Spodbude za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb


manjsa eko sklad iStock 932116958
Z veseljem sporočamo, da bo Eko sklad jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb. Kar je odlična novica za vse tiste, ki so z gradnjo svoje individualne hiše šele pričeli ali pa so z njo začeli po 1. januarju 2021. Višina nepovratnih spodbud bo določena glede na način gradnje, na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje, vrsto vgrajenega toplotnoizolacijskega materiala ter glede na kondicionirano površino stavbe. Do nepovratnih sredstev bodo tako upravičene tiste fizične osebe, ki bodo svojo upravičenost izkazali z računi, ki se nanašajo na gradnjo novih eno- ali dvostanovanjskih individualnih skoraj nič-energijskih hiš.Izvedba doma po najsodobnejših merilih energetske varčnosti in trajnostne naravnanosti je naše osnovno poslanstvo
V Marlesu smo ponosni, da v gradnji skoraj nič-energijskih stavb izpolnjujemo vse predpisane zahteve Eko sklada. Tako ob nakupu Marles hiše vsakemu investitorju celotno dokumentacijo, v skladu s trenutno veljavnim razpisom Eko sklada, izpolnimo in pripravimo vse do vložitve na Eko sklad. Po dosedanjih izkušnjah so vse naše stranke uspešno prejele subvencijo. Nove usmeritve, ki predvidevajo skoraj nič-energijsko gradnjo so jasne glede definicije skoraj nič-energijske stavbe: energetski zakon (EZ-1)2 je 330. členu opredeljuje, da je »skoraj nič-energijska stavba« stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.
V Marlesu ugotavljamo, da kupci individualnih hiš vedno pogosteje prepoznavajo vrednost investicij v nič-energijsko leseno gradnjo, saj ta ohranja okolje in je odgovorna do generacij zanamcev. Gre za naložbo v ekološko in zdravo bivalno okolje, ki uporabnikom nudi gradnjo v skladu z najsodobnejšim trajnostnim konceptom bivanja, ki vključuje energijsko učinkovitost, pametno uporabo naravnih virov, skrb za okolje in udobje bivanja z znatno nižjimi finančnimi vložki, s čimer izpričujemo svojo zavezanost nuditi uporabnikom sodobnih objektov najvišje možno bivalno udobje.

V Marlesu smo vodilni zagovorniki koncepta energijske učinkovitosti
Sodobna definicija bivanja, ki sledi visokim energetskih standardom ter tehnično dovršeni inovativnosti, je zaveza s katero razvijamo najsodobnejši koncept bivanja za sodobnega uporabnika. Z raziskovalnimi institucijami in poslovnimi partnerji sodelujemo na vseh tistih razvojnih področjih, ki so usmerjeni v implementacijo najsodobnejših tehnoloških in energetskih inovacij v skladu z trajnostnimi načeli skoraj nič-energijske gradnje. Zgradili smo že več kot 27.000 individualnih objektov in več kot 380 javnih in poslovnih objektov vrtcev in šol, kar je razlog, da ima naše podjetje pomembno strateško vlogo na področju razvoja lesene montaže gradnje, zato se z odgovornostjo vključujemo v program Sklada za podnebne spremembe, ki v obdobju 2021-2023 preko Eko sklada spodbuja gradnjo stavb z visoko energijsko učinkovitostjo.
Prvi javni poziv bo tako namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu). Občinam bodo namenjene spodbude za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb javnega značaja, kot so stavbe splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, za zdravstveno oskrbo, za šport) ter za gradnjo stavb za posebne družbene skupine (domovi za starejše osebe, dijaški, študentski in materinski domovi in podobno) in stavbe javne uprave (občine, krajevni uradi). Spodbude bodo na voljo tudi za novogradnje skoraj nič-energijskih stavb v lasti in uporabi pravnih oseb.


DSCF8934 OK

Prepoznani smo kot najstarejši in največji proizvajalec lesenih objektov in se ponašamo z najzahtevnejšimi mednarodno priznanimi certifikati in preverjeno kakovostjo. S svojimi izvirnimi inženirskimi rešitvami že skoraj 80 let nastopamo s pionirsko vlogo pri razvoju gradnje z naravnimi in okolju prijaznimi materiali in prispevamo k temu, da je industrijska proizvodnja stavb iz naravnih in okolju prijaznih materialov z nizkim ogljičnim odtisom postala stalnica v proizvodnji sodobnih stavb. Cilj našega podjetja je zagotavljanje trajnostnega bivanja v skoraj nič-energijskih stavbah in življenje z minimalnim vplivom na okolje.