10. 1. 2020

Prednosti montažne gradnje in montažnih objektov

Zidana ali montažna hiša? V Marlesu se zavedamo vseh vprašanj in dvomov, ki se vam porajajo, ko razmišljate o načinu gradnje, zato vam na kratko predstavljamo prednosti montažne gradnje in montažnih objektov.

V Sloveniji je v zadnjih letih opazen trend rasti montažnih gradenj, ki prevladuje v zahodni Evropi. Gradnja lesenih montažnih objektov je namreč vse bolj prepoznavna kot trajna rešitev, ki zagotavlja hitrost izvedbe, izjemno nizke stroške uporabe objekta ter visoko udobje bivanja.

Montažna gradnja: hitra, energetsko učinkovita in bolj ekonomična

- Montažna gradnja je vnaprej načrtovana, na podlagi projektne in tehnične dokumentacije.
- Energijsko varčna in visokoučinkovita gradnja (skoraj nič-energijska).
- Nadgrajena je z inovativnimi arhitekturnimi rešitvami in visoko tehnološko podprtostjo.
- Montažna gradnja sledi načelom trajnostne gradnje z uporabo obnovljivih naravnih materialov.
- Objekti so sestavljeni na gradbišču iz vnaprej proizvedenih montažnih elementov, ki nastajajo v nadzorovanih pogojih, neodvisno od vremena. Izdelava je zato natančnejša in kakovostnejša, gradnja pa tako hitrejša, učinkovitejša in bolj ekonomična.
- Montažna gradnja je ekonomična – z minimalnimi stroški vzdrževanja objekta v celotni življenjski dobi objekta.
- Objekt je na voljo takoj po zaključku gradnje (brez dolgotrajnega sušenja gradbenih materialov). 

Vrednost investicije je vnaprej znana

Za lažje razumevanje načina gradnje in večje preglednosti naših del smo se pri Marlesu odločili, da gradbene faze združimo in vam s tem olajšamo odločitev. Izbirate lahko med različnimi fazami izvedbe in dokončanja objekta v različnih paketih. Glede na izbran paket vam izdelamo končno ponudbo in pripravimo gradbeno pogodbo.

Trajnostna gradnja montažnih objektov

Montažne hiše v osnovi sledijo načelom trajnostne gradnje, kjer je posebna pozornost namenjena izbiri kakovostnih gradbenih materialov. V Marles objekte vgrajujemo izključno materiale naravnega izvora. Z uporabo obnovljivih naravnih materialov želimo doseči maksimalno udobje in zdravo bivalno okolje, ob čim manjšem obremenjevanju okolja.

Največji delež materiala se pri montažni gradnji uporabi za konstrukcijo in izolacijo objekta. Glavni konstrukcijski material je les, ki ga pri Marles hišah uporabljamo za izdelavo sten, stropov, strešnih nosilcev. Tako je bivanje v Marles hiši izjemno kvalitetno in udobno.

Marles hiše so plod desetletij znanja in izkušenj

Izbira pravega izvajalca montažnega objekta je zelo pomembna. Pri tem so Marlesove dolgoletne izkušnje z gradnjo montažnih objektov zagotovo izjemna prednost, ki se kaže v dovršenih tehnoloških detajlih in postopkih, ki zagotavljajo optimalne bivanjske pogoje in trajnost objektov. 

Z znanjem in izkušnjami smo skozi desetletja razvili tehnično jedro, ki je sposobno slediti trendom na trgu montažnih objektov in specifičnim željam kupcev.

Zaposleni v proizvodnji so se skozi leta dela z lesom naučili zaznati tudi najmanjše anomalije v lesu ter razvili inovativne načine njegove obdelave do popolnosti. Tudi strokovnjaki iz tujine potrjujejo kakovost in kažejo navdušenje nad natančnostjo obdelave materialov in izvedbe detajlov Marlesove proizvodnje.

Izolacija montažne hiše omogoča velik prihranek

Pri Marlesu se zavedamo, da dobro izolirana hiša, s pravilno načrtovanim in natančno izvedenim toplotnim ovojem, pomeni velik prihranek energije pri ogrevanju in hlajenju, hkrati pa pripomore k optimalnejšim bivanjskim pogojem in prijetnemu počutju. 

