Odpornost na veter


ODPORNOST NA VETER bigstock Wind bent Tree In Fire


Odpornost na veter Marlesovih hiš dosegamo tako, da pri izračunu statike, ki ga, glede na lokacijo objekta, izračunamo za vsak objekt posebej, upoštevamo hitrosti vetra glede na vetrno karto. V Marlesu tako v popolnosti sledimo predpisom in pri izračunu statike upoštevamo slovenske in evropske standarde o vplivih vetra na konstrukcije. S tem zagotovimo tako imenovano mehansko odpornost in stabilnost konstrukcije ter celotnega objekta.

Tako načrtovane in zgrajene Marles hiše zdržijo vse v računih predvidene vplive, pri čemer glede na to, da so pri pripravi projektne dokumentacije upoštevani prav vsi predpisani varnostni dejavniki, Marles hiše prenesejo še močnejše vplive, kot so predvideni v izračunih.
V celotnem proizvodnem procesu (načrtovanju, proizvodnji elementov in njihovi montaži) tako veliko pozornost posvečamo pravilni povezavi med kritino in ostrešjem ter med ostrešjem in konstrukcijo stropov in zidov. Razkritje strehe preprečimo s pravilnim načrtovanjem in računskim preverjanjem pritrdilnih sredstev, kot so žičniki in vijaki, s katerimi je kritina pritrjena na ostrešje, pri čemer v svoji proizvodnji uporabljamo zgolj pritrdilna sredstva z vsemi predpisanimi certifikati o skladnosti in kakovosti.

Kakovost izvedbe tako zagotavljamo s konstrukcijskimi izračuni, ki jih izvedejo naši usposobljeni konstruktorji, kot tudi s samo izvedbo v proizvodnih prostorih, ki jo v kontroliranih pogojih izvedejo naši strokovnjaki v proizvodnji, ter tudi s strani usposobljenih monterskih ekip, s čimer zagotavljamo, da je Marlesova hiša vsestransko kakovosten objekt, ki je varen za bivanje tudi v primeru pojava izjemno močnih vetrov in neurij.