Protipotresna gradnja


MARLES potres


Les je poleg kamna in opeke eden najstarejših gradbenih materialov. Trdne lesene konstrukcije so znali graditi že pred tisoč leti. Kot slikovit primer naj omenimo Sakyamuni pagodo Fogong Templa, devet nadstropnega objekta višine 67,3 m iz kitajske arhitekture, ki je bil zgrajen leta 1056 in stoji še danes navkljub dvanajstih zabeleženih potresov na tem območju.

pagoda
Sakyamuni pagoda Fogong Tempelj 

V zgodovini lahko tako najdemo mnogo primerov lesene gradnje, ki so uspešno prestale potresne obremenitve. Tudi v Sloveniji poznamo primere, ko so Marlesove montažne hiše z leseno okvirno konstrukcijo, ki jih je bilo po potresu leta 1976 postavljenih na območju Posočja več kot 100, potres na tem območju leta 1998 prestale brez poškodb, kar je rezultat dejstva, da v Marles hišah potresno varnost preverjamo z računskimi metodami in s praktičnimi preizkusi v laboratorijih. Tako lahko zatrdimo, da so naši objekti res potresno varni. Nenazadnje smo s svojimi objekti obsežno sodelovali tudi v okviru projekta popotresne obnove Posočja.

Kljub temu, da s časovno oddaljenostjo od potresov v miselnosti ljudi potresna nevarnost izgublja pomen in investitorji niso pripravljeni vlagati dodatnih sredstev, ki so povezani s potresno zaščito, se v Marlesu zavedamo pomembnosti upoštevanja potresne obtežbe in skrbnega načrtovanja pri projektiranju potresno odpornih montažnih hiš.

Objekte, pri katerih nosilno konstrukcijo izvedemo iz lesa, imenujemo lahki leseni objekti. Izdelani so večinoma iz lesa ali pa je lesena le nosilna konstrukcija, ki je sestavljena iz lesenih elementov manjših prerezov. Elementi so medsebojno povezani z mehanskimi veznimi sredstvi v lesene okvire, zato takšne konstrukcije imenujemo lesene okvirne konstrukcije. Na okvirno konstrukcijo, ki prenaša navpično obtežbo, so z mehanskimi veznimi sredstvi pritrjene obložne plošče, ki zagotavljajo leseni okvirni konstrukciji stabilnost pri delovanju vodoravnih obtežb, kot sta veter in potres. Tako s pravilno zasnovo lesene okvirne konstrukcije in s skrbnim načrtovanjem in poznavanjem odziva lesenih nosilnih elementov na vodoravno obtežbo v Marles montažnih hišah izdelamo potresno odporne in s tem varne lesene objekte.

Vendar karakteristike in splošne ocene obnašanja lesenih konstrukcij med potresom ne moremo posploševati na vse vrste lesenih lahkih konstrukcij, saj se montažni objekti medsebojno močno razlikujejo že v sami osnovi stenskega elementa zaradi uporabe različnih materialov in veznih sredstev. Poznano je, da so objekti z leseno okvirno konstrukcijo težko izračunljivi zaradi velikega števila mehanskih veznih sredstev. Predvsem zato je inženirsko znanje o obnašanju tovrstnih konstrukcij v primerjavi s konstrukcijami iz drugačnih materialov na potresnih območjih pogosto še vedno zelo pomanjkljivo. Prav zaradi tega v Marlesu omenjeno znanje negujemo in razvijamo že skozi desetletja in ga vsakodnevno uporabljamo tudi v praksi. Osnovni podatek, ki ga potrebujejo za izračun celotne konstrukcije, je eksperimentalno obnašanje stika med obložno ploščo in lesenim okvirjem pri ciklično spreminjajoči se obtežbi. Na osnovi ujemanja eksperimentalnih in računskih rezultatov osnovne stenske enote v leseni konstrukciji z zanesljivostjo napovemo dinamični odziv različnih konstrukcij pri potresni obtežbi in se tem tudi zagotovimo celovito potresno varnost naših objektov.