Potek gradnje


IMG 9293

 V leseni montažni gradnji se potek gradnje objekta nekoliko razlikuje od klasične gradnje.


Temeljna značilnost lesene montažne gradnje, kot jo zagotavljamo v Marlesu, je namreč, da celotni lesen, industrijsko proizveden del objekta (celotno njegovo konstrukcijo), vključno s fasado in vgradnjo stavbnega pohištva, izdelamo v proizvodnji ob kontroliranih klimatskih pogojih, kar je jamstvo za kvaliteto ter vremensko neodvisen in hiter potek dela na gradbišču.


Zelo pomembno je namreč, da se največji del gradnje objekta odvija po vnaprej pripravljenih in računalniško narejenih tovarniških načrtih in da se ob tem dosledno upošteva standarde industrijske proizvodnje. Delo v proizvodnji je opravljeno s proizvodno natančnostjo in ga opravijo izkušeni delavci profesionalno in v skladu s predpisanimi postopki. Pri tem je zelo pomembno, da so vsi industrijsko izdelani sklopi objekta izdelani natančno in brez toleranc. To je pogoj, da se stiki pri montaži natančno ujemajo, kar je izredno pomembno pri zagotavljanju zahtevanih bistvenih lastnosti objekta.


Montaža industrijsko proizvedene hiše Marles se na gradbišču izvaja pod strokovnim nadzorom kvalificiranih strokovnjakov, ki hišo postavijo v nekaj dneh, nato pa se že lahko pričnejo zaključna dela, kar bistveno zmanjša izpostavljenost objekta vremenskim razmeram na gradbišču ter človeškemu faktorju, ki je na gradbišču bistveno bolj tvegan kot v industrijskem procesu v proizvodnji.

 


Prikaz gradnje objekta industrijsko izdelane montažne hiše Marles: