Podpisali pogodbo za izgradnjo Športnega centra Trebelno in za dozidavo šole


2 sportni center Trebelno pogled1
S podpisom pogodbe za gradnjo Športnega centra Trebelno in dozidavo tamkajšnje  podružnične šole so se začela gradbena dela nekaj več kot 1,9 milijona vredne investicije občine Trebelno. Pogodbo o izvedbi načrtovane investicije smo konec septembra 2017 podpisali Anton Maver, župan občine Mokronog - Trebelno, Bogdan Božac, direktor podjetja Marles hiše Maribor kot glavni izvajalec, ter Martin Gosenca, predsednik uprave podjetja CGP, d. d., iz Novega mesta.


Na 1.200 kvadratnih metrov velikem območju je predvidena izgradnja telovadnice z dvorano in spremljajočimi prostori, dozidava dodatnih prostorov šole za izvajanje pouka ter nova zunanja ureditev. Načrtovani objekti so zasnovani tako, da zadoščajo novi področni zakonodaji, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2018, in zahtevam Eko sklada, j. s., za nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijske stavbe v javni lasti. Za občino Trebelno, kot glavnega investitorja, je to največji projekt tega in prihodnjega leta. Sofinanciranje poteka s pomočjo sredstev Eko sklada, j. s., sredstev Fundacije za šport in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Zaključek gradnje je predviden do začetka prihodnjega šolskega leta.
Ob podpisu pogodbe je direktor našega podjetja Marles hiše Maribor, Bogdan Božac, povedal: »Trebelno bo dobilo vrhunski nizkoenergijski oziroma skoraj ničenergijski objekt, moderne zasnove, ki bo grajen iz okolju prijaznih materialov. Konstrukcija objekta bo lesena, prav tako bo lesen velik del fasade, izolacija pa bo v več kot 75 odstotkih iz naravnega materiala – celuloze.«

Župan Maver je še pojasnil, da bo naložba obsegala tri sklope – poleg že omenjene dozidave šole ter izgradnje telovadnice z vadbenim prostorom in vsemi spremljajočimi prostori je predvidena še zunanja ureditev šole, ki bo zajemala ureditev prometa, prenovo večnamenskega igrišča in prestavitev obstoječega spomenika.

V Marlesu ugotavljamo, da državne institucije vedno pogosteje prepoznavajo vrednost investicij v leseno gradnjo, saj ta ohranja okolje in je odgovorna do generacij zanamcev. To pa ni le v nacionalnem interesu vsake družbe, temveč je vlaganje v lesene javne objekte, kakršni so denimo leseni vrtci in šole, hkrati tudi naložba v ekološko in zdravo bivalno okolje, ki najmlajšim nudi razvoj in odraščanje v skladu s trajnostnim konceptom bivanja.  

OMT   Podpis pogodbe za nalozbo na Trebelnem 27092   OMT   Podpis pogodbe za nalozbo na Trebelnem 27092  

OMT   Podpis pogodbe za nalozbo na Trebelnem 27092   1 sportni center Trebelno aksonometrija 

2 sportni center Trebelno pogled1  3 dvorana1 RGB color

Nove usmeritve, ki poudarjajo izbiro naravi in otrokom prijaznih materialov, nakazujejo les kot najprimernejši material za gradnjo športnih in šolskih objektov. Tako bo Trebelno do začetka prihodnjega šolskega leta bogatejše za sodobni športni center in dodatne prostore tamkajšnje šole. Občina Mokronog - Trebelno skupaj z našim podjetjem kot glavnim izvajalcem nekaj več kot 1,9 milijona vredne investicije, z izbiro lesene gradnje javnih objektov, potrjuje ekološko naravnanost lokalne skupnosti usmerjene v trajnostni razvoj.