Eko


07 Eko
07 Eko
                              
01
04
08
10
09
06
03
11
07
07
02
05
12

Tehnični podatki

Zunanja stena
317 mm
Zvočna izolativnost
≥ 46 dB
Toplotna prehodnost
0,16 W/m2K
Požarna odpornost
60 min


01 
Izolacija - lesno vlaknena plošča
40mm
02 
Lesena nosilna konstrukcija 160/60mm
03 
Izolacija - lesno vlaknena plošča 160mm
04 
Obloga - mavčno vlaknena plošča 15mm
05  
Obloga OSB 15mm
06  
Izolacija fasade - lesno vlaknena plošča 60mm
07 
Lesena konstrukcija
60/60mm, 60/44mm
08 
Armirana mrežica vtisnjena v malto  
09 
Cevi za električno napeljavo - Tuboflex Φ 21mm
10  
Armirana malta 2,5mm
11 Dekorativni zaključni omet 2mm
12 Lesena nosilna konstrukcija
160/80mm