Uporabljeni materiali


028 fragmat


V Marlesu posvečamo posebno pozornost materialom, ki jih vgrajujemo v objekte, saj želimo doseči maksimalno bivalno okolje uporabnikov naših objektov ter hkrati čim manjšo obremenjevanje okolja. Zato v naše objekte vgrajujemo izključno materiale naravnega izvora, med katerimi daleč največji delež odpade na materiale konstrukcije in izolacije objekta.

Materiali konstrukcije objekta: 

Les  

ggg          bigstock Raw de barked pine wood logs i 59294756


V Marlesovih hišah je les glavni konstrukcijski material za izdelavo sten, stropov, strešnih nosilcev pa tudi glavni material za okna, vrata in obloge.

Les je od vseh materialov najbolj ekološko sprejemljiv, saj nastaja s pomočjo sonca, pri čemer se iz zraka veže ogljikov dioksid in tvori lesno maso. Na tak način z uporabo lesa kljubujemo podnebnim spremembam in preprečujemo izpuste CO2 v ozračje, do česar pride v primeru razgradnje lesa, če le-tega ne obdelamo in uporabimo v času njegove rasti. 

Zaradi zavedanja o nujnosti predelave domačega lesa in izkoriščanja lestnega prirasta naših gozdov v Marlesovih objektih prevladuje domači les, saj v večini uporabljamo kakovostni les iz regionalnih in trajnostno gospodarjenih gozdov, saj je okolju najprijaznejši les še vedno les iz domačih gozdov, ker zanj ne potrebujemo dolgih prevoznih poti. Poleg tega s tem povečujemo ustvarjeno regionalno vrednost ter podpiramo domače lastnike gozdov in gozdna gospodarstva ter ostale lesno predelovalne obrate. Uvažamo samo določene lesene lepljene izdelke, ki jih zaradi tehnoloških razlogov sami ne proizvajamo in jih dobavljamo od evropsko priznanih dobaviteljev. 

Brez zadrege in z veseljem lahko zato še enkrat poudarimo najpomembnejše lastnosti lesa:

 • Les je zdrav
 • Les je naraven, antistatičen, elastičen in paropropusten
 • Les ne oddaja škodljivih snovi in ne povzroča alergij.
 • Les uravnava vlažnost zraka.
 • Les ni radioaktiven.
 • Les diši.
 • Les je topel.
 • Les je prijazen okolju.
 • Les je edini obnovljivi gradbeni material z izjemno čistim življenjskim ciklom.
 • Les nastaja v čistem procesu fotosinteze in asimilacije ob blagodejnem vplivu na okolje. 
 • Za obdelavo in predelavo lesa je potrebno malo energije.
 • Les predstavlja akumulacijo CO2 in je CO2 nevtralen.
 • Drevesa in leseni izdelki desetletja in stoletja skladiščijo CO2.

Iz tehnološkega vidika pa lahko zatrdimo tudi, da je les najboljša izbira za gradnjo ker:

 • Omogoča najvišjo stopnjo predizdelave s hitro montažo.
 • Je zaradi suhe gradnje iz lesa možna takojšnja vselitev v novozgrajeni objekt.
 • Je gradbeni material z najboljšim razmerjem med toplotno izolacijo in ohranjanjem toplote ter tako zmanjšuje stroške ogrevanja.
 • Je hitro uporabljiv.
 • Omogoča preprosto vgradnjo.
 • Ga je lahka mogoče obdelati in oblikovati.
 • Se hitro suši.
 • Ima nizko gostoto in težo.
 • Je naravni regulator notranjega ozračja.
 • Diha in pomaga pri prezračevanju ter filtrira in čisti zrak.
 • Stabilizira vlažnost.
 • Duši zvok.
 • Je trajen.

 

Mavčno vlaknene plošče

Kot obloge sten v Marlesovih sistemih gradnje uporabljamo mavčne vlaknene plošče. Obloge sten in stropov imajo pomembno funkcijo zaključevanja objekta oz. izravnave sten, hkrati pa dajejo tudi konstrukcijsko oporo ter pripomorejo k ugodnim bivanjskim razmeram v objektih.

