Ponosni dobitniki platinaste - najvišje bonitetne odličnosti


manjsa marles platinasta
Z velikim zadovoljstvom smo te dni na našo polico certifikatov postavili najnovejše priznanje odličnosti poslovanja: Platinasto bonitetno odličnost. Pridobijo jo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored in predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Ta certifikat, ki temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja, je mednarodno priznan in razpoznaven; napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja.Izpričujemo zanesljivost in uspešnost
"Platinasta bonitetna odličnost je zanesljiv dokaz doseganja strogih kriterijev mednarodne bonitetne združbe in izjemno varnega poslovanja. Izpričuje, da prinašamo vzornost, zanesljivost in uspešnost poslovanja, tako kupcem kot partnerjem. Kot vodilno podjetje na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje, si namreč ne prizadevamo le za zdravo bivanje, izjemno bivalno ugodje in visoko energetsko učinkovite domove naših kupcev, pač pa je naš cilj ponuditi storitve na najvišji poslovni ravni tudi našim partnerjem," je ob prejetju najprestižnejšega priznanja odličnosti povedal  Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles. 

Kot vodilno podjetje predstavljamo vzor vsem ostalim
V podjetju Marles že desetletja narekujemo trende na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov. Zadnja leta smo ogromno vlagali v razvoj energijsko izjemno učinkovite gradnje, napredek na področju najsodobnejših tehnoloških rešitev, rabo obnovljivih virov in vgradnjo materialov naravnega izvora, katerih cilj je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega bivalnega ugodja. Ob vsem tem pa skrbno negujemo dobre poslovne običaje in in smo pozorni na zadovoljstvo vseh vpletenih v naš delovni proces. Matej Vukmanič dodaja: "Prejetje platinaste odličnosti je pomembno tudi zato, ker lahko tudi na tem področju predstavljamo vzor vsem tistim, ki je še nimajo. Izjemna plačilna disciplina je pomembna za zdravje vsakega podjetja, cilj tega podjetniškega odlikovanja pa ni le promocija dobro delujočih podjetij ter dobrih poslovnih običajev, ampak tudi doseganje finančne neoporečnosti. Zadovoljni smo, da je Marles lahko vzor in gonilo napredka naše družbe tudi na tem področju."