EU Projekti

Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. je v svoji panogi prepoznavno kot vodilno podjetje na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov. Fokusno področje razvoja v podjetju je uporaba najsodobnejših tehnoloških rešitev, raba obnovljivih virov in vgradnja materialov naravnega izvora, katerih cilj je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega bivalnega ugodja.

Usposabljanje zaposlenih

Marles že vrsto let sodeluje v partnerstvu KOCles, Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v lesarstvu, v sklopu katerega usposabljamo in izobražujemo zaposlene na različnih strokovnih področjih. Tako so naši zaposleni pridobili najsodobnejša znanja in veščine s področja, lesarstva, konstrukcij, trajnostnega poslovanja, digitalizacije, prodaje ter mehkih veščin kot so pogajanja, timsko delo, vodenje timov idr., s katerimi svoje delo bolje opravljajo.

Partnerstvo KOCles 4 obsega 24 lesnopredelovalnih ter pohištvenih podjetij z 2365 zaposlenimi ter 6 institucij. Projekt je financiran v višini 600.000 EUR v obdobju januar 2023 do oktober 2024.

Razširitev kapacitet proizvodnje lesenih konstrukcijskih elementov
V okviru investicije Razširitev kapacitet proizvodnje lesenih konstrukcijskih elementov bomo povečali kapacitete in modernizirali proizvodnjo lesenih konstrukcijskih elementov za montažne objekte, povečali produktivnost in konkurenčnost podjetja ob upoštevanju trajnosti in tako kupcem ponudili konkurenčne, sodobne, kakovostne in trajnostne izdelke montažne gradnje.

Razširitev kapacitet proizvodnje lesenih konstrukcijskih elementov vključuje sedem med seboj povezanih tehnoloških sklopov:
1. Skladiščno opremo
2. Štiri potnega viličarja
3. Sodobni CNC stroj K2-Industry 650 (K2i) v proizvodni hali za izdelavo stenskih elementov
4. Novo linijo proizvodnih miz s pripadajočo opremo v proizvodni hali za izdelavo stenskih elementov
5. Dvigalno opremo s pomožno opremo v proizvodni hali stenskih elementov
6. Avtomatski čelilnik s podajalnikom v proizvodni hali za izdelavo stropnih elementov
7. Vertikalno žago – formatovko, razrezovalko v proizvodni hali za stropne elemente

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

Datum začetka investicije:
6. 5. 2022
Datum zaključka investicije:
31. 12. 2025
Vrednost projekta:
2.664.365,67 (v EUR z DDV)
Vrednost projekta:
2.288.631,69 (v EUR brez DDV)
Višina sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost:
915.452,68 (v EUR brez DDV)

Temeljni cilji projekta so:

povečanje kapacitet obstoječe proizvodnje lesnih konstrukcijskih elementov
povečanje in optimiranje skladiščnih kapacitet z možnostjo prestavitve po potrebi
povečanje natančnosti in učinkovitosti proizvodnje lesenih konstrukcijskih elementov
izdelava in razvoj tehnično in oblikovno najzahtevnejših lesenih konstrukcijskih elementov
obvladovanje novih proizvodnih operacij in načinov obdelave lesa
doseganje najvišje kakovosti izdelka in posledično večje konkurenčnosti na trgu
izdelava lesenih konstrukcijskih elementov iz naravnih in recikliranih materialov
izpolnjevanje zahtev kupcev in trgov v primernem časovnem obdobju
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
ohranitev in izboljšanje položaja na trgu

Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno in delovno okolje – Dom24h

Gradnja neto nič energijske hiše DOM24h predstavlja enega najsodobnejših objektov, ki združuje tako funkcijo bivanja, kot tudi opravljanja dela od doma in aktivnega preživljanja prostega časa. Objekt je celovito energetsko in informacijsko oskrbovan, predstavlja osnovno celico mobilnosti ter omogoča neto nič energijsko bivanje njegovih uporabnikov. V celoti je zasnovan v BiM modelu, kjer je kreiran tudi njegov digitalni dvojček. S projektom DOM24h smo v Marlesu uresničili enega največjih prebojnih dosežkov slovenskih podjetij.

