Certifikati

Marles hiše ustrezajo visokim standardom tehnične, energetske, okoljevarstvene in poslovne odličnosti, kar na podlagi permanentnih testiranj potrjujejo mednarodno priznani inštituti kot so Holzforschung iz Avstrije in FMPA Otto Graf iz Nemčije.

Marles s pridobljenimi certifikati dokazuje, da je na slovenskem trgu vodilni v gradnji montažnih lesenih, visoko učinkovitih nizko-energijskih in pasivnih objektov ter s pridobivanjem najuglednejših certifikatov narekuje trende tako na domačem, kot tudi na tujih trgih.

Družbeno odgovoren delodajalec
Družbeno odgovoren delodajalec je prvi, na mednarodnem standardu temelječ certifikat v slovenskem prostoru, ki celostno naslavlja področje družbene odgovornosti, s poudarkom na odnosu do zaposlenih. Podjetje Marles hiše Maribor je posebno pozornost namenilo področju usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, ki izpostavlja pravico do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev ter spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

2 Logotip ESSBoniteta odličnosti AAA
Na podlagi izkazanih rezultatov za leto 2022 je podjetje MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. prejelo prestižno PLATINASTO BONITETNO ODLIČNOST AAA. 
Platinasto bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Certifikat je mednarodno priznan in razpoznaven.Passivhaus certifikat inštituta v Darmstatu
Passivhaus inštitut v Darmstatu opredeljuje standarde za pasivno gradnjo in nadzor nad izvedbo le-te. Certifikat izkazuje odlično energijsko kakovost objekta za našo pasivno hišo v sistemu MEGA PLUS PASIV. 


CE znak, Evropsko tehnično soglasje
Evropsko tehnično soglasje (ETA 08/0243/2009) je pridobljen certifikat o skladnosti, ki zagotavlja, da so izpolnjene bistvene zahteve glede varnosti Marles hiše. Je certifikat, ki ga v okviru harmonizirane zakonodaje določenemu gradbenemu proizvodu podeli organ za tehnična soglasja, ki je priglašen komisiji za podeljevanje evropskih tehničnih soglasij. Pridobitev je nujna za vse proizvode, ki želijo priti na trg Evropske unije oziroma imeti oznako CE, ki ga izdajajo organi za tehnična soglasja, včlanjeni v Evropsko organizacijo za tehnična soglasja – EOTA.
Podlaga za podelitev Evropskega tehničnega soglasja za montažne hiše je smernica za Evropska tehnična soglasja ETAG 007, izdaja April 2001. Z oznako CE, ki jo najdemo na proizvodu, proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa oz. večina tako-imenovanih direktiv za proizvode. Marles je pridobil Evropsko tehnično soglasje pri pooblaščenemu organu za izdajo tehničnih soglasij OIB (Österreichisches Institut für Bautechnick). Le-to dokazuje naslednje najvažnejše lastnosti marlesovih proizvodov:
• Mehanska odpornost in stabilnost
• Varnost pred požarom
• Higienska in zdravstvena zaščita in varovanje okolja
• Varnost pri uporabi
• Zaščita pred hrupom in
• Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote.
Prav tako imamo pridobljen ES- certifikat o skladnosti 1359-CPD-0284 za lepljeni lameliran les, ki potrjuje da se izvajajo vsi predpisi za potrditev lastne tovarniške kontrole kakovosti, ki so opisani v standardu SIST EN 14080:2005.


Passivhaus, certifikat inštituta v Darmstatu
V Nemčiji opredeljuje standarde za pasivno gradnjo in nadzor nad izvedbo gradnje. Certifikat izkazuje odlično energijsko kakovost objekta v našem pasivnem konstrukcijskem sistemu. Pasivna hiša Steblovnik, za katero smo pridobili certifikat, ni povsem tipična pasivna hiša. Naj omenimo, da smo v tej hiši dosegli povprečje zrakotesnosti 0,2h-1..


Minergie certifikat
Minergie certifikat Nr.SO-485, je švicarski nadstandardni certifikat za gradnjo visokoučinkovitih nizkoenergijskih objektov. Švicarski gradbeni standard pomeni, da se poleg porabe energije za ogrevanje bivalnih prostorov, upošteva tudi poraba energije za pripravo sanitarne vode in električni pogon prezračevalnega sistema.


IQ Austria certifikat
Internacionalni znak kakovosti za Marles montažne hiše ÖQA registracijska št. IZ 127, ki ga podeljuje avstrijska gospodarska zbornica (Die ÖQA- österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Forderung der Qualität).


