Pasivna hiša


PREREZI HISE KONCNI PASIVNA b85ff454


PREREZI HISE KONCNI PASIVNA b85ff454

Poraba energije za ogrevanje do 15 kWh/m2a, kar je 1,5 litra olja na kvadratni meter uporabne stanovanjske površine na ogrevalno sezono.

Možni sistemi ogrevanja:

- kompaktna naprava, v kateri sta združena toplotna črpalka in komfortna prezračevalna naprava s toplotnim menjalnikom v katerem porabljeni zrak, ki ga vodimo na prosto, odda velik del svoje toplote svežemu zraku, ki ga v objekt dovajamo.

Zakaj ji pravimo pasivna?

- ker je zasnovana tako, da za svoje delovanje porabi manj energije, le-to pa proizvaja na učinkovit način
- ker lahko izkorišča obnovljive vire energije in notranje dotoke tako, da je skoraj ni potrebno ogrevati, niti hladiti

Pravilna zasnova pasivne hiše

- natančna določitev sestave ovoja pasivne hiše
> max toplotna zaščita in detajli brez toplotnih mostov
> toplotna prehodnost neprosojnih delov ovoja UPH<0,10 W/m2K
> okna in zasteklitev UOPH<0,80 W/m2K, troslojna zasteklitev g>50%
- poraba vse primarne energije za ogrevanje, toplo vodo in naprave < 120 kWh/m2a
- učinkovita raba električne energije < 18 kWh/m2a
- orientacija objekta proti jugu
- enostavna in kompaktna zasnova tlorisa
- orientacija steklenih površin proti jugu, manjša okna na vzhod in zahod
- zapiranje hiše proti severu
- pasivna okna

Pasivna okna

Okno Exclusive Plus Uw=0,8W/m2K
debelina profila 84 mm - profil AIROTHERM je lepljen iz štirih lamel - v kombinaciji z zračnimi kanalistandardna troslojna zasteklitev (U=0,5W/m2K), s katero zagotavljamo skupno U vrednost okna U=0,8W/m2K

Temeljna plošča
Pri pasivni hiši je eden od bistvenih elementov ovoj stavbe, kjer mora biti toplotna prevodnost ovoja vseh elementov enaka. Zato se pri gradnji pasivne hiše priporoča izvedba toplotne izolacije pod talno ploščo s 30cm stirodurja ali penjenega stekla.

Blower Door testna naprava
V našem podjetju izvedemo testiranje zrakotesnosti zgradbe s pomočjo Blower Door testne naprave. Pri pasivnih hišah testna vrednost ne sme presegati 0,6 h-1. Vrednost testa pove, koliko zraka se izmenja v eni uri skozi zaprti ovoj stavbe pri pod- ali nadtlaku 50 Pa.