Energie


04 MegaN14
04 MegaN14
                              
03
02
04
08
06
11
09
05
12
10
01
07

Tehnični podatki

Zunanja stena
336 mm
Zvočna izolativnost
≥ 46 dB
Toplotna prehodnost
0,12 W/m2K
Požarna odpornost
60 min


01 
Lesena nosilna konstrukcija 160/60 mm
02 
Obloga - mavčno vlaknena plošča        15 mm
03 
PE folija - parna zapora 0,2 mm
04 
Cevi za električno napeljavo - Tuboflex    Φ 21 mm
05 
Izolacija - kamena volna 140 mm
06 
Obloga - mavčno vlaknena plošča 15 mm
07 
Fasadni profil  
08 
Disperzijsko lepilo          2 mm
09 
Izolacija fasade - neopor / kamena volna (KV 14) 140 mm
10 
Armirana mrežica vtisnjena v malto  
11 
Armirana malta 2,5 mm
12 
Dekorativni zaključni omet 2 mm