Razvojni projekti


manjsa Marles VzorcniObjekt 0000 copy

Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. je v svoji panogi prepoznavno kot vodilno podjetje na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov. Fokusno področje razvoja v podjetju je uporaba najsodobnejših tehnoloških rešitev, raba obnovljivih virov in vgradnja materialov naravnega izvora, katerih cilj je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega bivalnega ugodja.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24h - nov koncept bivanja

Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. je tako vodilni partner konzorcija, ki šteje skupaj 12 prepoznavnih in prebojnih Slovenskih podjetij (Marles Hiše Maribor, Petrol, Gorenje, Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis, Špica International), ki skupaj razvijajo Dom prihodnosti. Navedeni razvojni projekt podpirata tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Primarni namen predmetnega projekta, poimenovanega Dom24h je predstavitev razvoja in demonstracija novega koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24h/dan, ter predstavitev razvoja in demonstracija podsistemov ter produktov za pametne stavbe prihodnosti. Projekt tako združuje posamične novo razvite in tehnološko napredne, vendar komplementarne rešitve v novo konceptualno celovito rešitev gradnje in bivanja trajnostno naravnanega, pametnega in povezljivega, uporabniku prijaznega, naprednega ter zdravega bivalnega okolja. 

Projekt DOM24h bo predstavljal stanovanjsko stavbo, ki bo izvedena na sedežu družbe Marles Hiše Maribor d.o.o. in bo sodoben bivalni objekt prihodnosti, ki bo omogočal tudi v prihodnosti vse bolj pomembno možnost opravljanja dela na domu ter celovito energetsko in informacijsko oskrbo bivalnega objekta, ki bo zagotavljal tudi osnovne energetske potrebe za mobilnost uporabnikov objekta.
Zaradi svoje večnamenske zasnove bo objekt v osnovi ločeval stanovanjski in poslovni del ter omogočal njegovim uporabnikom tako kakovostno in polno bivanje ter preživljanje prostega časa kot tudi opravljanje dela na domu. V ta namen bo objekt zagotavljal oskrbo z električno energijo z energijo sonca, ki jo bo v objektu moč tudi hraniti ter z njo zagotavljati potrebno energijo za transportna sredstva uporabnikov objekta, presežki energije pa se bodo bodisi hranili v hranilnikih oz. električnih baterijah, bodisi se bodo oddajali v odprto omrežje. 

Sam objekt bo tako lahko v veliki meri energetsko samozadosten in bo deloval na konceptu neto nič energijske stavbe, ki bo grajena tudi z uporabo super izolacijskih materialov, k navedeni stopnji energetske varčnosti pa bo prispeval tudi sistem kontroliranega prezračevanja objekta. V objektu bodo partnerji zagotovili uporabo pametnih naprav in pohištva, ki bodo integrirani v enovit informacijski sistem upravljanja s pametnim domom. Sam objekt je projektiran v BIM tehnologiji in bo tako skozi fazo načrtovanja, izvedbe in uporabe vsem deležnikom omogočal potrebne informacije za njegovo maksimalno udobno in učinkovito rabo, ki se bo skozi celoten življenjski cikel spremljala z njegovim digitalnim dvojčkom (digital twin).

manjsa Marles VzorcniObjekt 0007  manjsa Marles VzorcniObjekt 0000 copy  manjsa Marles VzorcniObjekt 0003 copy


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: EU SKLADI. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo g EKP 2014 2020
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Napredna obdelava lesenih delov konstrukcije 

Za namen večje strojne dodelanosti lesenih prefabriciranih gradbenih elementov lesenih objektov v krajšem času smo v Marles hišah posodobili tehnološko linijo z novimi stroji, ki nam omogočajo lažjo in hitrejšo proizvodnjo lesenih elementov, s čemer strojno izdelujemo tehnično najzahtevnejše rešitve. V sklopu projekta smo oziroma bomo nabavili nov proizvodni stroj za izdelavo lesenih prefabriciranih gradbenih elementov, nov lakirni avtomat in drobilnik lesnih ostankov, s katerim ves odpadni les, ki nastane pri izdelavi prefabriciranih gradbenih elementov lesenih objektov zmeljemo in uporabimo za energetsko oskrbo proizvodnih prostorov. Skupna vrednost projekta: 362.971,60 EUR. Višina nepovratnih sredstev: 122.668,00 EUR. Trajanje projekta: 16. 8. 2021 - 31. 12. 2022. Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 – 2022. 
PastedGraphic 4   PastedGraphic 6

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Industrijsko izdelani leseni stropni in stenski elementi z integriranim sistemom za stropno in stensko ogrevanje in pohlajevanje objekta

