Energetska varčnost

Skoraj nič-energijska
hiša

Skoraj nič-energijska hiša (sNEH) je po Energetskem zakonu hiša z zelo visoko energetsko in energijsko učinkovitostjo. Pri tem mora biti energija, ki je potrebna za delovanje, v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov v bližini ali na kraju samem.

Splošen cilj sNEH je zmanjšanje porabe primarne energije (kamor poleg ogrevanja sodi tudi ohlajevanje prostorov oz. klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava prostorov), saj bo to pomembno doprineslo k zmanjšanju ogljičnega odtisa za prihajajoče generacije.
Skoraj nič-energijska </br>hiša Skoraj nič-energijska </br>hiša

ENERGETSKA UČINKOVITOST CELOTNE ENERGIJE STAVBE

Energetska učinkovitost stavbe se torej po novem meri z izključno celotno rabo energije stavbe, kar vključuje ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo in pripravo tople vode. Energija iz obnovljivih virov je določena kot energija iz obnovljivih nefosilnih virov, predvsem sonca, vetra, biomase, deponijskega plina, plina iz komunalnih čistilnih naprav in bioplina.

Že pred leti smo poseben poudarek namenili konceptu Marles Zero Energy Home (skoraj ničenergijska hiša), s katerim smo že takrat zadostili zahtevam nove evropske direktive ter se odzvali na trende, ki gredo v smeri popolne energetske samozadostnosti objektov.

NAJPOMEMBNEJŠE LASTNOSTI
SNEH HIŠE?


Visoka energijska in energetska učinkovitost

Energija proizvedena iz obnovljivih virov

Zmanjšanje porabe primarne energije

Kakovost bivanja

Doprinos k zmanjšanju ogljičnega odtisa

Kakovost zraka v hiši

Značilnosti

Kaj mora
izpolnjevati skoraj
nič-energijska hiša

Med osnovnimi zahtevami, ki jih morajo po Energetskem zakonu izpolnjevati skoraj nič-energijske hiše, izpostavljamo:
  • Potrebna energija je v večji meri izvedena iz obnovljivih virov energije. Minimalni delež
    obnovljivih virov energije (OVE) znaša najmanj 50 odstotkov glede na skupno dovedeno energijo.
  • Majhna količina potrebne energije za delovanje stavbe. Toplota, potrebna za ogrevanje stavbe naleto (QH), ne sme preseči 25kWh/m²a. To vrednost je potrebno prilagoditi klimatskim značilnostim lokacije stavbe in oblikovnemu faktorju stavbe. 
  • Izredno visoka energetska učinkovitost. Največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto je omejena - QP ≤ 75kWh/m²a. 
Naš koncept Marles Zero Energy Home je usmerjen v izvedbo najsodobnejših bivanjskih rešitev. Skoraj nič-energijska hiša nudi izjemno veliko kakovost bivanja. Cilj našega podjetja je zagotavljanje trajnostnega bivanja v skoraj ničenergijskih stavbah in življenje z minimalnim vplivom na okolje.

Pomembne prednosti
Marles hiše, ki ustrezajo
zahtevam skoraj
nič-energijske hiše so:

Skoraj nič-energijska hiša (sNEH) je po Energetskem zakonu (EZ-1) hiša z zelo visoko energetsko in energijsko učinkovitostjo.

Že pred leti smo poseben poudarek namenili konceptu Marles Zero Energy Home (skoraj nič-energijska hiša), s katerim smo že takrat zadostili zahtevam nove evropske direktive ter se odzvali
na trende, ki gredo v smeri popolne energetske
samozadostnosti objektov.

Najpomembnejše lastnosti Marles hiše, ki ustrezajo zahtevam skoraj nič-energijske hiše so:

1) Primerno oblikovana in usmerjena hiša (maksimalen izkoristek lokacije)
2) Sklenjen toplotni ovoj brez toplotnih mostov
3) V standardni ponudbi nudimo Marles lesena okna, ki jih večinoma nadgradimo z les-alu okni, ki zagotavljajo toplotno prevodnost Uw=0,78 W/m²K
4) Sistem talnega ogrevanja
5) Sistem prezračevanja z rekuperacijo
6) Predpriprava za sončno elektrarno
7) Skrbno izvedeni detajli med samo gradnjo
8) Predpriprava za polnilno enoto
9) Predpriprava za uporabo deževnice
10) Z uporabo najnovejše tehnologije virtualne resničnosti vam na osnovi natančnih geo podatkov predstavimo osončenje vašega objekta in izvedemo izračun sončnih pribitkov za najvišjo stopnjo samooskrbe z električno energijo
BOLJSA MANJSA shutterstock 1424058428
boljsa MANJSA shutterstock 1899920992
mail icon

Tukaj smo, da vam svetujemo.

Če imate vprašanja v zvezi z gradnjo ali pa vas zanima točno določena hiša, vam bomo z veseljem pomagali z odgovori. Pišite nam ali oddajte povpraševanje!

Povpraševanje