RAVNIKAR POTOKAR
arhitekturni biro d.o.o.


RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro (1)


Montažna hiša RP

Zasnova montažne hiše RP izhaja predvsem iz urbanističnih zahtev po oblikovanju stavbnega volumna prekritega z dvokapno streho ter orientacije na smeri neba. Hkrati pa upošteva osnovne vidike trajnostne arhitekture: arhitektura, prilagojena naravnemu okolju, sonaravna, bioklimatska, varčna, prijazna uporabniku.Posamezni programski sklopi so dimenzijsko fleksibilni in jih je mogoče prilagoditi individualnim potrebam posameznega naročnika.
Hiša je sicer oblikovana »klasično«, a vendar moderno, saj je streha obravnavana kot enoten mansardni volumen, oziroma je to trikotna prizma čiste temnejše oblike, ki je postavljena na lesen volumen pritličja. Program je vstavljen v osnovno prizmo, ki se odpira proti jugu, obratno pa je proti severu volumen bolj zaprt.