 

MVP4

 

Mavčno vlaknene plošče so v celoti izdelane naravnih materialov in sicer iz mavca in celuloznih vlaken, ki so pridobljena po postopku mehanskega drobljenja izbranih vrst odpadnega papirja. Plošča je sestavljena iz treh slojev; vrhnji sloj ji zagotavlja trdno in gladko površino, ki jo lahko enostavno finalno obdelamo, saj zagotavlja odličen oprijem premazov, tapet in keramičnih oblog. Srednji sloj z dodatki znižuje težo plošče, spodnji sloj pa skupaj z vrhnjim zagotavlja mehansko trdnost.

Mavčne vlaknene plošče so negorljive in spadajo v najvišji varnostni razred.

Mavec že pri majhnih debelinah deluje požarno zaviralno in s tem prevzema pomembno funkcijo obvladovanja požara in njegovega omejevanja na mesto nastanka. Poleg tega mavec izključno naraven material, ki je okolju prijazen, nima vonja, ne sprošča snovi, ki bi škodovale zdravju, ni strupen in uravnava klimo v prostoru. Ker je zelo porozen material, lahko za določen čas vsrka odvečno vlago iz prostora in jo nato z izhlapevanjem v prostor vrne, ko postane zrak bolj suh.

Konstrukcije z mavčnimi ploščami omogočajo doseganje bistveno boljših rezultatov zvočne zaščite kot masivne betonske ali opečne konstrukcije.

Strope v Marlesovih objektih obdelamo z mavčno kartonskimi ploščami. Le-te imajo jedro plošče izdelano iz mavca, ki daje izdelku potrebno trdnost. Na jedro je obojestransko kaširan karton, ki ploščam zagotavlja upogibno in natezno trdnost.

Bistvene značilnosti mavčno vlaknenih plošč:

 • so ognje odporne in ne gorijo, saj sodijo v razred gorljivosti A2 po EN 13501-1
 • so vlago odporne (primer: ploščo postavimo v vodo, po dveh urah sprejme 30 odstotkov vlage, po sušenju vlago odda, ohrani svoje prvotne lastnosti glede trdnosti),
 • dobra podlaga za obešanje polic in visečih pohištvenih elementov, saj lahko na en vijak obesimo breme težko tudi do 50 kg,
 • dober zvočni in toplotni izolator,
 • mavec ima enak pH kot človeška koža: 5,5,
 • so  regulator vlage v prostoru, saj jo v prostoru sprejemajo in oddajajo.Izolacijski materiali

Celuloza

Izolacija iz celuloze je vrsta izolacije, ki je v največjem porastu in je prijazna do okolja in do ljudi. Uporabljamo jo predvsem za izolacijo sten, lahko pa tudi streh in lesenih stropov. Narejena je iz starega časopisnega papirja z dodatkom borove soli, zato za njeno proizvodnjo ne porabljamo novih surovin. Tako časopisni papir kot tudi manjša količina soli sta okolju in živim bitjem povsem nenevarni, delo s celulozno izolacijo pa je veliko prijetnejše, kot delo z običajnim toplotnimi izolacijami, saj celulozna izolacija ne srbi in ne povzroča alergij. Hkrati gre za edini izolacijski material, ki se proizvaja s pomočjo reciklaže, zato zanjo ne potrebujemo novih surovin iz narave.

Prikaz izolacije s celulozo, ki zagotavlja gradnjo brez toplotnih mostov.

 

ssssssss          DSC8201

Ena bistvenih lastnosti celuloze je tudi ta, da ima izjemno dober fazni zamik, s katerim merimo čas v katerem se v določenem prostoru zgodijo časovne izgube. Fazni zamik pri celulozi je tako 11 ur, medtem ko znaša npr. pri stekleni volni do 6 ur, kar pomeni, da potrebuje toplota za prehod skozi izolacijo v primeru celuloze 11 ur, pri stekleni volni pa le 6 ur, zato je temperatura prostorov v primeru izolacije s celulozo bistveno bolj konstantna kot pri izolaciji s stekleno volno. To pa pomeni, da se objekt s celulozo pozimi bistveno počasneje ohlaja, poleti pa bistveno počasneje pregreva, kot bi se to zgodilo v primeru izolacije s stekleno volno.

