25. 5. 2021

Skoraj nič-energijska hiša (sNEH) Marles

V Sloveniji je že v veljavi evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb, ki želi izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati izpuste škodljivih emisij v ozračje in povečati izrabo obnovljivih virov. Skoraj nič-energijska gradnja je tako obvezna za vse vrste novogradenj. Kot največji, najstarejši in vodilni slovenski proizvajalec lesenih montažnih objektov, smo standardu gradnje energetsko učinkovitih hiš sledili vsa leta razvoja, zato je večina naših konstrukcijskih sistemov že več let zadostila kriterijem skoraj nič-energijske gradnje. 

Splošen cilj sNEH je zmanjšanje porabe primarne energije

Skoraj nič-energijska hiša (sNEH) je po Energetskem zakonu (EZ-1) hiša z zelo visoko energetsko in energijsko učinkovitostjo. Pri tem mora biti energija, ki je potrebna za delovanje, v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov v bližini ali na kraju samem. Splošen cilj sNEH je zmanjšanje porabe primarne energije (kamor poleg ogrevanja sodi tudi ohlajanje prostorov oz. klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava prostorov), saj bo to pomembno doprineslo k zmanjšanju ogljičnega odtisa za prihajajoče generacije.

Že pred leti smo poseben poudarek namenili konceptu Marles Zero Energy Home (skoraj nič-energijska hiša), s katerim smo že takrat zadostili zahtevam nove evropske direktive ter se odzvali na trende, ki gredo v smeri popolne energetske samozadostnosti objektov. 

Najpomembnejše lastnosti Marles hiše, ki ustrezajo zahtevam skoraj nič-energijske hiše so:

primerno oblikovana in usmerjena hiša (maksimalen izkoristek lokacije),
sklenjen toplotni ovoj brez toplotnih mostov,
primerno stavbno pohištvo - energijsko učinkovita okna (nudimo lesena okna, ki jih večinoma nadgradimo z les-alu okni, ki zagotavljajo toplotno prevodnost Uw=0,78 W/m2K),
sistem ogrevanja,
sistem prezračevanja,
možnost sončne elektrarne,
skrbno izvedeni detajli med samo gradnjo.

Energetska učinkovitost stavbe se torej po novem meri z izključno celotno rabo energije stavbe

Med osnovnimi zahtevami, ki jih morajo po Energetskem zakonu izpolnjevati skoraj nič-energijske hiše, izpostavljamo:

- Potrebna energija je v večji meri izvedena iz obnovljivih virov energije. Minimalni delež obnovljivih virov energije (OVE) znaša najmanj 50 odstotkov glede na skupno dovedeno energijo.

- Majhna količina potrebne energije za delovanje stavbe. Toplota, potrebna za ogrevanje stavbe na leto (QH), ne sme preseči 25 kWh/m2a. To vrednost je potrebno prilagoditi klimatskim značilnostim lokacije stavbe in oblikovnemu faktorju stavbe.

- Izredno visoka energetska učinkovitost. Največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto je omejena - QP ≤ 75 kWh/m2a.

Energetska učinkovitost stavbe se torej po novem meri z izključno celotno rabo energije stavbe, kar vključuje ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo in pripravo tople vode. Energija iz obnovljivih virov je določena kot energija iz obnovljivih nefosilnih virov, predvsem sonca, vetra, aerotermalne, geotermalne, hidrotermalne energije in energije oceanov, vodne energije, biomase, deponijskega plina, plina iz komunalnih čistilnih naprav in bioplina.

Marles Zero Energy Home

Naš koncept Marles Zero Energy Home je usmerjen v izvedbo najsodobnejših bivanjskih rešitev. Skoraj nič-energijska hiša nudi izjemno veliko kakovost bivanja, kakovost zraka je v njej izredno visoka. Pri snovanju skoraj nič-energijske hiše ima izredno veliko vlogo projektant, ki mora pri načrtovanju upoštevati večje število dejavnikov - lokalno okolje in njegove posebnosti - s tem uporabniku hiše zagotovi zdravo ter prijetno bivalno okolje v skladu sNEH. V Marlesu pri snovanju idejne zasnove hiše med drugim izvedemo tudi simulacijo dnevnega gibanja sonca. Z najnovejšo tehnologijo virtualne resničnosti na osnovi natančnih geo - podatkov vašo bodočo hišo natančno umestimo na obstoječo parcelo in vam predstavimo osončenje objekta ter izračun sončnih pribitkov za najvišjo stopnjo samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. Kot vodilni ponudnik izvirnih rešitev na področju lesenih objektov v Sloveniji smo že skoraj osem desetletij zagovornik koncepta energijske učinkovitosti, katere koristi zagotavljajo pametna uporaba naravnih virov, skrb za okolje in najvišje udobje bivanja z znatno nižjimi finančnimi vložki. Prepoznani smo kot najstarejši in največji proizvajalec lesenih objektov in se ponašamo z najzahtevnejšimi mednarodno priznanimi certifikati in preverjeno kakovostjo. S svojimi izvirnimi inženirskimi rešitvami že skoraj 80 let nastopamo s pionirsko vlogo pri razvoju gradnje z naravnimi in okolju prijaznimi materiali in prispevamo k temu, da je industrijska proizvodnja stavb iz naravnih in okolju prijaznih materialov z nizkim ogljičnim odtisom postala stalnica v proizvodnji sodobnih stavb. Cilj našega podjetja je zagotavljanje trajnostnega bivanja v skoraj nič-energijskih stavbah in življenje z minimalnim vplivom na okolje.