Pasiv


11 Pasiv
11 Pasiv
                              
01
13
08
10
04
09
06
03
11
07
02
05
12
14

Tehnični podatki

Zunanja stena
494 mm
Zvočna izolativnost
≥ 46 dB
Toplotna prehodnost
0,09 W/m2K
Požarna odpornost
60 min


01 
Izolacija - kamena volna 60mm
02 
Lesena nosilna konstrukcija 60/160mm
03 
Lesena konstrukcija 60/60mm, 60/44mm
04 
Izolacija - kamena volna 280mm
05 
Obloga - mavčno vlaknena plošča 15mm
06 
Obloga OSB 15mm
07  
Fasadni profil  
08 
Izolacija fasade - kamena volna 100mm
09 
Armirana mrežica vtisnjena v malto  
10  
Cevi za električno napeljavo - Tuboflex Φ 21mm
11  
Armirana malta 2,5mm
12 
Disperzijsko lepilo 2mm
13 Dekorativni zaključni omet 2mm
14 Mavčno vlaknena plošča 15mm