Fotovoltaika


DSCF8934 OK


Sončna energija je eden izmed najpomembnejših obnovljivih virov energije, katere moč in razsežnost sta skoraj neomejeni. Zato jo v Marlesovih hišah lahko izkoriščamo tudi za pridobivanje električne energije. Tako pridobljena električna energija, ki jo pridobivamo s pomočjo fotovoltaičnih modulov pripomore k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne obremenjuje okolja. Razvija se v inovativen, trajnostno naravnan način pridobivanja energije.

Takšno elektriko pojmujemo kot »zeleno« elektriko, zato je s strani Evropske unije predpisano, da mora vsaka država članica Evropske unije do leta 2020 proizvesti vsaj 12% t.i. zelene elektrike. Tem smernicam sledimo tudi v Marlesu ter svojim naročnikom omogočamo, da aktivno sodelujejo pri globalnem projektu pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov in brez neželenega obremenjevanja okolja.

Pretvorba sončne energije v električno

Fotovoltaika je dejansko pretvarjanje sončne energije v električno, s katero lahko napajamo vse električne aparate, razsvetljavo ipd. Ob tem fotovoltaični oz. fotonapetostni sistem ne potrebuje direktne svetlobe, saj deluje tudi ob razpršeni (difuzni) svetlobi. Dejansko gre pri fotovoltaičnih modulih, ki jih pritrdimo na streho Marlesove hiše, za domačo sončno elektrarno, ki je priklopljena na lokalno električno omrežje, pri čemer odvečno energijo prodamo v električno omrežje.

Sistem delovanja

Fotovoltaični moduli proizvajajo enosmerni električni tok, ki se v razsmerniku pretvori v izmenični tok, primeren za oddajo v omrežje in uporabo v gospodinjstvih. Z vgradnjo fotovoltaičnega sistema lahko Marlesova hiša postane ne zgolj ničelna oz. energetsko samozadostna temveč dejansko plus energijska hiša. Prva tovrstna Marlesova hiša je bila dokončana že leta 2010. Takšna hiša lahko deluje brez vsake pomoči zunanjih fosilnih goriv in ustvari celo več energije, kot jo potrebujemo za lastne potrebe.

fotovoltaika

Načrtovanje in izvedba

Kot v vseh drugih primerih tehnološko zahtevnejših rešitev, našim naročnikom tudi v primeru izvedbe fotovoltaike nudimo vso potrebno projektantsko svetovanje in izvedbo projektov s strani Marlesovih projektantov, prav tako pa poskrbimo tudi za pravilno dimenzioniranje strehe in strešne konstrukcije ter dejansko izvedbo celotnega sistema fotovoltaike.