Mega N10


megan10 mala
megan10 mala
                              
01
09
04
08
07
03
10
06
02
05
05
11
12

Tehnični podatki

Zunanja stena
296 mm
Zvočna izolativnost
≥ 46 dB
Toplotna prehodnost
0,14 W/m2K
Požarna odpornost
60 min


01 
PE folija - parna zapora 0,2mm
02 
Lesena nosilna konstrukcija 60/160mm
03 
Lesena nosilna konstrukcija 80/160mm
04 
Izolacija - kamena volna 140mm
05 
Obloga - mavčno vlaknena plošča 15mm
06  
Fasadni profil  
07  
Izolacija fasade - nedpor 100mm
08  
Armirana mrežica vtisnjena v malto  
09  
Cevi za električno napeljavo - Tuboflex Φ 21mm
10  
Armirana malta 2,5mm
11  
Disperzijsko lepilo 2mm
12 Dekorativni zaključni omet 2mm