Nadalje lahko za celulozo zatrdimo sledeče:

 • Za njeno izdelavo se porabi manj energije v primerjavi z ostalimi izolacijskimi materiali
 • Pri predelavi, vgradnji in odstranitvi ne obremenjuje okolja.
 • Zagotavlja kvalitetno vgradnjo rez toplotnih mostov
 • Je požarno varna, kar pomeni, da v stiku z ognjem ne zagori. Ob izpostavljenosti ognju se na njeni površini naredi kristalina (skorja), ki preprečuje dotok kisika tako v izolacijo, kot v leseni del konstrukcije. Spada v požarni razred B2.
 • Sposobna je sprejemati in oddajati vodno paro po celotni njeni površini in debelini.  

Kamena volna
Najpogosteje uporabljen izolacijski material v Marlesovih hišah je kamena volna. Uporabljamo jo za izolacijo zunanjih in notranjih sten, tal in strehe pa tudi za izolacijo fasade v difuzijsko odprtih sistemih. Zaradi zagotavljanja optimalnih učinkov navedene izolacije v Marlesu za izolacijo zunanjih sten uporabljamo kameno volno kakovostnega razreda DP 5, kar pomeni, da gre za visoko kakovostno kameno volno izjemne gostote 50 kg/m³. Gostota vlaken določa mehanske lastnosti in s tem namen vgradnje kamene volne, vpliva pa tudi na toplotno prevodnost materiala, požarno odpornost in zvočno izolativnost. Pri kameni volni večja gostota pomeni večjo mehansko in požarno odpornost. Za toplotno zaščito mehansko bolj obremenjenih delov stavbe, kot je fasada, je treba izbrati volno z večjo gostoto, zato v Marlesu uporabljamo kameno volno DP 5 z gostoto 50kg/m³. 

 DSC6852         

Značilna prepletena struktura mineralnih vlaken daje kameni volni odlične izolacijske sposobnosti.

Kamena volna je odličen toplotni izolator, ki ima še druge izjemne lastnosti: je vodoodbojna, paropropustna (torej diha), odporna je na mikroorganizme, brez vonja, kemično nevtralna, dimenzijsko stabilna, odporna na staranje in zdravju neškodljiva.

Predvsem pa kameno volno odlikuje visoka požarna odpornost in jo lahko vgrajujemo tam, kjer je zahtevana najvišja požarna varnost. Izdelana je iz kamenin vulkanskega izvora (bazalt in diabaz), ki ji zagotavljajo tališče pri temperaturi nad 1000°C in ima najvišji možni razred negorljivosti – A1, saj kamena volna ne gori. V prid uporabe kamene volne pa govorijo tudi njene dobre izolativne in druge mehanske ter fizikalne lastnosti, relativno preprosta vgradnja ter široka dostopnost. Kamena volna je sestavljena iz krajših vlaken, katerih osnovna materiala sta kamnini bazalt in diabaz. Zaradi vlaken iz katerih je kamena volna sestavljena je trdnejša in se oblikuje v kompaktne plošče in lamele.

Kameno volno izdelujejo v različnih oblikah, dimenzijah in gostotah, zato je primerna za izolacijo vseh delov novogradenj. Za izolacijo zunanjih sten se uporablja v obliki plošč in lamel. Postopek proizvodnje, predvsem fasadnih plošč, je prilagojen zahtevam po vse večji debelini toplotne izolacije, zato imajo večjo razplastno trdnost. 

Grafitni ekspandiran polistiren – Neopor®

Neopor® je nov, zelo učinkovit toplotno izolativni material, narejen na osnovi ekspandiranega polistirena - stiropora. Osnovnemu materialu so dodani mikroskopsko majhni delci grafita, ki reflektirajo toplotno sevanje in s tem močno zmanjšujejo prenos toplote v materialu. Neopor® ima tako za 20 odstotkov boljše toplotnoizolacijske lastnosti kot stiropor in za isti izolativni učinek je potrebna za petino tanjša plošča Neopora.

