Fotovoltaika

Sončna energija je neizčrpen vir, ki ga v Marlesovih hišah izkoriščamo s fotovoltaičnimi moduli za pridobivanje čiste električne energije. S tem prispevamo k trajnostni oskrbi z električno energijo, hkrati pa zmanjšujemo obremenitev okolja. Fotovoltaika predstavlja inovativen način pridobivanja "zelene" elektrike, ki je v skladu s smernicami Evropske unije za povečanje deleža obnovljivih virov energije do leta 2020.

Pretvorba sončne energije v električno

Fotovoltaika učinkovito pretvarja sončno energijo v električno, kar omogoča napajanje gospodinjskih naprav in razsvetljave. Fotovoltaični sistemi delujejo tudi ob difuzni svetlobi, kar pomeni, da niso odvisni le od neposredne sončne svetlobe. Marlesove hiše tako postanejo domače sončne elektrarne, ki se povezujejo v lokalno električno omrežje, odvečno energijo pa lahko prodajo.

Sistem delovanja

Fotovoltaični moduli proizvajajo enosmerni tok, ki se pretvori v izmeničnega s pomočjo razsmernika. Z vgradnjo fotovoltaičnega sistema lahko Marlesova hiša postane energetsko samozadostna ali celo plus energijska hiša. Prvi takšen projekt je bil že dokončan leta 2010.

Načrtovanje in izvedba

Marles nudi celovito svetovanje in izvedbo projekta za sončne elektrarne, vključno z načrtovanjem, dimenzioniranjem strehe in izvedbo celotnega sistema.