Mega DOH


03 MegaDOH
03 MegaDOH
                              
01
04
07
09
04
08
05
03
10
06
02
11
12

Tehnični podatki

Zunanja stena
296 mm
Zvočna izolativnost
≥ 49 dB
Toplotna prehodnost
0,16 W/m2K
Požarna odpornost
60 min


01 
Parna zapora SD18M
02 
Lesena nosilna konstrukcija 160/60mm
03 
Izolacija - kamena volna 140mm
04 
Obloga - mavčno vlaknena plošča 15mm
05  
Fasadni profil  
06  
Izolacija fasade - kamena volna 100mm
07  
Armirana mrežica vtisnjena v malto  
08  
Cevi za električno napeljavo - Tuboflex Φ 21mm
09  
Armirana malta 5-5mm
10  
Disperzijsko lepilo 2mm
11 Dekorativni zaključni omet 2mm
12 Lesena nosilna konstrukcija
160/80mm