028 fragmat          DSC8156

 

 

Zaradi svoje izjemne toplotne izolativnosti oz. majhne toplotne prevodnosti je izjemno uporaben za izolacijo fasad, saj poleg izjemne toplotne izolativnosti zagotavlja tudi sorazmerno racionalno izrabo prostora, saj je lahko njegova debelina za doseganje podobnih izolativnih efektov tanjša od ostalih materialov, to pa pomeni, da se z uporabo Neopora izgubi manj bivalnega prostora.

Sicer pa ima Neopor® enake lastnosti kot stiropor. Izboljšave in nove raziskave »V družbi BASF si prizadevamo, da bi še dodatno izboljšali lastnosti Neopora®, pa tudi stiropora, kakšnih velikih prebojev v gradbeno operativni praksi pa pri tem v kratkem ne moremo pricakovati. Vsekakor bomo še izboljševali njune izolacijske in mehanske lastnosti« je povedal dr. Fischer. »Dolgoročno pa delamo tudi na področju nanotehnologij, kot so na primer ogljikove nanocevke, vendar so to šele bazične raziskave, ki jih izvajamo sami in skupaj z univerzami, vendar rezultatov ne moramo pričakovati prej kot v kakšnih petih letih.«

 

Toplotno izolacijske plošče iz lesnih vlaken

Uporabljamo jih v Marles EKO sistemih in so sestavljene iz čistih, naravnih lesnih vlaken. Gre za izključno svež les, pridobljen ob redčenju borovih gozdov ter dodane ostanke, ki nastanejo ob razrezu tega lesa. Ob tem se upošteva stroge zahteve pri stalnem gospodarjenju z gozdovi, kar potrjujejo certifikati neodvisne organizacije FSC® (Forest Stewardship Council). Pri izdelavi izolacijskih plošč iz lesnih vlaken se ne uporablja vezivnih sredstev z vsebnostjo formaldehidov in PMDI substanc. Za izdelavo se porabi malo energije, v fazi proizvodnje in uporabe pa ni škodljivih emisij. Stroge zahteve in redna preverjanja zagotavljajo najvišji nivo kakovosti, kar potrjuje pridobljen EU certifikat – znak kakovosti natureplus®.

sf         

 

Pri odločitvi o izolaciji iz toplotno izolacijskih plošč iz lesnih vlaken, pa se ne odločate samo za okolju prijazno gradnjo, ampak za izjemno dobro počutje in kakovost bivanja v stavbi. Izolacija iz lesnih vlaken namreč ščiti pred ognjem. Čeprav les gori, hkrati nudi najvišji nivo zaščite pred ognjem, kar velja tudi za izolacijske materiale iz lesnih tvoriv. Ravno v primeru požara izolacija iz lesnih vlaken preprečuje hitro gorenje, saj na površini zogleni in na ta način ovira širjenje požara. V kombinaciji z ustrezno konstrukcijo, kot jo uporabljamo v Marles sistemih, nudijo toplotne izolacije iz lesno vlaknenih materialov protipožarno zaščito do REI 90. To pomeni, da bi ogenj potreboval 90 minut za prodor skozi konstrukcijo. Pozitivna lastnost izolacij iz lesnih vlaken je tudi ta, da v primeru požara ne izločajo strupenih hlapov, kar je pomemben vidik pri reševanju ljudi.

Lesno vlaknene izolacijske fasadne plošče

Lesno vlaknene izolacijske fasadne plošče uporabljamo pri sistemih EKO in nekaterih sistemih NATURA. Omenjene plošče že v proizvodnji zaščitimo z armirnim ometom. 

Lesna vlaknenka

Izolacijske plošče iz lesnih vlaken za fasado so vodoodbojne, visoko difuzijsko odprte in visoko kompaktne. Zaradi večje gostote materiala plošče bistveno počasneje prepuščajo toploto in imajo zato odlične izolacijske lastnosti tako poleti kot pozimi. Plošče omogočajo, v sestavi z ustrezno konstrukcijo, protipožarno zaščito konstrukcije do F90.