Faze gradnje in paketi izvedbe
Paketi izvedbe


Zaradi lažjega razumevanja načina gradnje ter predvsem zaradi večje in boljše preglednosti naših del smo se pri Marlesu odločili, da gradbene faze, ki jih običajno izvajamo za naše naročnike združimo v zaokrožene pakete. S tem je odločitev o gradbeni fazi in paketu izvedbe za vas preprostejša in predvsem preglednejša.

Zemeljska in gradbena dela

Kljub temu, da zemeljskih in gradbenih del posebej ne navajamo in ne zajemamo v spodaj navedenih paketih, pa tudi ta dela za vas, v primeru izražene želje, radi izvedemo in vas s tem še dodatno razbremenimo skrbi za kvalitetno in pravilno izvedbo klasičnih gradbenih del in posledično koordinacijo med posameznimi izvajalci gradbenih del.

Sicer pa Marlesov sistem gradnje zajemo izvedo del v naslednjih paketih:Paket S
Osnovni elementi z montažo
Paket M
Zunaj dokončan objekt
Paket L
Delni ključ
Paket XL
Polni ključ


  • Paket S - osnovni elementi z montažo, ki vsebuje:
Izdelavo in montažo konstrukcijskih elementov:
  • Vse zunanje stene z vgrajeno toplotno in zvočno izolacijo ter dodatno izolacijsko fasado na kateri je že nanos nosilnega sloja fasadne malte z vgrajeno armirno mrežico in vgrajenimi požirkami ter elektro dozami po PZI projektu,
  • Vse notranje stene z vgrajeno toplotno in zvočno izolacijo ter vgrajenimi požirkami in elektro dozami po PZI projektu,
  • Vsi elementi stropne konstrukcije z vgrajeno toplotno in zvočno izolacijo na pohodni strani, zaključeno s pohodno lesno ploščo. Na spodnji strani stropne konstrukcije pa je obloga iz mavčno kartonske požarno odporne plošče,
  • Strešna konstrukcija z vgrajeno toplotno in zvočno izolacijo ter vsemi potrebnimi folijami, notranja stran le-te pa je obdelana z mavčno kartonsko požarno odporno ploščo.

- Izdelavo in montažo stavbnega pohištva.
- Izdelavo in montažo vhodnih vrat.
- Organizacijo gradbišč.
- Transport vseh elementov in dvigalo za njihovo montažo.
- Montažo vsega navedenega.


  • Paket M - zunaj dokončan objekt
Paket izvedbe M vsebuje vse, kar je zajeto v paketu S dodatno pa še:

- Krovsko kleparska dela (strešno kritino in žlebove).
- Zunanja slikopleskarska dela (zaključni sloj fasade).


  • Paket L - delni ključ
Paket izvedbe L vsebuje vse, kar je zajeto v paketu M dodatno pa še:

- Strojne inštalacije (vodovodne inštalacije in ogrevanje).
- Elektro inštalacije.
- Strojne tlake (estrihi).


  • Paket XL - polni ključ
Paket izvedbe XL vsebuje vse, kar je zajeto v paketu L dodatno pa še:
- Notranja slikopleskarska dela.
- Keramiko.
- Sanitarno opremo.
- Ostale pode (talna keramika in parket).
- Stopnice.
- Notranja vrata.