Večji stanovanjski objekti
Pekre 03
Naselje Pekrska gorca
Naselje Brezje 01 (1)
Naselje Brezje v Mariboru
NASELJE KAMNICA
Naselje Kamnica pri Mariboru
LJUB  BARJE NASELJE 1
Naselje Barje
KRŠKO NASELJE 2 (2)
Naselje Krško