Zavezani trajnostnemu razvoju

V družbi Marles je trajnostni razvoj v središču vsega, kar počnemo kot organizacija. Trajnost je vrednota, ki preveva vsak naš razmislek, načrt in poslovno odločitev.

Gradimo prihodnost bivanja, ustvarjamo domove, v katerih se inovacije in trajnost prepletajo za bolj zeleno in trajnostno prihodnost domov. Naša vizija je podnebno pozitivno življenje in z vsakim kakovostnim domom iz lesene konstrukcije, ki ga zgradimo, smo korak bližje trajnostnemu življenju. Smo pionirji razvoja lesene montažne gradnje, uporabljamo okolju prijaznejše materiale ter združujemo inovativnost in trajnost v našem zeleno-inovativnem pristopu.

Les je jedrni konstrukcijski element naših objektov in prav vsak objekt, sestavljen v naši proizvodnji, nosi obljubo trajne kakovosti in predanosti krožnemu gospodarstvu

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov

Marles podpira doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih države članice OZN sprejele leta 2015 in predstavljajo mejnik na poti k trajnostni prihodnosti.

3

Zdravje in
dobro počutje

8

Dostojno delo in
gospodarska rast

9

Industrija, inovacije
in infrastruktura

10

Zmanjšanje
neenakosti

12

Odgovorna proizvodnja
in poraba

13

Podnebni ukrepi

17

Partnerstva za
doseganje ciljev

Trajnostni razvoj temelji na izkušnjah

Marlesove inovacije imajo ključno vlogo pri našem trajnostnem razvoju in razvoju pozitivnega življenja po vsem svetu. S premišljeno izbiro materialov, uvajanjem novih tehnologij za večjo učinkovitost, vgrajevanjem trajnostnih rešitev v naše objekte ter s skrbnim zmanjševanjem porabe virov, emisij in nastalih odpadkov.

Zavzemamo se za zmanjšanje ogljičnega odtisa in smo ponosni na svojo zavezanost energetsko učinkovitim rešitvam in odgovornim okoljskim praksam.

Uvajamo najboljše prakse na področju družbene odgovornosti, s katerimi prispevamo k življenjskemu okolju in njegovim prebivalcem, saj smo odgovoren delodajalec in skrben član lokalne skupnosti.

Trajnostno poročilo 2022

Poročilo je osredotočeno na Marles hiše Maribor, politike in usmeritve, povezane z upravljanjem trajnostnega poslovanja. V poročilo so praviloma vključeni podatki iz let 2021 in 2022, razen kjer se zaradi smiselnosti in razpoložljivosti podatkov uporablja drugačna časovna enota.

V poročilu so zajeti kvantitativni in kvalitativni kazalniki, ki deležnikom razkrivajo uspešnost podjetja z okoljskega, družbenega in upravljavskega vidika. Za dodatne informacije v zvezi s poročilom nam lahko pišete na naslov: info@marles.com.

100% proizvodnja na eni lokaciji v osrčju slovenskih gozdov.

100% certificiranega lesa iz evropskih gozdov.

64% materialov iz hiše Marles je zdaj mogoče reciklirati.

40% električne energije proizvedemo sami s pomocjo sončnih kolektorjev.

100% nadzorovano spravilo lesa.