Avstrijsko tehnično soglasje, ÜA znak
Za konstrukcijske elemente montažnih hiš in proizvodnjo posamičnih hiš: Številka E-4.1.1-04-3605 za proizvodnjo konstrukcijskih elementov v OE Lovrenc in številka E-4.1.1-04-3578 za proizvodnjo konstrukcijskih elementov v OE Podvelka. Tako lahko v Avstriji poleg CE znaka ponujamo gradbene proizvode tudi s pridobljenim avstrijskim tehničnim soglasjem, ki je v skladu z avstrijsko zakonodajo in pravilnikom o regulativi za področje gradbenih proizvodov (LGB, Nr.32/199).


IFT certifikat
Posamični izkazi naših oken za toplotno zaščito po EN ISO 10077-1:2006 so pridobljeni s programom preračunavanja, ki je validiran (preverjen) s strani IFT Rosenheima kot notificiranega instituta.


RAL, znak kakovosti
Nemško tehnično soglasje za proizvodnjo montažnih hiš RAL v skladu z nemškim standardom DIN 1052 in RAL-GZ 422, ki ga podeljuje zvezno združenje za kakovost montažne gradnje in montažnih hiš. Podaljšujemo ga na podlagi vsakoletne redne kontrole iz instituta.


Excellent SME
Spletni certifikat oziroma "Excellent SME Slovenia" je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo COFACE izdaja najboljšim podjetjem v Sloveniji. Glavni cilji izdaje certifikata je povečanje varnosti poslovanja in zaupanja ter lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja na strani kupcev in poslovnih partnerjev.
Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija ter spletna tehnologija SafeSigned®, ki preprečuje kopiranje tega znaka kakovosti iz spletne strani bonitetne hiše COFACE.


Eko sklad
Marles s svojimi kvalitetnimi rešitvami zadostuje pogojem Ekosklada in tako svojim kupcem omogoča pridobitev subvencij.
Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.


Članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije
Marles je član Gospodarske zbornice Slovenije. GZS kot učinkovito gospodarsko združenje zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Članom zagotavlja nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge.


Člani Konzorcija pasivna hiša
Konzorcij pasivna hiša je neformalno združenje institucij, podjetij in strokovnjakov, ki s svojo dejavnostjo vzpodbujajo in omogočajo gradnjo pasivnih hiš (poraba energije za ogrevanje do 15 kWh/(m2a)) in zelo dobrih nizkoenergijskih hiš (poraba energije za ogrevanje od 15 kWh/(m2a) do 30 kWh/(m2a)). Ustanovljen je bil z namenom, da približa pasivno hišo končnim uporabnikom in investitorjem – s predstavitvijo koncepta in bivalnega ugodja ter informiranjem o trenutnem stanju in ponudbi v Sloveniji. Konzorcij pasivna hiša deluje pod okriljem Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.


Sekcija proizvajalcev lesenih montažnih stavb (SPLMS), članstvo
Pomembnejše naloge sekcije:
- Skrb za kakovost lesene gradnje.
- Zbiranje podatkov za statistiko o proizvodnji in gradnji montažnih hiš.
- Nadgradnja spletne strani sekcije s podatki o članih in prednostih montažne gradnje, ter drugih informacijah, ki so zanimive za širšo javnost.
- Organiziranje promocijskih dejavnosti za popularizacijo in uveljavitev montažne gradnje:
- Seznanjanje strokovne in splošne javnosti s prednostmi in posebnostmi montažne gradnje.
- Aktivnosti za uveljavitev vzpodbud za gradnjo energetsko varčnih objektov (Konzorcij pasivna hiša, zelena javna naročila).
- Vključitev in pridobitev statusa članice v Evropskem združenju proizvajalcev montažnih hiš (Federation of European Prefabricated Building Manufactures).


AMBASADOR »zelenega, ustvarjalnega in pametnega« gospodarstva Slovenije
Ponosni smo, da smo postali AMBASADOR »zelenega, ustvarjalnega in pametnega« gospodarstva Slovenije!
SPIRIT Slovenija, javna agencija, nas je uvrstila med akterje nacionalne komunikacijske kampanje I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART. Uvrščeni smo med inovativna in trajnostna naravnana podjetja, katerih prebojne rešitve podpirajo zgodbo zelenega, ustvarjalnega in pametnega slovenskega poslovnega okolja.