Zgodovina in inovacije

Več kot stoletje inovacij na področju lesene gradnje za boljše domove in stavbe, ki so zgrajene da trajajo.

Marles je najnaprednejši in največji slovenski proizvajalec montažnih hiš z najdaljšo dediščino v regiji, z globalnim dosegom in obsežnim portfeljem izvedenih projektov.

Naši temelji segajo v leto 1899, zato smo pridobili neprekosljivo znanje, izkušnje in strokovnost na področju montažnih lesenih stavb.

1899

Ferdinand Potočnik v Limbušu pri Mariboru odpre mizarsko delavnico imenovano ''Parno mizarstvo'' za kakovostno izdelavo lesenih izdelkov. Parno mizarstvo v Vinarski ulici je v glavnem izdelovalo stavbno pohištvo (npr. oprema za Hutterjev blok). Namenjeno je bilo pretežno višjemu sloju.

1942

Ustanovljena je obrtna mizarska delavnica, ki izdeluje enodružinske hiše

1955

Po smrti Ferdinanda Potočnika je njegovo imetje nacionalizirano. Združile so se majhne delavnice in ustanovljeno je bilo Lesno industrijsko podjetje Maribor. Podjetje je od leta 1947 dalje, ko je imelo samo navedene obrate raslo in priključevalo razne obrate, med njimi tudi v letu 1950 LIO Brezno-Podvelka, ki je predhodnik današnje OE Podvelka in LIO Lovrenc. Leta 1951 je bilo v sestavi LIP Maribor 31 obratov oz. enot.

1961

V začetku leta 1960 sta k Lesno industrijskemu podjetju Maribor bili pripojeni:

- OPREMA, tovarna furniranega pohištva Maribor, Partizanska c.15,
- TOVARNA POHIŠTVA MARIBOR, Zrkovska c. 24.

Podjetje je od 6.1. 1961 naprej poslovalo pod nazivom MARLES, lesna in pohištvena industrija Maribor.

Med podjetji združenimi v LIP Maribor je bil tudi LIP Limbuš, ki je začel izgradnjo nove žage na limbuškem kompleksu, ki ga je dokončal leta 1959 kolektiv LIP Maribor (otvoritev obrata z žago je bila 29.11.1959). Takoj po združitvi je bila izražena želja, da se čimprej prenese proizvodna dejavnost na limbuški kompleks kjer ima Marles še danes sedež.

1972

Pridobitev nemškega in avstrijskega znaka kakovosti »Gütezeichen« za hiše in storitve ter pričetek gradnje prvih Marles objektov (šole, vrtci, študentski domovi, ambulante…) s površino več kot 5.000 m2/objekt.

1982

Marles za potrebe naselja v Rožni dolini razvije velikostenski sistem gradnje, ki se uporablja še danes.

1989

Ustanovitev hčerinskega podjetja Marles Hiše Maribor d.o.o., ki nadaljuje s tradicijo gradnje lesenih montažnih objektov

1998

Pričetek gradnje prvih Marlesovih nizkoenergijskih hiš po najsodobnejših merilih za nizkoenergijsko gradnjo

2003

Ustanovljena podružnica v Avstriji (Marles Fertighaus GmbH)

Zgrajena 1. pasivna hiša v Sloveniji
Zgrajena 1. hiša v Sloveniji z negativnim ogljičnim odtisom

Blagovna znamka z največjim številom neodvisnih tehničnih soglasij ETA in opravljenih analiz življenjskega cikla izdelka LCA v Sloveniji

2008

Marles kot prvo slovensko podjetje prejme Evropsko tehnično soglasje (CE znak) za lesene montažne elemente ter hkrati zgradi pasivno hišo

2011

Marles prejme švicarski certifikat MINERGIE za nizkoenergijsko gradnjo ter nemški certifikat PASSIVHAUS za izvedeno pasivno hišo

2012

Izvedena prva Marlesova aktivna hiša

2016

Marles prejme nacionalno priznanje za svojo strateško vlogo in razvoj na področju razvoja in proizvodnje lesenih montažnih hiš

Razvoj Marles modularnih objektov in lesenih modularnih hiš

2020

Športni center Trebelno (arhitektura Kontra arhitekti, izvedba Marles hiše in podjetje CGP) prejme nacionalno nagrado za Naj leseno gradnjo 2020 v kategoriji Javne stavbe

2021

Marles je vodilni partner konzorcija, ki šteje skupaj 12 prepoznavnih in prebojnih slovenskih podjetij (Marles hiše Maribor, Petrol, Gorenje, Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis, Špica International), ki skupaj razvijajo Dom prihodnosti. Navedeni razvojni projekt podpirata tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj

Marles je Ambasador slovenskega gospodarstva SPIRIT

2022

Otvoritev najpametnejše hiše v Sloveniji – Dom24h

2024

Predstavitev nove podobe blagovne znamke in trajnostnih arhitekturnih rešitev