Ogrevanje


komplet


Energetska varčnost in sistemi ogrevanja

Za lastnike Marlesovih hiš varčevanje z energijo ne pomeni nižanja življenjskega standarda in ugodja. Nasprotno. Živeti v hiši Marles pomeni zavedati se okoljske problematike in ravnati v smeri varovanja okolja ter hkrati varčevati z energijo, ob tem pa vseeno uživati ob optimalnih bivanjskih pogojih.
Znano je dejstvo, da z ogrevanjem bivalnih prostorov nadomeščamo toploto, ki uhaja iz stavb. S primerno izolacijo ovoja stavbe in učinkovitim ogrevalnim sistemom je toploto mogoče zadrževati tam, kjer jo potrebujemo - v bivalnih prostorih.
Med najpomembnejše dejavnike toplotnih izgub sodi toplotna zaščita stavb. Zato za izolacijo Marles hiš uporabljamo kakovostne materiale, ki uporabnikom Marles hiš stroške ogrevanja krepko znižajo, ob tem pa omogočijo, da dolga leta uživajo v toplih domovih. Več o izolacijskih materialih, in toplotnem ovoju stavbe se nahaja v poglavjih »Toplotni ovoj« in »Uporabljeni materiali«, tukaj pa se bomo osredotočili na same načine ogrevanja Marlesovih hiš.

 

Talno, stensko in stropno ogrevanje 

V Marlesove visoko učinkovite, nizko-energijske in pasivne objekte se zaradi izrednih toplotnih karakteristik ovoja stavb toplota v prostore lahko dovaja preko dovedenega zraka in preko nizkotemperaturnih ogrevalnih površin. Za večje udobje uporabnikov se lahko predvidi talno, stensko in stropno ogrevanje, ki lahko, če je predvideno ogrevanje s toplotno črpalko, v poletnem času omogoča hlajenje prostorov. 

PIC 3106         


Toplotne črpalke

Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Toplota, ki jo iz okolice črpajo toplotne črpalke, je v naše okolje, v vodo, zrak ali zemljo akumulirana sončna energija, zato predstavlja obnovljivi vir energije.
Toplotna črpalka zajema energijo iz okolice (zrak, voda, zemlja) in jo s pomočjo električne energije, ki poganja kompresor, spremeni v koristno toplotno energijo višjega temperaturnega nivoja. Takšna energija pa je uporabna za ogrevanje in ohlajevanje bivalnih prostorov ter pripravo sanitarne vode.

Prednosti ogrevanja s toplotnimi črpalkami so predvsem:

  • Uporaba trajnega vira energije,
  • dolgoročno gledano cenovna ugodnost,
  • Majhna poraba prostora in
  • Možnost pridobitve državne subvencije.

 

Shema delovanja toplotnih črpalk
   

  TTTT


 
  • Toplotna črpalka “zrak - voda”

komplet 

Zrak je neizčrpen vir energije, ki je povsod na voljo brezplačno. Ker zanj ni potrebno vrtanje vrtin ali polaganje horizontalnega kolektorja, je to investicijsko najcenejša vrsta toplotnih črpalk. Montaža in vzdrževanje pa je enostavna in poceni. Pri sistemih zrak-voda koristimo za delovanje toplotne črpalke toploto zunanjega zraka.
Omogoča tudi “pametno” vodenje vremenske regulacije, hlajenje prostorov in vodenje solarnega sistema. Z vgradnjo toplotne črpalke se izognemo številnim stroškom in posegom: kurilnici, peči, skladiščnemu prostoru za kurivo in rezervoarju, dragim plinskim priključkom, gorilniku, gradnji dimnika in dragem vzdrževanju.

 

  • Toplotna črpalka “zemlja - voda”

V kolikor imate okoli hiše na voljo dovolj nezazidane površine je najboljša možnost za ogrevanje vašega objekta zemeljski kolektor. Toplotne črpalke “zemlja - voda” izkoriščajo toploto zemlje preko horizontalnih zemeljskih kolektorjev ali preko vertikalne zemeljske sonde. Izbor sistema je odvisen od razpoložljive uporabne zemeljske površine, ki jo potrebujete za optimalno delovanje same toplotne črpalke. Toplotna črpalka “zemlja - voda” z zemeljskim kolektorjem uporablja konstantno temperaturo zemlje ne le za ogrevanje hiše in sanitarne vode, pač pa v določeni meri tudi za ohlajevanje prostorov. Poleg naštetih prednosti pa zanjo veljajo vse prednosti, ki smo jih opisali že pri toplotni črpalki »zemlja – voda«.

002 DSC02845 DSC02833

 

  • Toplotna črpalka “voda - voda”

Podtalnica kot toplotni vir zagotavlja glede na njeno konstanto ter relativno visoko temperaturo najvišji izkoristek toplotne črpalke ter njeno samostojno delovanje skozi celo leto. Glavni pogoj je zadostna količina in kemijska ustreznost vode v okolici objekta. Ogrevalna toplotna črpalka “voda - voda” je namenjena za ogrevanje objekta in sanitarne vode v določeni meri tudi za ohlajevanje prostorov. Deluje na podoben način kot toplotna črpalka »zemlja – voda«, le da namesto toplote zemlje za ogrevanje in ohlajevanje izkorišča temperaturo podtalnice.

 

  • Ogrevanje s kompaktno napravo

 

vie kompaktna  kompaktna jpeg  nillan

V primeru gradnje pasivnih ali aktivnih objektov pa potrebe po nizkotemperaturnih ogrevalnih površinah (talnem stenskem ali stropnem ogrevanju) ni več, temveč za celotno ogrevanje poskrbi kompaktna naprava, v kateri sta združena toplotna črpalka in komfortna prezračevalna naprava s toplotnim menjalnikom v katerem porabljeni zrak, ki ga vodimo na prosto, odda velik del svoje toplote svežemu zraku, ki ga v objekt dovajamo. To je naprava, ki združuje vse potrebne komponente za ogrevanje/hlajenje, prezračevanje in pripravo sanitarne vode v pasivni  ali aktivni hiši. Pasivna hiša namreč rabi zelo malo energije za ogrevanje, zato lahko ogrevanje izvedemo kar s pomočjo prezračevanja, kjer kompaktna naprava po sistemu toplotne črpalke zrak-zrak odpadnemu zraku odvzema toploto in segreva vstopni zrak za prezračevanje (obrnjen sistem je poleti za pohlajevanje).