Energetska varčnost

Skoraj nič-energijska hiša

Skoraj nič-energijska hiša (sNEH) po Energetskem zakonu predstavlja stavbo z izjemno visoko energetsko učinkovitostjo, pri čemer večino potrebne energije pridobiva iz obnovljivih virov energije.

Glavni cilj sNEH je zmanjšanje porabe primarne energije, kar prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa za prihodnje generacije.

Energetska učinkovitost celotne energije stavbe

Energetska učinkovitost stavb se zdaj meri s celotno rabo energije, vključno z ogrevanjem, hlajenjem, klimatizacijo ter pripravo tople vode. Pri tem se poseben poudarek namenja obnovljivim nefosilnim virom energije, kot so sonce, veter, biomasa in drugi.

Najpomembnejše lastnosti sNEH hiše?

Visoka energijska in energetska učinkovitost

Energija proizvedena iz obnovljivih virov

Zmanjšanje porabe primarne energije

Kakovost bivanja

Doprinos k zmanjšanju ogljičnega odtisa

Kakovost zraka v hiši

nizkoenergijska Marles hiša NB
Kaj mora izpolnjevati skoraj nič-energijska hiša

Skoraj nič-energijske hiše morajo izpolnjevati določene zahteve, kot so večja uporaba obnovljivih virov energije, minimalna poraba energije za delovanje stavbe in izjemno visoka energetska učinkovitost. Koncept Marles Zero Energy Home sledi tem smernicam, že pred leti pa je izpolnjeval zahteve evropske direktive za popolno energetsko samozadostnost objektov.

Naš koncept Marles Zero Energy Home je usmerjen v izvedbo najsodobnejših bivanjskih rešitev. Skoraj nič-energijska hiša nudi izjemno veliko kakovost bivanja.

Cilj našega podjetja je zagotavljanje trajnostnega bivanja v skoraj ničenergijskih stavbah in življenje z minimalnim vplivom na okolje.

Pomembne prednosti Marles hiše, ki ustrezajo zahtevam skoraj nič-energijske hiše so:

Prednosti Marles hiš, ki ustrezajo zahtevam skoraj nič-energijskih hiš, vključujejo primerno oblikovano stavbo, brez toplotnih mostov, energetsko učinkovita okna v pasivnem standardu, sistem talnega ogrevanja, prezračevanje z rekuperacijo ter predpripravo za sončno elektrarno in polnilno enoto.

Že pred leti smo poseben poudarek namenili konceptu Marles Zero Energy Home (skoraj nič-energijska hiša), s katerim smo že takrat zadostili zahtevam nove evropske direktive ter se odzvali na trende, ki gredo v smeri popolne energetske samozadostnosti objektov.

Najpomembnejše lastnosti Marles hiše, ki ustrezajo zahtevam skoraj nič-energijske hiše so:

Primerno oblikovana in usmerjena hiša
Sklenjen toplotni ovoj brez toplotnih mostov
Okna v pasivnem standardu Uw ≤ 0,8 W/m²K
Sistem talnega ogrevanja
Sistem prezračevanja z rekuperacijo
Predpriprava za sončno elektrarno
Predpriprava za polnilno enoto
Izračun sončnih pribitkov za najvišjo stopnjo samooskrbe z električno energijo