12. 1. 2023

Energijsko varčna hiša

Energijsko varčna hiša je prijazna tako do okolja kot do njenih stanovalcev

Energijsko varčna hiša, ki jo imenujemo tudi pasivna gradnja, je koncept, ki so ga razvili v začetku 90. let v Nemčiji. Danes je energijsko varčna hiša oziroma skoraj nič energijska stavba tudi pri nas praktično standard. V Sloveniji namreč velja evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb, kar pomeni, da mora biti vsaka novogradnja zgrajena po principih energijsko varčne hiše. Namen omenjene direktive je, da bi tako v Sloveniji kot po vsej Evropi zmanjšali izpust škodljivih snovi v okolje, povečali izrabo obnovljivih virov energije in na splošno, delovali bolj trajnostno.

Direktivi o energetski učinkovitosti sledi tudi Marles, predvsem pa izpolnjuje vse potrebne kriterije pri gradnji montažnih hiš.

Kaj je nizkoenergijska hiša?

Da bi razumeli koncept gradnje skoraj nič energijske stavbe, moramo najprej pojasniti, kaj nizkoenergijska hiša je. Že iz naziva je jasno, da gre za stavbo, ki za svoje delovanje uporablja čim manj elektrike. Vendar so direktive, katerih se graditelji morajo držati, mnogo bolj natančne. 

Kaj je nizkoenergijska hiša, če upoštevamo vse potrebne podrobnosti?

Stavba mora biti na splošno energetsko zelo učinkovita. To pomeni, da se lahko na enoto kondicionirane površine porabi QP ≤ 75 kWh/m2a na leto. Tudi samo ogrevanje takšne stavbe mora biti zelo učinkovito, saj med segrevanjem ne smemo preseči 25 kWh/m2a porabe na leto. Nenazadnje pa mora biti vsaj polovica uporabljene energije pridobljena iz obnovljivih virov, ki so v veliki meri pridobljeni oziroma proizvedeni na licu mesta ali v neposredni bližini.

Energetska poraba v takšni stavbi se meri v celoti, kar pomeni, da na skupno porabo vplivajo prav vsi razlogi za porabo le-te. V končni izračun se tako vključi prav vse: ogrevanje in hlajenje stavbe, pridobivanje tople vode, poraba elektrike in tako dalje.

Kot rečeno, mora energijsko varčna hiša elektriko, ki jo porablja, v veliki meri pridobivati iz obnovljivih virov, ki nastanejo na licu mesta ali v neposredni bližini. Najpogosteje se v takšnih stavbah izkorišča sončno obsevanje, zato so sončne celice še kako priljubljen način pridobivanja elektrike skozi obnovljive vire. 

To so denimo:

aerotermalna energija, ki se črpa iz zraka;
geotermalna energija, ki se pridobiva iz notranjosti zemlje skozi vročo vodo in paro;
biomasa, ki jo pridobivamo iz več različnih virov: smeti, lesa, zemeljskih plinov ter odpadkov;
deponijski plin, ki prav tako nastaja iz odpadkov, ki nastanejo pretežno v gospodinjstvu in ga pridobivamo na odlagališčih, sestavljen je iz več različnih vrst plinov;
plin iz komunalnih čistilnih naprav ter
bioplin, ki je posledica anarobnega vrenja organskih snovi ter nastane s pomočjo fermentacije biološko razgradljivih snovi.

Če torej na kratko povzamemo, kaj je nizkoenergijska hiša, bi lahko rekli, da je to stavba, ki porabi čim manj elektrike za vse procese, ki potekajo v vašem domu. Hkrati pa tudi stavba, ki izrablja pretežno obnovljive vire, ki nastanejo na mestu samem.

Če je narejena iz lesa, se še lažje upošteva standarde

Skoraj nič energijska stavba

Gradnja energijsko varčne hiše oziroma skoraj nič energijske stavbe mora biti skrbno načrtovana. Stavbe je namreč potrebno pravilno projektirati, saj na varčnost zagotovo zelo vplivata njena lokacija in oblika. Že materiali iz katerih je stavba zgrajena, morajo biti trajnosti in takšni, da omogočajo velik energetski prihranek. Zelo pomembno je namreč, da so toplotno-izolativno optimizirani. To seveda pomeni, da mora biti takšno tako ogrodje stavbe kot streha le-te.

Eden takšnih materialov, pri katerem lahko upoštevate vse to in še več, je les. Ta je hkrati tudi prijazen do stanovalcev in okolja ter prinaša domačen ter topel občutek. Ker je zelo prilagodljiv, pa omogoča zasnovo stavbe, ki bo poskrbela za energetsko varčnost.

V podjetju Marles se že več kot 80 let ukvarjamo z gradnjo lesenih stavb, skozi leta pa smo razvili tudi vrhunske koncepte za gradnjo skoraj nič energijskih stavb. Dobro vemo, kaj je nizkoenergijska hiša, vse njene prednosti in smo tukaj, da vam pomagamo.

Če se boste odločili za lesene nepremičnine iz našega nabora, boste lahko prepričani, da boste dobili dom, ki bo v vseh pogledih odgovarjal evropski direktivi o energetski učinkovitosti stavb. Poleg tega so na voljo različne oblike in velikosti stavb, tako boste brez težav dobili tisto, kar iščete in potrebujete.

Naše montažne hiše so narejene iz lesa in tako že same po sebi bolj trajnostne in okolju prijazne. Vedno jih oblikujemo in zasnujemo tako, da do maksimuma izkoristimo lokacijo, kamor nameravate postaviti svoj novi dom. Pri zasnovi namreč izvedemo simulacijo dnevnega gibanja sonca, s pomočjo VR tehnologije pa raziščemo tudi geo podatke lokacije ter tako stavbo umestimo tako, da je energetski izkoristek kar največji. Poleg lokacije je pri tem še kako pomembna oblika stavbe.

Energetska poraba objektov, ki jih postavljamo in izdelujemo, je zelo majhna, bivalno okolje v njih pa zdravo in prijetno. Pomagamo vam lahko tudi pri zasnovi sončnih elektrarn in drugih sistemov za pridobivanje obnovljivih virov. Tudi stavbno pohištvo, ki ga vgradimo v stavbo, je varčno in zelo učinkovito.