Otvoritev novega sodobnega vrtca na Lavrici


Vrtec na Lavrici 37cf2954
Nadstandardni visoko učinkovit nizkoenergetski vrtec! Vrata je odprl nov, energetsko varčen Marlesov montažni vrtec v Lavrici, ki ima osem oddelkov in bo sprejel kar 160 malčkov. Celotna vrednost objekta je znašala dobra 2 milijona evrov...


   Vrata je odprl nov, energetsko varčen Marlesov montažni vrtec v Lavrici, ki ima osem oddelkov in bo sprejel kar 160 malčkov. Celotna vrednost objekta je znašala dobra 2 milijona evrov, v celoti pa ga je financirala Občina Škofljica, ki je zaradi nizko energijskega in ekološkega načina gradnje navedenega objekta prejela tudi nepovratno finančno spodbudo s strani EKO sklada v okvirni višini 250.000,00 EUR.

Objekt je zgrajen v lahki montažni leseni konstrukciji iz prefabriciranih elementov, arhitekturno pa je pravokotne strnjene tlorisne oblike z manjšim atrijem, pri čemer je objekt v delu nadstropen, zato je vanj vgrajeno tudi dvigalo. Objekt ima 1.353 m2 neto tlorisne površine, poleg tega pa so otrokom na voljo še pokrite in zasenčene terase v izmeri 156,16 m2.

V novem vrtcu je prostora za 160 otrok, saj so otroci razvrščeni v dve skupini višje starostne stopnje, v dve skupini otrok v starosti od 2 do 3 let, ter štiri skupine, ki so namenjene otrokom prve starostne stopnje. Otroci in delavci zavoda pa bodo lahko ob svojem delu uporabljali še ostale spremljevalne prostore vrtca: centralni skupni prostor z dodatnim prostorom, shrambe za igrala, kabinete, skupni prostor za vzgojno osebje, upravne prostore, gospodarske prostore…

V novem Marlesovem vrtcu je sodobna centralna kuhinja, kjer bodo pripravljali hrano tudi za ostale vrtce v občini in ima kapacitete za pripravo 550 obrokov hkati. V kuhinji je nameščena sodobna tehnološka oprema, kjer je nad kuhalnim blokom nameščena sodobna rekuperacijska napa, ki zagotavlja prezračevanje kuhinje, poleg tega pa s toploto »odpadne pare« doprinese k zmanjšanju energije za ogrevanje. V vrtcu je izvedeno stensko in talno ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda, kot dopolnitev k črpalki pa še plinski kondenzacijski kotel. Navedena toplotna črpalka je reverzibilna, kar pomeni, da bo z njo v poletnih mesecih možno stensko ohlajevanje prostorov. V skladu s pogoji za nizkoenergijski objekt, je objekt prisilno prezračevan, vanj so vgrajene lokalne naprave (rekuperatorji) z učinkovitim vračanjem odpadnega zraka (min. 91%). Prav tako pa so v igralnicah nameščene naprave za kontrolo vlažnosti. Zunanji igri malčkov je namenjeno zunanje igrišče z igrali, pri čemer je v igrišče umeščen tudi objekt za zunanje sanitarije in shrambo za igrala.

Z izgrajenim sodobnim nizkoenergijskim vrtcem na Lavrici je družba Marles Hiše ustvarila idealne pogoje za rast in razvoj sposobnosti otrok ter omogočila, da se bo v njem razvijala kreativnost, domišljija, motiviranost in zadovoljstvo, ter zagotovila zdravo, varno in kakovostno bivanje otrok in delavcev vrtca, hkrati pa prispevala k razvitosti socialne infrastrukture Občine Škofljica in s tem k povečanju kvalitete in počutja občanov.

Oglejte si tudi helikopterski posnetek vrtca: Vrtec na Lavrici

Pricetek otvoritve   Lav JPG 6bdaef51 (1)  Nastop Lav JPG 850045eb

Podpis Lavrica 1 436eed39  Podpis Lavrica 2 430c75dd

prerez traku I Lav JPG f4751f7a  Prerez traku II lav JPG b1e50842

Zakljucek baloni II   Lav JPG 62ba1c89  Tabla marles  Lav JPG 47789d49