4. 11. 2022

Pridobili smo certifikat Stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Inštituta IRDO

Konec preteklega meseca so pod okriljem inštituta IRDO, ki na področju odgovornosti in trajnostnega poslovanja že vrsto let spremljajo in analizirajo prakse poslovanja podjetji in drugih akterjev na okolijskih in družbenih področjih podelili osem novih IRDO certifikatov Strateg oz. strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Tako globalno, kot na nivoju Evropske unije in v Sloveniji se v zadnjih dveh letih dogajajo velike spremembe v okviru strateškega upravljanja, izvajanja in poročanja o družbenih, okoljskih in gospodarskih ter upravljalskih vidikov poslovanja vseh organizacij. 

V 3. generaciji imetnikov teh certifikatov je prvič tudi udeleženka iz tujine, Angelina Zatezalo, direktorica iz podjetja Sava agencija d.o.o. Sombor, Srbija. Iz Slovenije so certifikate prejeli mag. Barbara Kobale iz Marles hiše Maribor d.o.o., Mojca Marija Jenčič Petrovčič iz GEN energija d.o.o., Marko Razdevšek iz Engrotuš d.o.o., Ksenija Lipovšček, ravnateljica iz Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, Mihela Dušej iz Press Clipping d.o.o., mag. Natalie Cvikl Postružnik iz Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o. ter Karidia Toure Zagrajšek iz IRDO. Tako kot posamezniki, so certifikate prejela tudi njihova podjetja in se s tem zavezala k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljalske strukture podjetja ter k delovanju v skladu z ESG usmeritvami.

Gostitelj dogodka je bil Matej Vukmanič

Glavne »mislece in čutilce« v podjetjih, kot v svetu poimenujejo Chief Sustainability Officer-je, glavne direktorje za trajnostni razvoj, pri nas pa ključne Stratege za to področje, je kot gostitelj dogodka pozdravil Matej Vukmanič, direktor Marles hiše Maribor d.o.o.. Ob tej priložnosti je povedal: »V Marles hišah Maribor živimo in delamo z našim motom 'Odgovorni naravi in ljudem'. Zavedamo se pomena trajnostnega delovanja in naše odgovornosti do družbe. Družbeno odgovornost podjetja in trajnostno poslovanje razumemo kot širok koncept, ki zajema ekonomski, socialni in okoljski vidik ter vključuje zaposlene, strateške deležnike in okolje, pri tem pa gre za vzajemen in soodvisen odnos med podjetjem in okoljem. Podjetje mora upravljati svoj vpliv v okolju, ohranjati ravnovesje in s tem ustvarjati ugled. Med pomembnejše strateške izzive podjetja uvrščamo kadrovsko politiko. Zelo si prizadevamo privabiti in zadržati delavce v podjetju in želimo, da bi bilo podjetje prepoznano v okolju kot družbeno odgovoren delodajalec. Ponosni smo, da je med prejemniki certifikata Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj tudi naša sodelavka mag. Barbara Kobale, ki v podjetju aktivno spodbuja strateško uvajanje trajnosti in družbene odgovornosti.«

Strateško uvajanje trajnosti in družbene odgovornosti v podjetja in druge organizacije je v skladu z Zelenim dogovorom EU in drugimi strateškimi dokumenti na globalni ravni, vse bolj pa se to uvaja tudi v Sloveniji. Strategi za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj koordinirajo to dejavnost, so desna roka vodstvu podjetja in povezujejo različne oddelke, deležnike ter komunicirajo navzgor, navzdol, navznoter in navzven v organizacijah. V svetu so to osebe z večletnimi izkušnjami, z najmanj univerzitetno izobrazbo, s sposobnostmi strateškega upravljanja in inovativnega razvoja organizacij. V okviru slavnostnega dogodka so si udeleženci ogledali še dobro prakso podjetja Marles hiše Maribor, Pametni (p)ogled na Dom24h in spoznali uvajanje GHG protokola v podjetje.

Dobitnica certifikata mag. Barbara Kobale je ob podelitvi povedala

»V podjetju Marles hiše Maribor smo pridobili certifikat Stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Inštituta IRDO, ki nas zavezuje k trajnostnemu upravljanju okoljskih in družbenih vplivov podjetja. S tem uresničujemo svojo zavezo, da smo odgovorno podjetje, ki skrbi za okolje in ljudi. Uporabljamo trajnostne in okolju ter ljudem prijazne materiale, kupujemo certificiran les iz trajnostno upravljanih gozdov, znižujemo ogljični odtis, prepoznavamo priložnosti in tveganja v celotni verigi vrednosti ter smo odgovoren delodajalec.

Za ohranitev certifikata bomo identificirali bistvena področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, usklajena z globalnimi cilji trajnostnega razvoja. Vzpostavili bomo sistem kakovostnega spremljanja podatkov in poročanja. Zavedamo se, da postaja transparentno poročanje o trajnostnem poslovanju vse pomembnejše tudi za srednje velika podjetja, kot smo Marles hiše Maribor. Kupci tako vedo, da z odločitvijo za Marles hišo tudi sami prispevajo k varovanju okolja, odgovornemu odnosu do zaposlenih, dobaviteljev, skupnosti in ostalih deležnikov ter posledično boljši družbi.«