7. 1. 2020

Kako do Marles hiše?

Ena izmed pomembnejših življenjskih odločitev je zagotovo nakup ali gradnja lastne hiše. Pot od ideje o sanjskem domu do dejanske izvedbe je zanimiv, vendar velikokrat stresen proces, zato je izbira pravega izvajalca zelo pomembna. Dovolite, da Marles postane vaš partner pri gradnji vašega sanjskega doma. 

V več korakih vam olajšamo zapleten proces gradnje hiše: strokovno vam svetujemo, izdelamo projekte oz. projektno dokumentacijo, zgradimo objekt ter nudimo ostale storitve in ugodnosti. Vi samo izberete – za vse ostalo poskrbimo v Marlesu.

1. Obisk v Marlesu – kako začeti?

Veseli bomo vašega obiska na sejmih, dnevih odprtih vrat ali na naših lokacijah v Ljubljani in Mariboru. Velikokrat zapleten proces gradnje vam bomo olajšali že ob prvem srečanju. Naši prodajni svetovalci bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja ter poskrbeli, da boste dobili čim več informacij, povezanih z izbiro vaše sanjske hiše in procesom izvedbe.

Predstavili vam bomo različne tipe hiš, razkrili različne konstrukcijske sisteme, načine gradnje in energetske nivoje objektov, katerih kakovost potrjujejo številni pridobljeni certifikati, neodvisnih domačih in mednarodnih inštitutov. O kakovosti gradnje in izbranih materialih se boste v naši vzorčni hiši lahko prepričali tudi sami. Predstavili vam bomo tudi različne načine, s katerimi vas razbremenimo številnih postopkov in administrativnih ovir, ki se bodo pojavile na poti do vašega doma. 

Z vami bomo skozi ves proces gradnje hiše:
- Pomagamo do ugodnega financiranja.
- Uredimo vse potrebno za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada. 
- Svetujemo v procesu izbire in nakupu ustrezne gradbene parcele.
- Izdelamo idejno zasnovo bodočega doma.
- Pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
- Poskrbimo za kakovostno izvedbo in brezhibno gradnjo vašega doma.

2. V Marlesu zasnujemo hišo po vaših željah

V Marlesu imamo več desetletne izkušnje s projektiranjem in izvedbo objektov – zgradili smo jih že več kot 27.000.

Pri zasnovi naših objektov sodelujemo s številnimi arhitekturnimi biroji pri nas in v tujini. Naše arhitekturne rešitve izhajajo tako iz klasičnih tradicionalnih zasnov kot tudi sodobnih arhitekturnih presežkov. Izbirate lahko med različnimi arhitekturnimi slogi in tipi že zasnovanih objektov, ki jih lahko prilagodimo glede na vaše potrebe in želje. Pri iskanju najboljših arhitekturnih rešitev sprejemamo idejne zasnove kateregakoli arhitekta ali naročnika ter z njim sodelujemo pri izdelavi projekta in realizaciji objekta. 

Idejno zasnovo lahko pripravi vaš izbrani arhitekt ali pa jo prepustite enemu izmed naših izkušenih arhitektov. V Marlesu imamo namreč tudi lastne arhitekte, ki prisluhnejo vašim idejam ter skupaj z vami poiščejo optimalno rešitev za vaš novi dom. 

Se želite sprehoditi po vaši hiši, še preden je zgrajena? Skupaj z našim arhitektom boste lahko ustvarili virtualno resničnost arhitekturne zasnove vaše hiše. Nove tehnologIje nam omogočajo, da posnamemo okolje vašega novega doma in simuliramo vašo interakcijo s prostorom.

Naš cilj je zasnova hiše, ki bo popolnoma prilagojena vašim željam in predstavi o vašem sanjskem domu.

3. Priprava ponudbe in podpis pogodbe (gradnja objekta in paketi)

Izdelani idejni zasnovi sledi priprava ponudbe, ki je odvisna od izbranega obsega dela. Za lažje razumevanje načina gradnje in večje preglednosti naših del smo se pri Marlesu odločili, da gradbene faze združimo in vam s tem olajšamo odločitev. Izbirate med različnimi fazami izvedbe in dokončanja objekta v naslednjih paketih:

  • PAKET S – proizvodnja in montaža osnovnih elementov (vse stene, stropi in ostrešje),
  • PAKET M – zunaj dokončan objekt (paket S + strešna kritina in žlebovi + zaključni sloj fasade) 
  • PAKET L – delni ključ (paket M + vodovodne in elektro instalacije + ogrevanje in estrihi)
  • PAKET XL – polni ključ (paket L + keramika in drugi podi + sanitarna oprema, stopnice, vrata idr.)

    Glede na izbran paket vam izdelamo končno ponudbo in pripravimo gradbeno pogodbo. S pogodbo bomo določili obseg in vsebino del ter ceno, ki se do konca gradnje ne bo spremenila. 
4. V Marlesu za vas pripravimo vso dokumentacijo

Za uspešno izvedbo vsakega objekta je potrebna natančna, koordinirana in strokovna izdelava vseh potrebnih projektov in pripadajočih načrtov. 

Ker vam želimo izkušnjo gradnje narediti čim bolj prijetno, imamo v Marlesu lasten arhitekturni biro, v katerem vam izdelamo vse želene projekte, pri čemer pazimo, da so medsebojno skladni in ustrezajo vsem zakonskim zahtevam. 

V okviru ponudbe hiše na ključ vam pripravimo celotno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), izdelamo PZI in PID projekte ter poskrbimo za pridobitev uporabnega dovoljenja po zaključku gradnje.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ)

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ) je idejna zasnova objekta s prikazom umestitve objekta v prostor. Vsebuje načrt objekta z merami, tlorisi in prerezi. Ko je pripravljena, jo pošljemo pristojnim organom (mnenjedajalcem), da podajo projektne pogoje s področja svoje pristojnosti (priključitev na vodovodno, kanalizacijsko, elektro omrežje, dostop do javne poti, varovana območja, varovalni pasovi itd.). 

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

Na podlagi idejne zasnove (IDZ) in projektnih pogojev (zahtev) mnenjedajalcev začnemo z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). DGD mora vsebovati tehnično poročilo z opisom gradnje, lokacijske in grafične prikaze ter opise, s katerimi so določene lokacijske, oblikovne, funkcionalne in tehnične značilnosti nameravane gradnje.

V celoti izdelano DGD pošljemo mnenjedajalcem v pregled. V kolikor so v dokumentaciji upoštevani vsi njihovi pogoji in zahteve, nam izdajo pozitivno mnenje (soglasje) glede na projektne rešitve. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno ustrezno DGD oddati na pristojno upravno enoto.

Gradbeno dovoljenje

Po uspešno oddani vlogi za gradbeno dovoljenje boste prejeli odločbo o odmeri komunalnega prispevka, kasneje pa še odločbo za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Oboje je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja s strani upravne enote. Več o procesu pridobitve gradbenega dovoljenja si lahko preberete tukaj. 

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

Sočasno s procesom pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko pričnete s pripravo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki je osnova za prijavo začetka gradnje in dejanske izvedbe objekta. 

PZI vsebuje vse podrobne načrte arhitekture, izvedbene detajle, statične preračune in armaturne načrte ter načrte elektro in strojnih instalacij, vključno z vsemi potrebnimi elaborati in izkazi. Zajema tudi natančen popis vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, popis materiala, opis in grafično predstavitev tehničnih rešitev, podrobni statični ter elektro in strojni načrt. 

Ko gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, morate na pristojni upravni enoti prijaviti začetek gradnje. Prijavi morate priložiti PZI in zakoličeni načrt (slednjega izdela geodet). Po preteku osmih dni lahko začnete z gradnjo.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in uporabno dovoljenje

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) služi opisu in prikazu morebitnih odstopanj izvedene gradnje od dokumentacije gradbenega dovoljenja. Projekt izvedenih del je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja, na podlagi katerega boste kasneje lahko pridobili hišno številko in tako uradno pričeli z uporabo objekta.

5. Proizvodnja Marles hiše v nadzorovanih pogojih

V Marlesu že desetletja skrbimo za ohranjanje tehničnega jedra in s tem tudi znanja, ki se prenaša in nadgrajuje iz generacije v generacijo.

Celotni montažni deli objekta so (skupaj s fasado, stavbnim pohištvom, instalacijsko ravnino in izvedbo kompletnih strešnimi elementi) proizvedeni v nadzorovanih klimatskih razmerah, s posebno industrijsko natančnostjo proizvodnje gradbenih elementov. Obdelava s CNC stroji namreč poteka na podlagi tehnične dokumentacije in tehnoloških načrtov, ki jih s specializiranimi konstrukcijskimi programi izdelujejo naši inženirji.

Vremensko neodvisen potek dela in hitra montaža na gradbišču zagotavljata možnost hitre vselitve ter optimalno odpornost proti požaru, vetru in potresu. 

Veliko drugih ponudnikov montažnih objektov prenaša posamezne faze gradnje na gradbišče, s čimer je gradnja izpostavljena tveganju zaradi neugodnih vremenskih razmer. Slednje lahko rezultira v nezadostni kakovosti gradnje ali predstavlja resne zamude postavljenih rokov.

Marles pri zagotavljanju kakovosti skrbi za najvišjo raven. Celotni Marlesov sistem gradnje, tehnološki proces in materiali so v skladu z mednarodnimi standardi. Redni nadzor proizvodnje izvajajo neodvisni strokovnjaki mednarodno priznanih institucij, ki potrjujejo kakovost z različnimi certifikati.

6. Pričetek gradnje – priprava terena in temeljne plošče

Zemljišče za postavitev hiše je potrebno ustrezno utrditi in njem zgraditi armirano betonsko temeljno ploščo, na kateri bo stala hiša. Pri podkleteni hiši se klet s prvo ploščo pripravi enako kot pri klasični gradnji. Čeprav temeljno ploščo naredite v lastni režiji, vam pri Marlesu priskrbimo vse izrise, popise, armaturni načrt ter nudimo vso potrebno podporo v primeru vprašanj in dilem. 

Svetujemo:

Pri izbiri gradbenika velja preveriti več ponudnikov, saj so lahko razlike v cenah tudi do nekaj tisoč evrov. Paziti pa velja predvsem na kakovost izdelave. Montažne hiše namreč ne dopuščajo niti najmanjših nepravilnosti v naklonu plošče, saj lahko v nasprotnem primeru pride tudi do razpok v stenah hiše. 

7. Montaža hiše

Ko so elementi hiše v proizvodnji pripravljeni in je na izbrani lokaciji pripravljena betonska plošča, se lahko gradnja hiše prične.

Montaža največjih elementov poteka s pomočjo avtodvigal in pod budnim očesom vodje gradbišča. Vodja gradbišča koordinira celotni potek gradnje in vas o izvedenih delih redno obvešča. Skozi celotni postopek bo z vami tudi nadzornik, ki skupaj z vodjo gradbišča preverja kvaliteto izvedbe in jo skupaj z vami po fazah potrjuje.

Po izvedbi glavnih montažnih del, ki jih praviloma zaključimo v 2–3 dneh, se v postavljenem in zaščitenem objektu prične izvedba ostalih obrtniških del (polaganje parketa, ploščic, vgradnja stopnic, ogrevanja idr.), ki so odvisna od dogovora oz. izbranega paketa

Devet od desetih kupcev Marles hiše se odloči za izvedbo hiše na ključ in nam tako zaupa izvedbo vseh del na objektu. 

8. Predaja in vselitev

Vaša Marles hiša na ključ bo zgrajena v roku 5 mesecev od pričetka gradnje.

Po dokončanju vseh del se izvede primopredaja objekta, na kateri boste skupaj z vodjo gradbišča natančno pregledali celotni objekt in dokončane storitve, prejeli vse garancijske liste in navodila za vzdrževanje objekta ter prevzeli dogovorjeno jamstvo za vsa izvedena dela.

Preostane vam le še prijetno bivanje!