DOM24h je simbioza vseh, modernemu človeku pomembnih aktivnosti: delo – dom - prosti čas.  Nova konceptualna celovita rešitev gradnje in bivanja združuje novo razvite, tehnološko napredne in komplementarne posamične sisteme. 

Gre za integrativen projekt rešitev štirih fokusnih področij SRIP Pametna stavne in dom z lesno verigo (les in lesna veriga, napredni nebiogeni gradbeni proizvodi, pametne naprave in sistemi ter aktivno upravljanje stavb), ki prvič zajema tudi razvoj novih rešitev in poslovnih modelov na šele nastajajočem integrativnem fokusnem področju Napredno bivalno okolje.

Povezuje rešitve dvanajstih prepoznavnih slovenskih podjetij s ciljem, da ustvarijo trajnostno naravnano, pametno, napredno, povezljivo ter uporabniku prijazno zdravo bivalno okolje. Projekt DOM24h ni pomemben le za sodelujoče partnerje, temveč kot celovita rešitev najsodobnejšega koncepta bivanja tudi za celotno industrijo prefabriciranih pametnih hiš in vse ponudnike rešitev za pametne stavbe prihodnosti v regiji ter EU. 

Projekt sofinancira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

Vrednost projekta
15.852.230 EUR
Znesek sofinanciranja
4.988.110 EUR
Obdobje izvajanja projekta:
1. 4. 2019 – 31. 03. 2022

Sončni elektrarni v Marlesu

V Marlesu smo v letu 2023 postavili sončni elektrarni na naših objektih v Limbušu in Lovrencu na Pohorju. S postavitvijo sončnih elektrarn bomo bolj energetsko neodvisni in hkrati sledimo cilju razogljičenja.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«.

Sončne celice

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Inštalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije:
387 kWp
Prihranek CO2:
204,30 t/leto
Začetek operacije:
februar 2023
Zaključek operacije:
oktober 2023
Znesek sofinanciranja:
67.418,40 EUR
Logo projekta NextGenerationEU

Vavčer za kibernetsko varnost

V Marles hišah se zavedamo pomena razvoja digitalizacije, ki bo v prihodnje pomembno vplivala na našo konkurenčnost, posledično pa je s tem neločljivo povezana tudi kibernetska varnost podjetja. Kibernetska varnost je eno izmed ključnih področjih za uspešno uvajanje digitalizacije v poslovanje, da bodo naši partnerji, dobavitelji, kupci in mi varni pred zlonamernimi kibernetskimi napadi.

S sistemskim varnostnim pregledom bomo z zunanjim strokovnjakom natančno pregledali stanje omrežja, naredili poizkus pridobitve občutljivih informacij, vulnerability scanning, iskali informacije in škodljive kode v sistemih ter tako vzpostavili celovit sistem obvladovanja ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj na področju obvladovanja ključnih informacij v informacijskem sistemu podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta:
5. 9. 2022 do 4. 2. 2023
Vrednost projekta:
4.900 EUR (brez DDV)
Višina sofinanciranja:
60%
Logotip ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, logotip evropskega sklada za regionalni razvoj in logotip slovenskega podjetniškega sklada

Napredna obdelava lesenih delov konstrukcije

Za namen večje strojne dodelanosti lesenih prefabriciranih gradbenih elementov lesenih objektov v krajšem času smo v Marles hišah posodobil tehnološko linijo z novimi stroji, ki nam omogočajo lažjo in hitrejšo proizvodnjo lesenih elementov, s čemer strojno izdelujemo tehnično najzahtevnejše rešitve. V sklopu projekta smo oziroma bomo nabavili nov proizvodni stroj za izdelavo lesenih prefabriciranih gradbenih elementov, nov lakirni avtomat in drobilnik lesnih ostankov, s katerim ves odpadni les, ki nastane pri izdelavi prefabriciranih gradbenih elementov lesenih objektov zmeljemo in uporabimo za energetsko oskrbo proizvodnih prostorov.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 – 2022.

