10. 12. 2020

Izkušnja stranke - izvedba temeljne plošče z uporabo rešitve SEISMIC

V prejšnjem blogu smo med drugim razložili, da so se do nedavnega v veliki večini uporabljali pasovni oz. točkovni temelji, danes pa jih zaradi učinkovitejše izvedbe nizkoenergijske, pasivne ali skoraj nič-energijske gradnje, zamenjujemo z izgradnjo tako imenovane temeljne plošče oz. blazine. Temeljenje na temeljni plošči pomeni, da se obtežba bolj enakomerno raznaša po površini, kar nam omogoča izvedbo toplotne izolacije tudi pod temeljno ploščo. Želimo se izogniti toplotnim mostovom, zato je temeljna plošča na toplotni izolaciji obvezen način temeljenja sodobnih energijsko učinkovitih objektov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izbiri primerne toplotne izolacije, ki jo bomo namestili pod objekt. V nadaljevanju vam bomo predstavili izkušnjo stranke, ki se je odločila za FIBRAN SEISMIC temeljno blazino.

Zelo pomembna je kakovost izvedbe

“Temelji so eden najpomembnejših delov hiše, zato sva jim posvetila prav posebno pozornost. Pri načrtovanju naše skoraj nič-energijske hiše, smo stremeli k neprekinjenemu zaščitnemu ovoju, ki bo poskrbel za zdravo in energijsko varčno stavbo. Posebno pozornost smo namenili dejstvu, da je hiša v dveh nivojih - dnevni prostor je 30 cm nižje, zato je bila potrebna izvedba temeljne plošče na dveh nivojih. Pri izbiri gradbenika velja preveriti več ponudnikov, saj so lahko razlike v cenah tudi do nekaj tisoč evrov. Paziti je potrebno predvsem na kakovost izvedbe,” sta povedala investitorja. Montažne hiše ne dopuščajo niti najmanjših nepravilnosti v površini temeljne plošče, saj lahko v nasprotnem primeru pride tudi do manjših razpok v stenah hiše. “Za armiranobetonsko ploščo so nama pri Marlesu priskrbeli vse izrise, popise, armaturni načrt ter nudili vso potrebno podporo v primeru vprašanj in dilem. Končna odločitev za vrsto toplotne izolacije pa je bila na najini strani. Podatek o izbrani izolaciji sva posredovala Marlesu, ki je pripravil končni PHPP izračun in določil potrebno debelino toplotne izolacije. Po raziskovanju in temeljitem razmisleku sva se odločila za FIBRAN temeljno blazino. Zelo sva zadovoljna, da je najina hiša postavljena na takšnih temeljih, ” sta še povedala investitorja.

Kaj sploh je SEISMIC temeljna blazina?

Pri gradnji energijsko učinkovitih objektov je bila na področju temeljenja potrebna rešitev, ki nam omogoča neprekinjen potek toplotne izolacije tudi pod objektom. SEISMIC temeljna blazina je sistemska rešitev, ki so jo razvili v podjetju FIBRAN in je odgovor na izzive, ki jih postavlja sodobno temeljenje objektov na toplotni izolaciji, prav tako je to sistem, razvit za potresno ogrožena območja, in ima preverjeno nosilnost v primeru dinamičnih obremenitev, kot je potres. SEISMIC temeljna blazina je kompozit armiranobetonske temeljne plošče, toplotne izolacije in hidroizolacije, pri katerem so vsi sloji medsebojno trajno spojeni. Med posameznimi sloji v primeru potresa do zdrsa ne pride. Poleg tega je pri SEISMIC temeljni blazini hidroizolacija zavarovana pred poškodbami tako, da je položena med dvema slojema toplotnoizolacijskih plošč. Z dvema slojema hidroizolacije pa cel sistem skupaj nudi zaščito tudi pred visoko podtalno vodo. Taka rešitev nam prav tako omogoča kontinuirano nadaljevanje toplotnega ovoja stavbe od elementov montažne hiše do izvedenih elementov pod temeljno ploščo. Še več, z njo enostavno preprečimo nevarnost dvigovanja zemljine zaradi zmrzali pod temeljno ploščo, in sicer tako, da zemljino nekoliko izoliramo tudi izven oboda stavbe. Posebnost SEISMIC temeljne blazine so tudi posebno izvedeni utori na vrhnji površini zgornjega sloja toplotne izolacije, ki se imenuje FIBRANxps SEISMIC plošča. Te utore potem zapolni svež beton, kar omogoča boljšo povezavo vseh slojev v sistemu. Temeljna plošča je tako povezana z drugim slojem toplotne izolacije, ta pa je preko obojestransko samolepilne hidroizolacije povezana s spodnjim, prvim slojem toplotne izolacije.

Na kaj morate biti pozorni pri izbiri toplotne izolacije?

- Pod terenom uporabimo toplotno izolacijo, ki dokazano ohranja svoje lastnosti tudi v vlažnem in mokrem okolju. FIBRANxps toplotno izolacijske plošče so namenjene ravno takšnim zahtevnim aplikacijam, saj ne vpijajo vode in vlage. Poleg tega lahko prevzemajo velike tlačne obremenitve ter mehansko ščitijo hidroizolacijo.

- Toplotna izolacija mora pridobiti dokazilo Evropske tehnične ocene. Proizvodi FIBRANxps so prejeli evropsko tehnično oceno (ETA-17/0910) za uporabo toplotne izolacije kot nosilnega sloja pod temeljno ploščo.

- Po trenutno veljavnih pravilnikih je zahtevana minimalna debelina toplotne izolacije pod terenom med 8 in 12 cm.

- Toplotna izolacija mora biti sklenjena in primernih debelin glede na način gradnje (montažna, zidana, …). S tem se še dodatno izognemo toplotnim mostovom.

Sestava SEISMIC temeljne blazine

- Prvi sloj v sistemu predstavlja trdno toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena (FIBRANxps 400-L), ki jo položimo na podložni beton. Nosilec sistema priporoča izvedbo na podložnem betonu. 

- Na prvi sloj izolacije položimo obojestransko samolepilno hidroizolacijo FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk, ki deluje tudi kot vezni element med prvim in drugim slojem FIBRANxps SEISMIC 400-L toplotne izolacije, ki jo položimo preko izvedene hidroizolacije.

- Drugi sloj toplotne izolacije se izvede iz FIBRANxps SEISMIC 400-L plošč s posebno oblikovanimi utori, katere zapolni sveži beton in tako omogoča boljšo povezavo vseh slojev v sistemu.

- Temeljna plošča je tako povezana z drugim slojem toplotne izolacije, ta pa je preko obojestransko samolepilne hidroizolacije povezana s spodnjim, prvim slojem toplotne izolacije. Zdrs objekta v ravnini pod prvim slojem toplotne izolacije preprečuje trenje, ki se ustvari na stiku FIBRANxps plošč in podložnega betona, ko ogromna teža celotnega objekta pritisne na površino.