Napredni stenski in stropni sistemi za objekte predstavljajo novost v lesenih, industrijsko izdelanih konstrukcijskih sistemih z integriranim sistemom za ogrevanje in pohlajevanje objektov in se v Sloveniji, pa tudi širše, še ne uporabljajo. So plod lastnega razvoja. Podobni sistemi za nizkotemperaturno stropno in stensko ogrevanje, ki se lahko uporabljajo tudi za pohlajevanje, se na trgu ponujajo zgolj za avtonomno vgradnjo na gradbišču ter omogočajo vgradnjo na že izdelane stenske in stropne elemente. V podjetju smo razvili sistem za ogrevanje in pohlajevanje, ki bo integriran v sam konstrukcijski element in bo industrijsko proizveden oz. prefabriciran. S takšno izvedbo zagotavljamo vgradnjo sistema v kontroliranih pogojih proizvodnje in s tem natančnost izvedbe, vgradnje in delovanja sistema ter hkrati zagotavljamo vse pozitivne učinke njegovega delovanja.Leseni stropni in stenski elementi z integriranim sistemom za stropno in stensko ogrevanje in pohlajevanje zmanjšujejo izpuste škodljivih snovi tako v fazi proizvodnje komponent za delovanje sistema kot tudi v fazi njegove uporabe. V sistemu lesenih stropnih in stenskih elementov za gretje in pohlajevanje smo namesto izdelka iz nenaravnih materialov (sistemske plošče za talno ogrevanje iz polistirenov) uporabili material, narejen iz recikliranih surovin (mavčno vlaknenih plošč, ki so izdelane iz celuloznih vlaken, ki so pridobljena po postopku mehanskega drobljenja izbranih vrst odpadnega papirja in lesa). Prav tako, pa smo s sodobnim strojem SPM-2 zagotovili, da se odpadni deli materiala zbirajo in ponovno uporabijo. Lesne odpadke, ki se ne dajo reciklirati in ponovno uporabiti, uporabimo za ogrevanje v proizvodnji. Vrednost operacije je 83.280,00 EUR. Trajanje operacije: 8. 10. 2020 - 31. 10. 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: EU SKLADI

PastedGraphic 3   PastedGraphic 2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije 

V podjetju Marles hiše Maribor smo se odločili za energetsko sanacijo naših poslovnih objektov v Limbušu. S pomočjo subvencije Eko sklada izvajamo toplotno izolacijo fasade, strehe in menjujemo zunanje stavbno pohištvo na dveh stavbah. Zaključek investicije načrtujemo do začetka leta 2023. Skupna vrednost investicije: 137.886,79 EUR. Trajanje projekta: 3. 3. 2021 – 2. 3. 2023. Naložbo sofinancira Eko sklad.

pastedGraphic
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podjetju Marles hiše Maribor odobrena sredstva v okviru javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini - 2018"

V podjetju Marles hiše Maribor smo se udeležili sejma KLIMAHOUSE 2018, ki je potekal med 24. in 27. januarjem v Bolzano, Italy Fiera Bolzano/ Messe Bozen. Glavni namen udeležitve sejma je kljub številnim drugim oblikam informiranja in obveščanja potencialnih kupcev, še vedno najpomembnejša oblika promocije naše blagovne znamke MARLES in naših storitev, ki jih nudimo kupcem. Omogoča nam večnamenski stik s celotno panogo in trgom ter za razliko od drugih komunikacijskih sredstev, ki o naših storitvah dajejo zgolj splošne informacije, nudi neposredni kontakt s potencialnimi kupci. 
Na našem razstavnem prostoru smo predstavljali najnovejše trende visokoučinkovitih nizkoenergijskih in pasivnih hiš, s katerimi si prizadevamo kupcem nuditi visoke standarde bivanja. 
Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 7399,46 EUR, v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«.
Vse o javnem razpisu in prejetih sredstvih si lahko preberete TUKAJ. Cilj projekta je bila predstavitev naše ponudbe in prodaja našega proizvoda ter storitev z vizualno predstavitvijo naših referenčnih objektov, predstavitev naše konkurenčne prednosti ter kupcu na neposreden način predstaviti ponudbo in odgovoriti na vsa vprašanje, ki si jih potencialni investitor zastavlja pred pričetkom gradnje. Eden najpomembnejših ciljev, ki je tudi ključnega namena je bila pridobitev novih prodajnih kontaktov potencialnih kupcev.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vavčer za kibernetsko varnost

V Marles hišah Maribor se zavedamo pomena razvoja digitalizacije, ki bo v prihodnje pomembno vplivala na našo konkurenčnost, posledično pa je s tem neločljivo povezana tudi kibernetska varnost podjetja. Kibernetska varnost je eno izmed ključnih področjih za uspešno uvajanje digitalizacije v poslovanje, da bodo naši partnerji, dobavitelji, kupci in mi varni pred zlonamernimi kibernetskimi napadi.
S sistemskim varnostnim pregledom bomo z zunanjim strokovnjakom natančno pregledali stanje omrežja, naredili poizkus pridobitve občutljivih informacij, vulnerability scanning, iskali informacije in škodljive kode v sistemih ter tako vzpostavili celovit sistem obvladovanja ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj na področju obvladovanja ključnih informacij v informacijskem sistemu podjetja.
Trajanje projekta: 5. 9. 2022 do 4. 2. 2023
Vrednost projekta: 4.900 EUR (brez DDV)
Višina sofinanciranja: 60%
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo g  podj sklad     Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO