Potresno varna gradnja Marlesovih objektov


MARLES potres
Najbolj učinkovito varovanje pred potresi je kakovostna protipotresna gradnja. S primerno gradnjo lahko preprečimo veliko materialno škodo in hkrati obvarujemo življenja. Izkušnje na potresnih območjih dokazujejo odlično potresno varnost Marlesovih objektov.  


Smo prvi slovenski proizvajalec montažnih lesenih objektov v Sloveniji, ki je v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih EU pridobil evropsko tehnično soglasje. To nam omogoča, da svoje objekte označujemo z zakonsko predpisanim znakom CE, s čimer izpolnjujemo bistvene zahteve glede potresne in požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti naših objektov.


Hotel Snežna Kraljica 01 (2)
Hotel Snežna kraljica na Sljemenu pri Zagrebu je odličen primer potresno odporne gradnje.

V Marlesu smo zgradili številne turistične objekte, med drugim objekt na Pohorju, apartmajski park Topolšica, apartmaja Baška in Bovec, hotel Alfir v Prižbi na Korčuli in nenazadnje hotel Snežna kraljica - Sljeme pri Zagrebu, ki v minulih potresih ni utrpel nobene škode, kljub temu, da je postavljen v območju žarišča potresa.

Skrbno načrtovanje in izvedba 
V Marles hišah zagotavljamo pravilno zasnovo lesene okvirne konstrukcije in jo skrbno načrtujemo že v fazi projektiranja samih konstrukcijskih elementov. Tako dosledno upoštevamo odziv lesenih nosilnih elementov na vodoravno obtežbo ter pravilno načrtujemo in izvedemo tudi stike med posameznimi lesenimi elementi in le-te pravilno sidramo. S tako skrbnim načrtovanjem in izvedbo izdelamo visoko potresno odporno konstrukcijo ter s tem varne lesene objekte. Ob tem pa je pomembno upoštevati dejstvo, da sama gradnja z lesom še ne pomeni avtomatično potresno varne gradnje, pač pa je potrebno posebno pozornost nameniti izračunom, načrtovanju in izvedbi spojev med posameznimi konstrukcijskimi elementi ter osnovno ploščo, na kateri objekt stoji. Navedenemu pa v Marlesu posvečamo prav posebno pozornost, saj naše objekte načrtujemo s specializiranimi računalniškimi programi, ki vključujejo tudi elemente statike, nato pa tako projektirane objekte izvedemo v naši proizvodnji, kamor parametre in elemente iz računalniško projektiranih načrtov neposredno izvozimo v naše stroje za izdelavo elementov konstrukcije objektov. S tem pa tudi dejansko zagotavljamo izvedbo objektov skladno z izračunanimi in načrtovanimi vrednostmi, ki so nujne za zahtevano potresno varnost. 

Gradnja iz lesa: Po mnenju strokovnjakov gre za najbolj potresno odporen način gradnje


Trdne lesene konstrukcije so znali graditi že pred tisoč leti
Da je lahko lesena gradnja tudi izjemno trajnostna in potresno varna je že dolgo poznano dejstvo. Les ima namreč odlične mehanske lastnosti in majhno specifično težo. Tako so trdne lesene konstrukcije znali graditi že pred tisoč leti. Kot primer takšne gradnje lahko omenimo primer devet nadstropnega lesenega objekta (tempelj Sakyamuni pagoda Fogong) višine 67,3 m kitajske arhitekture, ki je bil zgrajen leta 1056 in stoji še danes, navkljub dvanajstim zabeleženim potresom na območju, na katerem stoji. 


The Fugong Temple Wooden Pagoda        inside of the pagoda
The Fugong Temple Wooden Pagoda.


Že danes želimo svojim kupcem predstaviti okoljsko odgovornost in jim ponuditi prihodnost bivanja
Tudi v Sloveniji poznamo pozitivne primere lesene gradnje, kot so Marlesove hiše z leseno okvirno konstrukcijo, ki jih je bilo več kot 100 po potresu leta 1976 postavljenih na območju Posočja, potres na tem območju pa so leta 1998 prestale brez poškodb. To pa je rezultat dejstva, da v Marles hišah potresno varnost preverjamo z računskimi metodami in s praktičnimi preizkusi v laboratorijih oz. okoljih namenjenih preizkušanju potresne varnosti. Tako dejansko dosegamo nadpovprečno potresno varnost naših objektov. Nenazadnje smo s svojimi objekti obsežno sodelovali tudi v okviru projekta popotresne obnove Posočja po že omenjenem potresu leta 1998, saj so bili naši objekti tudi širše prepoznani kot izjemno potresno varni.