Toplotni ovoj


1


Toplotni ovoj, blower door test in termografija

Pri Marlesu se zavedamo, da dobro izolirana hiša s primernim in natančno izvedenim toplotnim ovojem pomeni velik prihranek energije ne samo pozimi, ko je potrebno hišo ogrevati, temveč tudi poleti, ko s pravilno načrtovanim in natančno izvedenim ovojem objekta lahko pripomoremo k optimalnejšim bivanjskim pogojem in prijetnem počutju v objektu. Zato si intenzivno prizadevamo za energetsko optimalno izvedbo toplotnega ovoja hiše, brez morebitnih toplotnih mostov, kar omogoča varčno in racionalno porabo energije ter prispeva tudi k zmanjšanju toplogrednih plinov. Toplotni ovoj hiše predstavljajo vsi tisti elementi, ki ščitijo notranjost hiše pred zunanjimi vplivi. Kakovost toplotnega ovoja hiše pa opisuje toplotna prehodnost, ki nam pove koliko toplote preide v časovni enoti skozi površino 1m2 konstrukcije ob temperaturni razliki zraka na obeh straneh konstrukcije.

S premišljenim načinom gradnje, z natančno izvedenimi detajli v proizvodnji in montaži se doseže, da sloj izolacije ni nikjer prekinjen. Preboje zmanjšamo na najmanjšo možno mero, za izolacijo uporabljamo materiale z nizko toplotno prevodnostjo (celuloza, kameno volna kakovosti DP5 in neopor®) in s tem zagotovimo najvišjo možno kakovost. Natančnejši opis naštetih materialov, je zajet v poglavju »uporabljeni materiali«. V primeru, da na kakšnem mestu zunanjega ovoja stavbe prihaja do visokih toplotnih izgub govorimo o toplotnem mostu. Le-ta se praviloma pojavi na stikih med gradbenimi elementi. Toplotnim mostovom se je treba izogniti zaradi izgube energije ter zaradi nastajanja kondenzacijske vlage iz zraka in plesni. V Marlesu zagotavljamo gradnjo brez toplotnih mostov že v fazi izdelave konstrukcijskih načrtov, na katerih temelji industrijska proizvodnja posameznih gradbenih elementov, ki jih izdelamo v naši proizvodnji. Le-ti so načrtovani in izdelani tako, da ne prihaja do toplotnih mostov, dodatno pa se v fazi montaže objekta elementi montirajo na način, da se tesno prilegajo, po potrebi pa še dodatno zatesnijo s posebnimi trakovi. 

toplotni ovoj1
Primer dodatno zatesnjenih stikov za zagotavljanje zrakotesnosti objekta.


Blower door test

Eden izmed ključnih elementov dobrega toplotnega ovoja pa je tudi zagotavljanje zrakotesnosti objekta. Z zrakotesnostjo se namreč preprečuje nenadzorovan prehod zunanjega zraka v objekt. Z namenom zagotavljanja optimalne zrakotesnosti objekta v Marlesu za objekte z zahtevano zrakotesnostjo z lastno napravo izvajamo t. i. »blower door test«, s katerim izmerimo zrakotesnost objekta oz. količino nekontroliranega prehajanja zraka iz objekta v njegovo okolico.

blower door1

 
  blower door2
Shematski prikaz blower door testa

blower door3       blower door4
Izvedba blower dooor testa v praksi


Termografija

Morebitne toplotne mostove pa lahko ugotavljamo tudi s pomočjo termovizijske kamere. Ta posebna kamera prepoznava površinsko temperaturo gradbenih elementov. Dobro toplotno zaščiteni gradbeni deli so v notranjih prostorih pozimi topli in zunaj hladni. Če termovizijski posnetek pokaže gradbeni del s povišano površinsko temperaturo, je to znak za slabo toplotno izolacijo. Ko določen del stavbe še posebej odstopa od sosednjih delov, govorimo o toplotnem mostu.

Za Marlesove objekte je značilno, da se pogoji za konstrukcijo brez toplotnih mostov določijo že v fazi projektiranja. S premišljenim načinom gradnje, z natančno izvedenimi detajli v proizvodnji in montaži se doseže, da sloj izolacije ni nikjer prekinjen. Preboje zmanjšamo na najmanjšo možno mero, za izolacijo uporabljamo materiale z nizko toplotno prevodnostjo. Kot glavni konstrukcijski material pa uporabljamo les, ki je znan kot material z nizko toplotno prevodnostjo. S tem dosežemo minimalno toplotno izgubo. Seveda pa v Marles montažnih hišah skrbimo, da učinke toplotnih mostov preprečimo že v sami gradnji hiše. Prav zato našim naročnikom ponujamo tudi preglede s termografsko kamero.

V nadaljevanju so prikazani termografski posnetki enega izmed večjih in kompleksnejših Marlesovih objektov, iz katerih je razviden izjemen toplotni ovoj stavbe, kar dokazuje tudi pregled s termografsko kamero.