Mega plus N14 Pasiv


09 MegaPlusN14Pasiv
09 MegaPlusN14Pasiv
                              
01
04
08
10
09
06
03
11
07
02
05
15
14
14
13
12

Tehnični podatki

Zunanja stena
397 mm
Zvočna izolativnost
≥ 46 dB
Toplotna prehodnost
0,10 W/m2K
Požarna odpornost
60 min


01 
PE folija - parna zapora 2mm
02 
Lesena nosilna konstrukcija 160/60mm
03 
Izolacija - kamena volna 160mm
04 
Obloga - mavčno vlaknena plošča 15mm
05  
Mavčno vlaknena plošča 15mm
06  
Fasadni profil  
07 
Izolacija fasade - neopor 140mm
08 
Armirana mrežica vtisnjena v malto  
09 
Cevi za električno napeljavo - Tuboflex Φ 21mm
10  
Armirana malta 2,5mm
11  
Disperzijsko lepilo 2mm
12 Dekorativni zaključni omet 2mm
13 Izolacija - kamena volna
60mm
14 Lesena konstrukcija
60/60mm, 60/44mm
15 Lesena nosilna konstrukcija
160/80mm