Požarna varnost

Protipožarna varnost

Čeprav je les gorljiv material, ga pogosto napačno precenjujemo v zvezi s požarno varnostjo. Pravilno dimenzionirana lesena konstrukcija lahko preseže požarno odpornost jekla in betona. Les ima majhno sposobnost prevajanja toplote, kar omogoča, da ohranja svojo nosilnost tudi pri visokih temperaturah. Nasprotno pa jeklo izgubi nosilnost pri temperaturi okoli 230°C, kar se pri lesu ne zgodi tako hitro.

V primeru požara ima les posebno lastnost oglenitve, ki omogoča, da se gori počasi od zunaj navznoter, ohranjajoč notranjo trdnost. Marlesove lesene konstrukcije so dodatno izolirane z negorljivo kameno volno in obdane z negorljivimi materiali, kar preprečuje ogeju dostop do konstrukcije.

Požarna zaščita – z Marles hišo dobite večjo zaščito, kot jo zahtevajo predpisi na nivoju Evropske Unije.

Marlesovi objekti so požarno preizkušeni in presegajo predpisane standarde EU. Naši testirani elementi ohranjajo svoje lastnosti tudi po koncu preizkusov, kar kaže na izjemno odpornost in predvidljivo urgiranje v primeru požara.

Les je trdnejši od jekla

Gorljivost lesa ni edini faktor, ki določa ognjevarnost. Pomembnejša je "odpornost nasproti gorenju." Les lahko zgori nadzorovano, ohranjajoč svojo trdnost, medtem ko jeklo izgubi nosilnost pri visoki temperaturi in se zruši brez opozorila. Les ohranja trdnost tudi med požarom, zagotavljajoč varnost in čas za umik iz objekta. Spodnji graf prikazuje primerjavo izgube trdnosti jeklene konstrukcije v primerjavi z leseno konstrukcijo, kjer se les obnaša bolj predvidljivo in trdno tudi v primeru požara.

Graf na desni prikazuje primerjavo izgube trdnosti jeklene konstrukcije v primerjavi z leseno konstrukcijo:

Slika desno prikazuje lesno in jekleno konstrukcijo po požaru. Zaradi velikosti preseka ni prišlo do porušitve lesenih nosilnih elementov (1), medtem, ko je jekleni nosilec, kot je razvidno na sliki, zvit (2).