Že vrsto let si intenzivno prizadevamo za energetsko optimalno izvedbo toplotnega ovoja hiše brez morebitnih toplotnih mostov, kar omogoča varčno in racionalno porabo energije ter prispeva tudi k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Gradnjo brez toplotnih mostov vam zagotavljamo že v fazi izdelave konstrukcijskih načrtov, na katerih temelji industrijska proizvodnja posameznih gradbenih elementov, izdelanih v lastni proizvodnji. Načrtovani in izdelani so tako, da ne prihaja do toplotnih mostov. 

Tudi montaža objekta je izvedena na način, da se gradbeni elementi tesno prilegajo in dodatno zatesnijo s posebnimi trakovi. S tem zagotavljamo visoko zrakotesnost objekta.

Energetska učinkovitost - Zero Energy Home

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb za leto 2020 narekuje vsem novograditeljem obveznost skoraj nič-energijske gradnje.

Kot največji, najstarejši in vodilni slovenski proizvajalec lesenih montažnih objektov, smo standardu gradnje energetsko učinkovitih hiš sledili vsa leta razvoja, zato večina naših konstrukcijskih sistemov že sodi v razred skoraj nič-energijskih stavb. 

Že pred leti smo poseben poudarek namenili konceptu Marles Zero Energy Home (skoraj nič energijska hiša), s katerim smo zadostili zahtevam nove evropske direktive o skoraj nič-energijski gradnji ter se odzvali na trende, ki gredo v smeri popolne energetske samozadostnosti objektov. Tudi v prihodnje bo naš koncept Marles Zero Energy Home usmerjen v izvedbo najsodobnejših bivanjskih rešitev. 

Požarna zaščita in poplavna varnost montažnih hiš

Z Marles hišo dobite večjo protipožarno zaščito, kot jo zahtevajo predpisi na nivoju Evropske Unije. Za vse glavne konstrukcijske elemente Marlesovih objektov smo v požarnem laboratoriju na Dunaju dokazali ustrezno požarno varnost, kar dokazujejo certifikati, ki nam jih je podelil OiB.

Marles lesene konstrukcije so izolirane z negorljivo kameno volno, konstrukcija je z obeh strani obdana z negorljivimi mavčnimi ploščami ali ognjeodpornimi lesnimi ploščami, kar dodatno preprečuje dostop ognja do lesene konstrukcije objekta.

Mnogo ljudi je prepričanih, da so lesene hiše ob poplavah še dodatno ranljive in so posledice poplav v tovrstnih hišah še hujše kot sicer. Vendar pa to ne drži. 

Nesporno je, da vlaga, ki je posledica poplav, škodi leseni konstrukciji in izolaciji v objektu, vendar les bistveno lažje posušimo kot ostale gradbene materiale, izolacijo pa zlahka in hitro zamenjamo. Sanacija lesenih montažnih objektov po poplavah je zato preprostejša, hitrejša ter učinkovitejša kot klasično grajenih objektov. 

Montažne hiše so potresno varne in odporne na veter

S pravilno zasnovo lesene okvirne konstrukcije in s skrbnim načrtovanjem ter poznavanjem odziva lesenih nosilnih elementov na vodoravno obtežbo, vam v Marlesu izdelamo potresno odporne in s tem varne montažne objekte.

Izkušnje gradnje na potresnih območjih in področjih, kjer pihajo močni vetrovi, dokazujejo izjemno varnost Marlesovih objektov. Tovrstno varnost preverjamo tudi z računskimi metodami in s praktičnimi preizkusi v laboratorijih. Tako lahko zatrdimo, da so Marles objekti potresno varni, kakor tudi varni pred močnimi vetrovi

Zvočna izoliranost

V vsakem objektu je zelo pomembna njegova zvočna izoliranost. Zvočna zaščita vas varuje pred hrupom ter vam omogoča kakovostno bivanje in intimo v domu.

Pri gradnji lesenih konstrukcij lahko s kombinacijo različnih zvočno izolacijskih materialov dosegamo enake vrednosti zvočne izolacije kot pri masivni gradnji. 

Najpomembnejša izolacijska materiala v Marles hišah sta kamena volna kakovosti DP5 in celuloza. Značilna prepletena struktura mineralnih vlaken daje kameni volni odlične zvočne izolacijske sposobnosti. Deluje kot dušilec zvoka med prostori, hkrati pa preprečuje prenos udarnega zvoka kot so hoja, premikanje predmetov, skakanje. Z uporabo kamene volne znatno zmanjšamo prometni in industrijski zvok. Prav takšne lastnosti pa pripisujemo tudi celulozi. Celulozo vgrajujemo strojno brez stikov, špranj in toplotnih mostov. Prav zato zagotavlja zelo dobro zvočno izolativnost.