Skupna vrednost projekta:
362,971,60 EUR
Višina nepovratnih sredstev:
122,668,00 EUR
Trajanje projekta:
16. 8. 2021 - 31. 12. 2022
MASIV STENA
V proizvodnji dovršena stena iz masivnega lesa, ki omogoča gradnjo objektov tudi z več kot 8. etažami

V okviru projekta smo v podjetju razvili povsem nov izdelek, tako za podjetje, kot tudi za trg in tako razširili prodajni progam in s tem pridobili nove stranke, saj bomo kupcem ponudili v proizvodnji dovršeno steno iz masivnega lesa, ki omogoča gradnjo objektov tudi s 7., 8. ali še več etažami. Stena je popolnoma dodelana v proizvodnji in narejena iz masivnega lesa, na njej pa je že v proizvodnji vgrajeno stavbno pohištvo, senčila in police in izvedena fasada, prav tako pa smo preverili možnosti in poskusili v steni razviti t.i. »inštalacijsko ravnino«. Navedeno pomeni, da je celotna lesena stena izvedena in dokončana v proizvodnih prostorih, kar je novost tako na domačem kot tudi na širšem trgu, (pri kontrolirani klimi, optimalnih vremenskih in delovnih pogojih, les zaščiten pred vlago in vremenskimi vplivi, zagotovljena večja natančnost pri vgradnji oken, stavbnega pohištva, polic….), stopnja dovršenosti masivne lesene stene je popolna novost na trgu.

Prav tako narejena stena omogoča gradnjo objektov tudi s 7., 8. ali več nadstropji, kar je za naš trg popolna novost. Potencialnim kupcem in trgu bomo tako ponudili nekaj novega.

Element masivno steno smo vgradili v naše modularne objekte, kjer gre za modularno gradnjo, ki temelji na najvišji stopnji dovršenosti objektov, njihovi optimalni arhitekturni zasnovi ter uporabi najboljših materialov, ob zagotavljanju najvišje kakovosti bivanja. Princip modularne gradnje omogoča precejšnjo fleksibilnost in prilagodljivost.

Skupna vrednost RRI projekta:
549.516,00 EUR
Sofinanciranje:
192.330,60 EUR
Začetek projekta:
Maj 2017
Konec projekta:
Junij 2018

Industrijsko izdelani leseni stropni in stenski elementi z integriranim sistemom za stropno in stensko ogrevanje in pohlajevanje objekta

Napredni stenski in stropni sistemi za objekte predstavljajo novost v lesenih, industrijsko izdelanih konstrukcijskih sistemih z integriranim sistemom za ogrevanje in pohlajevanje objektov in se v Sloveniji, pa tudi širše, še ne uporabljajo. So plod lastnega razvoja. Podobni sistemi za nizkotemperaturno stropno in stensko ogrevanje, ki se lahko uporabljajo tudi za pohlajevanje, se na trgu ponujajo zgolj za avtonomno vgradnjo na gradbišču ter omogočajo vgradnjo na že izdelane stenske in stropne elemente.

V podjetju smo razvili sistem za ogrevanje in pohlajevanje, ki bo integriran v sam konstrukcijski element in bo industrijsko proizveden oz. prefabriciran. S takšno izvedbo zagotavljamo vgradnjo sistema v kontroliranih pogojih proizvodnje in s tem natančnost izvedbe, vgradnje in delovanja sistema ter hkrati zagotavljamo vse pozitivne učinke njegovega delovanja.

Leseni stropni in stenski elementi z integriranim sistemom za stropno in stensko ogrevanje in pohlajevanje zmanjšujejo izpuste škodljivih snovi tako v fazi proizvodnje komponent za delovanje sistema kot tudi v fazi njegove uporabe. V sistemu lesenih stropnih in stenskih elementov za gretje in pohlajevanje smo namesto izdelka iz nenaravnih materialov (sistemske plošče za talno ogrevanje iz polistirenov) uporabili material, narejen iz recikliranih surovin (mavčno vlaknenih plošč, ki so izdelane iz celuloznih vlaken, ki so pridobljena po postopku mehanskega drobljenja izbranih vrst odpadnega papirja in lesa). Prav tako, pa smo s sodobnim strojem SPM-2 zagotovili, da se odpadni deli materiala zbirajo in ponovno uporabijo. Lesne odpadke, ki se ne dajo reciklirati in ponovno uporabiti, uporabimo za ogrevanje v proizvodnji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Vrednost operacije:
383.280,00 EUR
Trajanje operacije:
8. 10. 2020 - 31. 10. 2022
Logotip ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, logotip evropskega sklada za regionalni razvoj in logotip slovenskega podjetniškega sklada