotujejo pogojem uporabe, politike zasebnosti in varnosti posameznega družbenega omrežja. Poslovanje podjetja Marles hiše Maribor d.o.o.. nadzoruje Agencija za zavarovalni nadzor.

5. Spremembe pravil
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. si pridržuje pravico, da občasno spremeni ta pravila, pri čemer so za uporabnike družbenih omrežij zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki.

6. Pravice intelektualne lastnine
Vsebina družbenih omrežij, pripravljena s strani podjetja Marles hiše Maribor d.o.o. je zasebna last ter predmet avtorskopravne zaščite in drugih pravic intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na družbenih omrežjih, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene.


Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje vsebin, objavljenih na družbenih omrežjih ali podatkov, vsebovanih v njih, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..

Ta pravila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..

Limbuš, 11. 2. 2022

Marles hiše Maribor d.o.o.