Potek montažne gradnje

Potek montažne gradnje

Proizvodnja Marles hiše (poteka) v nadzorovanih pogojih

Marles hiša se izdeluje v kontroliranih klimatskih pogojih, kjer ohranjamo tehnično znanje in ga prenašamo iz generacije v generacijo. Montažni elementi, vključno s fasado, stavbnim pohištvom in strešnimi elementi, so natančno izdelani s pomočjo CNC strojev. To omogoča vremensko neodvisen potek montažne gradnje in hitro montažo na gradbišču, kar pripomore k hitri vselitvi ter optimalni odpornosti proti požaru, vetru in potresu. Hkrati montažna gradnja ni izpostavljena tveganju zaradi neugodnih vremenskih razmer.

Pričetek gradnje – priprava terena in temeljne plošče

Pričetek gradnje vključuje ustrezno utrjevanje podlage in vgradnjo armirano betonske temeljne plošče na katero bo postavljen montažni leseni objekt. Investitor mora poskrbeti za pripravljen teren, zagotoviti dostop za dovoz gradbenih materialov in potrebno komunalno opremo, torej vodovod in elektriko. Pri podkletenih objektih se prej izvede še gradnja kleti.

Pri Marlesu nudimo podporo pri izdelavi temeljne plošče s popisi, izrisi in armaturnim načrtom. Pri izbiri gradbenika svetujemo izbiro dobrega izvajalca, saj kakovost izdelave vpliva na stabilnost montažne hiše.

Montaža hiše

Montaža hiše poteka, ko so elementi v proizvodnji pripravljeni in na izbrani lokaciji stoji betonska plošča. Montažo vodi vodja gradbišča, ki skrbi za koordinacijo in redno obveščanje.

Sama postavitev se začne z montažo zunanjih in notranjih sten, v katerih je že vgrajena toplotna izolacija. V zunanjih stenah so že vgrajena okna, podometne škatle za senčila, vodila senčil in komarnikov. Nameščene so tudi zunanje police s vsemi zaključki in hidroizolacijo pod polico . Sledi postavitev stropov, etažnih sten in strešne konstrukcije

Obrtniška dela

Pomembno je, da je hiša čim hitreje pokrita in zaščitena pred zunanjimi vremenskimi vplivi, zato se kmalu po montaži pričnejo krovsko-kleparska in fasaderska dela.

V notranjosti se najprej pričnejo groba dela na strojnih in električnih inštalacijah. Položijo se tudi cevi za centralno prezračevanje in sistemske plošče talnega gretja z cevnim razvodom. Nato sledi vgradnja mikroarmiranega cementnega estriha.

Z notranjimi zaključnimi deli lahko pričnemo šele, ko se estrihi ustrezno posušijo. Med notranja zaključna dela prištevamo slikopleskarska dela, polaganje keramike, vgradnja sanitarne opreme, polaganje ostalih podov (parket, laminat,...), stopnice in notranja vrata. Vselitev v montažno hišo, z zaključenimi notranjimi deli, je v nekaterih primerih mogoča po približno 5 mesecih od pričetka montaže objekta.

Ta notranja dela lahko opravijo in zaključijo v nekaj mesecih strokovnjaki podjetja, kjer smo hišo kupili, druga možnost pa je, da sami oz. z najetimi obrtniki postopno, v skladu s finančnimi zmožnostmi dokončujemo notranjost hiše.

Po zaključku del se objekt kvalitetno pregleda, odpravijo se še morebitne pomanjkljivosti, čemur sledi predaja del.

Ob prevzemu del se izdela primopredajni zapisnik med kupcem in podjetjem, ki je izvajalec. Primopredajni zapisnik tudi označuje pričetek garancijske dobe.

Devet od desetih kupcev se odloči za izvedbo hiše na ključ, kar pomeni, da jim zaupajo celoten postopek in potek montažne gradnje.

Priprava temeljne plošče
Pričetek montažne gradnje
Dokončana montažna gradnja
Postavljanje sončnih celic