Prezračevanje z rekuperacijo


IMG 2794


Sodobne gradnje z dobro zatesnjenim ovojem (stiki sten, okna, vrata) imajo izjemno nizko zračno prepustnost, zato zahtevajo primerno prezračevanje objekta. Nezadostno zračenje ima namreč za posledico nezdrave bivalne in gradbeno fizikalne pogoje. Nenačrtovano in naključno zračenje prostorov pa pogosto pomeni izgubo energije, ki smo jo vložili v ogrevanje zraka. Rešitev problema so udobni in zanesljivi prezračevalni sistemi.
Marlesova tehnologija omogoča komfortno prezračevanje, ki avtomatično in kontinuirano prezračuje celotno hišo. S tem potreba po odpiranju oken več ne obstaja.


Prednosti, ki jih prinaša kontrolirano prezračevanje: 

  • stalno svež zrak v vseh prostorih,
  • ni neprijetnih vonjav,
  • velik prihranek pri stroških za ogrevanje,
  • preprečen je vdor hrupa v prostore,
  • ni občutka prepiha, ki bi ga sicer lahko povzročalo dovajanje mrzlega zunanjega zraka,
  • zrak je filtriran in zato ne vsebuje cvetnega prahu,
  • ni težav, ki jih povzroča povišana vlaga v prostorih, zlasti v kopalnicah, s čimer se zagotavlja večja trajnost gradbenih materialov,
  • večja varnost, ker ni treba odpirati oken.

Kontrolirano prezračevanje je v sodobnih hišah torej nepogrešljivo, zato smo se pri Marlesu odločili, da vam bomo v hišah ponudili vse prednosti, ki jih prinaša sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote zavrženega zraka.


Kako deluje komfortno prezračevanje z rekuperacijo?

Prezračevalna naprava dovaja svež zrak v prostore in odvaja izrabljeni zrak. Rekuperacija je proces, pri katerem toploto izrabljenega zraka, ki ga odvajamo iz zgradbe, prenesemo na zunanji zrak, ki ga v zgradbo dovajamo. Rekuperacija pomeni obnavljanje, vračanje v prejšnje stanje. V našem primeru toploto odpadnega zraka, prenesemo na nov svež zrak in jo vrnemo nazaj v prostore. Najpomembnejši del je rekuperacijska kocka, ki vrača toploto odvodnega zraka dovodnemu. Naprava je opremljena s filtri za čiščenje zraka in odsesava odpadni zrak iz prostorov kot so kopalnica, kuhinja in sanitarije ter dovaja svež segret zrak v dnevni prostor, spalnice, otroške sobe, kabinete ...


Naprave za sistem komfortnega prezračevanja z rekuperacijo:


prez1  

 

Shematski prikaz razvoda cevi s komfortnim prezračevanjem:prez2

 

Graf gibanja CO2 v prostoru s komfortnim prezračevanjem ter prostoru z običajnim zračenjem.

prez3

Graf prikazuje nivoje CO2 v ppm (parts per milion) v spalnici v obdobju 24 ur. Koncentracija CO2 narašča, dokler ne odpremo okna (oranžna črta). Ponoči koncentracija CO2 skokovito naraste ob zaprtem oknu, ko ga odpremo, pade pod mejo, in se vrne v meje zdravih pogojev. Takšen ukrep je ponoči neizvedljiv in tudi energetsko nesprejemljiv. Z zeleno črto je označen primer z vgrajenim komfortnim prezračevanjem, ki ves čas zagotavlja optimalen nivo CO2 za bivanje v stavbi. Pri visoko učinkovitih in pasivnih Marles hišah dovajanje zraka v prostor prevzame kontrolirano prezračevanje, ki istočasno nadomešča tudi ogrevanje, saj ta sistem zelo učinkovito omogoča rekuperacijo toplote.Shematski prikaz komfortnega prezračevanja z rekuperacijo:prez4
Prikaz dejanske izvedbe sistema komfortnega prezračevanja z rekuperacijo:prez5