Mega N14


04 MegaN14
04 MegaN14
                              
06
03
01
02
04
05
07
08
09
10
11
12

Tehnični podatki

Zunanja stena
336 mm
Zvočna izolativnost
≥ 46 dB
Toplotna prehodnost
0,12 W/m2K
Požarna odpornost
60 min


01
Cevi za električno napeljavo - Tuboflex    Φ 21 mm
02
Disperzijsko lepilo          2 mm
03
Obloga - mavčno vlaknena plošča        15 mm
04
Obloga - mavčno vlaknena plošča 15 mm
05
Armirana malta 2,5 mm
06
PE folija - parna zapora 0,2 mm
07
Izolacija fasade - neopor 140 mm
08
Izolacija - kamena volna 140 mm
09
Dekorativni zaključni omet 2 mm
 10 
Armirana mrežica vtisnjena v malto  
11 
Lesena nosilna konstrukcija 160/60 mm
12 
Fasadni profil