Certifikat o skladnosti - CE znak


ce
Podjetje Marles je prvo podjetje med slovenskimi proizvajalci montažnih hiš, ki si je v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih EU pridobilo evropsko tehnično soglasje, ki je osnova za označevanje hiš z znakom CE.


Certifikat o skladnosti (znak CE) vam zagotavlja, da so izpolnjene bistvene zahteve glede varnosti objekta - mehanska odpornost in stabilnost ter požarna varnost. Poleg tega so pomembni tudi trajnost, ekonomičnost in zdrava bivalna klima. Izpolnjene morajo biti tudi zahteve glede sproščanja nevarnih snovi, zrakotesnosti in vodoodpornosti. Toplotna in zvočna izoliranost ter absorpcija zvoka pa so preverjene in skladne s predvideno uporabo.

Znak CE pomeni dovoljenje za proizvodnjo in prodajo proizvodov na trgu v celotni EU.

Marles hiša...certificirano najboljša!