Toplotni ovoj

Toplotni ovoj hiše

Pri Marlesu se zavedamo, da dobro izolirana hiša s primernim in natančno izvedenim toplotnim ovojem pomeni velik prihranek energije ne samo pozimi, ko je potrebno hišo ogrevati, temveč tudi poleti, ko s pravilno načrtovanim in natančno izvedenim ovojem objekta lahko pripomoremo k optimalnejšim bivanjskim pogojem in prijetnem počutju v objektu.

S premišljenim načinom gradnje, z natančno izvedenimi detajli v proizvodnji in montaži se doseže, da sloj izolacije ni nikjer prekinjen. Preboje zmanjšamo na najmanjšo možno mero, za izolacijo uporabljamo materiale z nizko toplotno prevodnostjo (celuloza, kameno volna kakovosti DP5 in neopor®) in s tem zagotovimo najvišjo možno kakovost.

Blower door test

Za zagotavljanje zrakotesnosti objekta opravljamo Blower Door Test, ki meri količino nekontroliranega prehajanja zraka iz objekta. Z zrakotesnostjo preprečujemo nenadzorovan prehod zunanjega zraka, kar je ključnega pomena za dober toplotni ovoj stavbe.

Termografija

Za odkrivanje morebitnih toplotnih mostov uporabljamo termografsko kamero, ki zazna površinsko temperaturo gradbenih elementov. S premišljeno gradnjo že v fazi projektiranja ter uporabo materialov z nizko toplotno prevodnostjo zagotavljamo minimalno toplotno izgubo. Termografski posnetki kompleksnih Marlesovih objektov prikazujejo izjemen toplotni stavbni ovoj , kar dodatno potrjuje pregled s termografsko kamero.