RAVNIKAR POTOKAR
arhitekturni biro d.o.o.


RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro (1)


Montažna hiša RP

Zasnova montažne hiše RP izhaja predvsem iz urbanističnih zahtev po oblikovanju stavbnega volumna prekritega z dvokapno streho ter orientacije na smeri neba. Hkrati pa upošteva osnovne vidike trajnostne arhitekture: arhitektura, prilagojena naravnemu okolju, sonaravna, bioklimatska, varčna, prijazna uporabniku. Posamezni programski sklopi so dimenzijsko fleksibilni in jih je mogoče prilagoditi individualnim potrebam posameznega naročnika. Hiša je sicer oblikovana »klasično«, a vendar moderno, saj je streha obravnavana kot enoten mansardni volumen, oziroma je to trikotna prizma čiste temnejše oblike, ki je postavljena na lesen volumen pritličja. Program je vstavljen v osnovno prizmo, ki se odpira proti jugu, obratno pa je proti severu volumen bolj zaprt. Servisni del z garažo je dodan le v pritličju, skupaj pa pritličje z nadstropjem tvori v L formo oblikovan objekt. 

Hiša je razdeljena na dva dela

Programsko je hiša razdeljena po nivojih na dva dela - bivalni del v pritličju ter spalni del v nadstropju. Posamezni programski sklopi so dimenzijsko fleksibilni in omogočajo prilagoditev individualnim potrebam posameznega naročnika. V pritličju je iz severne strani organiziran glavni vhod z vetrolovom, garderobo in dnevni wc. Vhodni prostor vodi preko hodnika v bivalni del s stopniščem, ki vodi do spalnih prostorov v nadstropju. V bivalnem delu pritličja je organizirana kuhinja z jedilnico in dvovišinsko dnevno sobo, ki sta povezani v odprt in enoten prostor, usmerjen na južno stran proti pogledom. Dimenzija dnevnega prostora se z dvovišinskim prostorom razširi po vertikali do strehe ter ustvarja visok, zračen in reprezentativen ambient. Iz dnevnega prostora je prehod na zunanjo leseno teraso. Na vzhodni strani pritličja se nahaja spalni del s kopalnico za goste ter kabinet v centralnem delu. V nadstropju se nahajajo spalni prostori: spalnica z garderobo, dodatna soba in kopalnica
ter galerija- balkon nad dvovišinskim prostorom, na katerem je predviden prostor za manjšo knjižnico, ki pa se opcijsko lahko preuredi v dodaten zaprt prostor.